Werkgroep Zoogdieren

Het werkterrein van de Werkgroep kleine zoogdieren bestrijkt strikt genomen alle kleine, in het wild voorkomende, dieren in en om Zoetermeer. Je moet hierbij denken aan: egels, konijnen, hazen, muizen, vleermuizen etc. Om praktische redenen gaat echter de meeste aandacht uit naar de vleermuizen. In de vorm van excursies bijvoorbeeld, kun je er veel meer mee.


Door middel van het uitpluizen van braakballen van roofvogels besteedt de werkgroep toch ook op gezette tijden aandacht aan (botjes van bijv.) muizen en andere kleine zoogdieren. Deze werkgroep van IVN Zoetermeer doet op verschillende manieren onderzoek (o.a. monitoring) naar vleermuizen. Daarnaast organiseert zij avondexcursies, waarbij de deelnemers op zoek gaan naar deze fascinerende dieren.

Inlichtingen Voor meer informatie e-mail: Agnes van der Linden