Zeewolde
Bloemen & Planten
maandag30okt2017

Per 2 augustus wettelijk verbod op invasieve exoten

De Europese Unie verplicht lidstaten om reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en een aantal andere invasieve exoten te bestrijden. Dit leidt tot een verbod op invoer, verkoop, teelt en het gebruik van de plant. Bovendien moeten de overheden onmiddellijke maatregelen nemen om de verspreiding tegen te gaan.

Deze invasieve exoten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze schade aan de biodiversiteit en nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Men mag onder andere geen handel drijven met een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen. En als dat niet lukt om de populatie zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. De lijst is per 2 augustus 2017 uitgebreid.

Invasieve exoten vormen een groot probleem in de natuur omdat ze geen of weinig natuurlijke vijanden hebben waardoor ze kunnen woekeren in de natuur. Op die plekken verdwijnen alle andere planten en wordt soortenrijke natuur vervangen door een monocultuur van bijvoorbeeld reuzenberenklauw. De reuzenberenklauw is daarnaast ook gevaarlijk vanwege de brandharen die nare blaren kunnen veroorzaken. Vooral de reuzenberenklauw is al wijdverspreid in Flevoland. Er moeten op korte termijn plannen komen om deze ongewenste planten te bestrijden. Landschapsbeheer roept de overheden op om hierin snel actie te ondernemen.

bestrijding berenklauw

Landschapsbeheer Flevoland is samen met vrijwilligers actief om deze soorten op te sporen en te bestrijden. Lodewijk van Kemenade van Landschapsbeheer is blij met het wettelijk verbod; “Tot dusver konden beheerders deze lastige soorten alleen in gebieden bestrijden die we zelf beheren. Bij de buren of in de berm bleven deze planten soms gewoon bloeien en hun zaad verspreiden. We willen ons graag inzetten om, samen met de overheid, deze planten in heel Flevoland aan te gaan pakken. Daarvoor is een goed plan nodig zodat alle bestrijdingsacties gecoördineerd verlopen.”

In het NOS Journaal van 2 augustus 2017 werd aandacht gegeven aan de bestrijding van de reuzenbereklauw . Zie http://nos.nl/uitzending/26549-nos-journaal.html ( min 15.25 – 17.50).

(Bron: digitale Nieuwsbrief nr 29 Landschapsbeheer Flevoland, 28augustus 2017)