't Westpunt

Algemeen

't Westpunt is een klein bezoekerscentrum in het Westerpark, naast de Natuurtuin. Het heeft als doel het in algemene zin informeren van het publiek. IVN Zoetermeer werkt samen met Milieudefensie en de Natuurtuingidsen bij het bemensen van 't Westpunt.

Bezoek 't Westpunt

't Westpunt is van half maart tot half november iedere zondag van 13.00 u. tot 16.30 uur open.
Je vindt het tegenover de ingang van de Natuurtuin nagenoeg midden in het Westerpark (volg de borden "Natuurtuin"). Vrijwilligers van het IVN zijn er elke:

 • eerste zondag van de maand aanwezig om je vragen te beantwoorden
 • tweede zondag van de maand met een kinderactiviteit

  Tentoonstelling

  In 't Westpunt is een per drie maanden wisselende tentoonstelling over een bepaald thema in natuur en milieu.

  Komt gerust eens kijken op een zondagmiddag: er gaat beslist een (nieuwe) wereld voor je open.

  Bezoek de Natuurtuin

  Verder kunt je elke vierde zondag van de maand gratis deelnemen aan een excursie in de Natuurtuin, onder leiding van speciale Natuurtuingidsen.

  Meld je daarvoor om 14.00 uur aan bij 't Westpunt!

  Stichting 't Westpunt

  't Westpunt wordt beheerd door een Stichting waarvan het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties die 't Westpunt gebruiken.
  IVN Zoetermeer is één van deze organisaties. O.a. coördineert het bestuur van de stichting de tentoonstellingen.

  Inlichtingen

  Voor meer informatie e-mail: Sinie de Jonge