Tiny Forest

Tiny Forests binnen jouw IVN afdeling

IVN gaat de komende jaren 100 Tiny Forests aanleggen in samenwerking met gemeenten, IVN afdelingen, buurtbewoners en basisschoolleerlingen, dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Onze 12 partnergemeenten uit 2018 zijn inmiddels al aan de slag gegaan met de aanleg van de eerste Tiny Forests. Vanaf 18 maart 2019 zoeken we nog eens 12 gemeenten die als Tiny Forest partners aan de slag willen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om als afdeling of als vrijwilliger aan de slag te gaan met Tiny Forest. De verschillende mogelijkheden vind je hieronder.

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. Meer informatie over Tiny Forest vind je hier

Zo kan je meedoen aan het programma Tiny Forest

  1. Jouw gemeente in 2019 enthousiast maken om zich op te geven als partnergemeente.
  2. De expertise van de IVN afdeling inzetten bij aanplant, beheer, onderzoek en educatieve activiteiten in de Tiny Forests.
  3. Als particulier (eventueel in samenwerking met jouw IVN afdeling) zelf een Tiny Forest aanleggen.
  4. Als onderzoeksvrijwilligers aan de slag met het monitoren van biodiversiteit in Tiny Forests.

Maak jouw gemeente enthousiast om partnergemeente te worden

IVN zoekt in 2019 twaalf partnergemeenten die de komende twee jaar drie Tiny Forests per gemeente gaan aanplanten. Wil je dat in jouw gemeente een Tiny Forest komt? Attendeer dan contactpersonen in de gemeente hierop. Ze kunnen bij opgave vermelden dat ze bij planning, aanleg of/en beheer samen zullen werken met de lokale IVN-afdeling. Gemeenten die samenwerken met een IVN-afdeling krijgen voorrang. Gemeenten kunnen zich hier aanmelden vanaf 18 maart tot en met 26 april 2019.

Expertise, netwerk en ervaring IVN afdeling gevraagd

Medio mei 2019 maken we de twaalf partnergemeenten 2019 bekend. Zit jouw gemeente erbij? Dan zijn we benieuwd naar jullie ideeën om wijkbewoners, IVN leden of scholieren te betrekken. IVN afdelingen worden uiteraard gevraagd om mee te denken bij de keuze van geschikte locaties. Scholen, BSO’s en/of buurtcentra in de buurt zullen ook een actieve rol spelen bij de aanleg, gebruik en onderhoud van de minibossen. Er is veel mogelijk en we horen graag welke ideeën er leven binnen IVN afdelingen waar de Tiny Forests aangeplant zullen worden. Mail jouw ideeën naar tinyforest@ivn.nl

Plant zelf een Tiny Forest

Je wilt zelf aan de slag, alleen of samen met andere IVN’ers uit je afdeling? In Nederland zijn al een aantal Tiny Forests door particulieren gerealiseerd. Onder ander IVN’er Karin van Toor (IVN Rijk van Nijmegen) heeft inmiddels een dichtbegroeid Tiny Forest in haar achtertuin in Groesbeek. We kunnen in 2019 twintig particulieren een financiële bijdrage en een cursus geven om een eigen Tiny Forest te realiseren. Je kan vanaf 15 april tot en met 16 juni 2019 via deze link aanmelden om hiervoor in aanmerking te komen. Aanvragen door IVN’ers krijgen voorrang.

Tiny Forest onderzoeksvrijwilligers

Op dit moment worden 100 onderzoeksvrijwilligers, waarvan 20 IVN’ers opgeleid om de biodiversiteit van vijf Tiny Forest locaties (Ede, Delft, Zaandam, Utrecht en Almere) te monitoren. Wil jij ook meedoen en de biodiversiteit in een Tiny Forest bij jouw in de buurt in kaart brengen? Via onze nieuwbrief houden we je op de hoogte van nieuwe onderzoeklocaties en mogelijkheden.