Aanmelden

Steun IVN

Als de natuur je ter harte gaat, zijn er verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de activiteiten van IVN Zoetermeer, namelijk als:

  • Donateur
  • Lid
  • Sponsor
  • Gever

Zie voor meer informatie en contact hieronder.

Donateur

Wil je het werk van IVN steunen? Wordt dan donateur!
Donateurs ontvangen vier maal per jaar ons afdelingsblad "Het Lelieblad", en worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten via onze digitale "Nieuwsflits".
Zij krijgen bovendien 10% korting op de prijzen van de eigen publiekscursussen.
De minimum donatie bedraagt € 15,00 per jaar, een hoger bedrag is uiteraard welkom.

Aanmelden als donateur

Lid

Wil je zelf aan de slag met natuur en milieu bij jou in de buurt? Word dan lid.
Gedetailleerde natuurkennis is niet per sé nodig; betrokkenheid is minstens zo belangrijk.
Leden ontvangen ons verenigingsblad "Het Lelieblad", de digitale "Nieuwsflits" en het landelijke magazine "Mens en Natuur". Voor hen zijn er ook speciale activiteiten.
De contributie bedraagt € 24,00 per jaar voor leden en € 7,50 voor huisgenootleden.

Aanmelden als lid

Sponsor

IVN Zoetermeer biedt ook aan bedrijven en instellingen de mogelijkheid tot sponsoring. Met sponsors maken we individuele afspraken.

Contact over sponsoring

Giften

Wil je IVN Zoetermeer eenmalig steunen met een gift, dan kan dit op:

    IBAN: NL38 INGB 0005 5198 00
    ten name van: Penn IVN Afd Zoetermeer

onder vermelding van: Gift

Bij voorbaat onze dank hiervoor!