Zuid-Kennemerland
Natuur
Op
woensdag17jul201919:00

Avondexcursie Eindenhout

Grenzend aan de Haarlemmerhout ligt Eindenhout. Precies op de overgang van de droge strandwal naar de vochtige strandvlakte die door de Leidsevaart wordt doorsneden. Hier is het strandwallenlandschap nog gaaf en volledig zichtbaar. Wie een keer wil kijken - onder begeleiding van een IVN gids - is vandaag welkom.

Ten westen van de Wagenweg daalt de strandwal en gaat over de laagte van de strandvlakte. In de winter staan delen van het laag gelegen Essen-elzenbos langdurig onder water. Beuken en eiken zie je daar niet meer; die vinden het veel te nat. Ga mee met IVN en ontdek  met Dik Vonk de geheimen van Eindenhout.

Voor vogels en planten is het Vogelbosje Eindenhout een toplocatie. In het voorjaar van 2000 stelden de broedvogeltellers 24 soorten in het rustgebied vast. De dichtheid van alle broedvogels samen is erg hoog, bijna drie keer zo hoog als in de Haarlemmerhout. Het aantal Merels, Zanglijsters en Winterkoninkjes steekt met kop en schouders boven de rest uit. Ook Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees en Glanskop zijn relatief talrijk.

Op het gebied van planten heeft Eindenhout de hoogste kwaliteit van Haarlem en omstreken; 120 verschillende soorten waarvan een tiental uniek voor Haarlem. Grote plekken met de zeldzame Gulden boterbloem en IJle zegge, plaatselijk ook Grote keverorchis, Zomerklokje en Grote muur. In de zomer verandert de ondergroei met bijzonderheden als Hoog zwenkgras, Wijfjesvaren, Groot heksenkruid en Groot springzaad. Vooral het massale voorkomen van Groot springzaad, Groot heksenkruid, IJle zegge en Gulden boterbloem maakt het bosje tot een unicum in Zuid-Kennemerland..

Meer informatie via Dik Vonk, tel. 023-5254140

Vertrek: parkeerplaats bij middelbare school Sancta Maria aan de Van Limburg Stirumstraat.

Deelname gratis en aanmelden niet nodig.

Algemene informatie

woensdag 17 juli 2019 - 19:00