Vogelkijkdag 22 februari 2017

Door Marja Kreike,

Zondagochtend 12 februari was Zoetermeer bedekt met een dik pak sneeuw. Geen beste omstandigheid voor de kinderactiviteit ‘vogels kijken bij de Benthuizerplas’. Op veel plaatsen in de stad werd met sneeuwballen gegooid, gesleed en in parken en op speelveldjes verschenen sneeuwpoppen in alle soorten en maten.

Gelukkig zagen we rond de klok van twee drie kinderen bij de brug, waar we zouden starten. Niet veel, maar met ook nog eens 10 volwassenen genoeg om op pad te gaan. Na wat oefenen met de kijker, dat doen we met nummerborden lezen, zijn we op de brug eerst naar de meerkoeten gaan kijken.

  We zagen de gelobte poten  en hoe ze doken op zoek naar voedsel. We bestudeerden de driehoeksmosselen in de broodtrommel,  die met een heel pakketje vastgeplakt zitten op grotere zoetwatermosselen.
Niet alleen lekker eten voor de meerkoeten, maar ook voor de kuifeenden, die we even later goed konden zien met hun mooie lange kuiven in de wind.

Eenmaal bij de Benthuizerplas deed de zon goed zijn best. Wel fijn om de koude wind niet zo te voelen, maar lastig om tegenin te kijken. Op het eilandje zagen we waterhoen met de rode snavel, kauw, kokmeeuwen met het koptelefoontje, aalscholvers met de mooie witte vlek aan de zijkant en kieviten.

Een wandeling terug en over de stuw de bocht om leverden nog wat soorten op als tafeleend en smient, maar we gingen nog iets verder naar het zuiden langs de plas om de watersnippen te zien. Gelukkig maar, want zo zagen we ook nog de wintertaling, de brilduiker en de grauwe gans. 

 

Wat fijn dat we twee telescopen bij ons hadden, die heel laag konden voor de allerkleinste onder ons. We konden daarmee de lange snavel van de watersnip goed bekijken.