Zeewolde
Natuur
donderdag16nov2017

Voedselbos in Zeewolde

In 2016 is het burgerinitiatief genomen om in Zeewolde een Voedselbos te realiseren.  De belangrijkste partner/ initiator is Stichting Voedselbosbouw Nederland. Vanaf de aanvang is Lydia Waterreus nauw betrokken bij het burgerinitiatief.  Voorts behoort inmiddels ook Marleen Wessels, met haar expertise op het gebied van projectsubsidies, tot de kerngroep van het burgerinitiatief. Van groot belang is dat ook de Gemeente Zeewolde haar steun heeft uitgesproken aan dit project. Niet in de laatste plaats kan vermeld worden dat het Voedselbos in het bosvak achter de Roode Schuur zal worden aangelegd en daarmee ligt het voedselbos dus in de achtertuin van IVN. Vermeldenswaard is dat een aantal populieren niet gekapt mogen worden vanwege een buizerdnest …. en dit is dan weer bekend omdat IVN-ers nauw betrokken zijn bij de roofvogeltellingen van Staatsbosbeheer. Flora- en fauna bescherming gaan hierbij hand in hand, het zit in het DNA van de IVN om zo te zeggen.

Meer informatie is te vinden op www.voedselboszeewolde.nl