Zuid-Kennemerland
Landschap
Op
zaterdag24sep202209:30

Aan de slag in de Buitenhuizerbraak

Een uitdaging voor iedere natuur- en landschapsliefhebber: een leuke werkdag in het bijzondere natuurgebied De Buitenhuizerbraak langs het Noordzeekanaal. Het IVN gaat een dag lekker buiten actief aan de slag. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur.

Wij gaan wilgenopslag verwijderen, uitsteken uit het overjarig rietland. Dit is nodig om het veenmosrietland geschikt te houden voor bijzondere planten als orchideeën en vogelsoorten zoals de roerdomp,  maar ook voor de Noordse woelmuis. Voor de deelnemers geldt dat ervaring niet vereist is. Leeftijd ook niet. Wie zin heeft meldt zich aan!

Buitenhuizerbraak2De Buitenhuizerbraak, ook wel Kleine Braak genoemd, ligt aan de zuidzijde van Assendelft vlakbij pont Buitenhuizen en langs het Noordzeekanaal. De plas en het moeras zijn een restant van een oude doorbraak van de dijk langs het IJ in de 18e eeuw, nu binnendijks aan het Noordzeekanaal gelegen, die deels is dichtgegroeid met riet. Een deel van het rietland is in 2000 geplagd en omgezet in ondiep moeras waarin veelvuldig lepelaars fourageren. Het westelijk deel wordt jaarlijks gemaaid en heeft zich tot veenmosrietland ontwikkeld. Plaatselijk komen rietruigten en wilgenbosschages voor; ook is er boomopslag van els, grauwe wilg en vlier.

De groep verzamelt zich om 9.30 uur bij het informatiepaneel aan Dorpsstraat, 75 meter ten oosten van de zuidelijke toegang naar Assendelft, parallel aan de Kanaalweg. De werkdag duurt tot 14.00 uur. Deelnemers wordt gevraagd om zelf voor werkkleding, laarzen en eigen koffie/thee/lunch mee te brengen. Wij zorgen voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen, extra koffie/thee en… een lekkere vlaai bij de koffie!

Voor meer informatie Marc van Schie (06-22575748). Aanmelden kan via marcmargriet@hetnet.nl

Algemene informatie

maandag 13 juni 2022 - 18:59
Locatie: 
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image