Programma 2020 vogelwerkgroep

datum activiteit VWG avond kader lokatie en tijd
29 - 1 VWG avond met plannen opstellen voor 2020 VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
26 - 2 Test vogelgeluiden  en meer verdieping VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
7 - 3 Volle maan wandeling publiek De Banken, Zeewolde
13 - 3/ 14 - 3 NLDoet!!, opknappen binnenruimte   Roode Schuur
25 - 3 SOVON, lezing ivm het jaar van de wilde eend (Erik Kleyheeg) VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
25 - 4 Excursie weidevogels in Arkemheen in de ochtend publiek Roode Schuur 19.30 - 22.00
29 -4 Excursie Hulkeasteijn/Laakse Slenk. De Wielewaalroute VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
27 - 5 Arkemheen - weidevogels VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
24 - 6 Excursie Stille Kern; o.a. wielewaal/zomertortel VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
29 - 7 Excursie Oostvaarders VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
26 - 8 Excursie Harderbroek VWG avond Roode Schuur 19.30 - 22.00
30 - 9 Natuurpad/Euro bird watch VWG avond Rond en in de Roode Schuur, ca19.30 - 22.00 uur
3 - 10 Euro Birdwatch publiek Biezenburcht/Harderbroek
28 -10 Braakballen pluizen VWG avond Roode Schuur 19.00 - 2200
21 - 11 Excursie watervogels VWG avond nader te bepalen
29 - 11 Vogelvoer maken publiek Roode Schuur middagactiviteit
23 -12 Kerstquiz VWG-leden IVN Zeewolde Roode Schuur 19.00 =- 22.00

Toelichting

In bijgaand overzicht worden de activiteiten in 2020 van de Vogelgroep van IVN Zeewolde gepresenteerd. Dit overzicht is tot stand gekomen tijdens de eerste bijeenkomst van dit jaar, met inspraak van alle aanwezige leden.

De leden van de Vogelgroep ontvangen voor elke activiteit een uitnodiging met nadere informatie over het programma. Zij kunnen altijd deelnemen aan de activiteiten.

Indien u nader kennis wilt maken met de Vogelgroep en een keer deel wilt nemen aan een van de activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Noor Bennink via  vwgzeewolde@gmail.com