In memoriam: Joop Stuurman

In memoriam …….. Joop Stuurman

 

Op 20 april jl is Joop Stuurman overleden. Met het overlijden van Joop verliest IVN Zeewolde een markant persoon die veel betekend heeft voor onze vereniging. Vanaf de oprichting is Joop bij IVN Zeewolde betrokken geweest en we hebben hem leren kennen als een meer dan actief lid.  

 

Joop en Stien zijn kort na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, in 1989 in ons dorp komen wonen, aan de Houtwal. Op aanraden van Stien zijn ze al gauw lid geworden van het net opgerichte IVN Zeewolde. Meteen na zijn aanmelding werd Joop gevraagd om de financiële commissie te helpen. Vanaf dat moment ontpopte Joop zich tot een actief lid dat altijd klaar stond om waar nodig en gewenst de helpende hand te bieden, om het initiatief te nemen of om verantwoordelijkheid te dragen …. Joop kunnen we met recht een multi tasker noemen die zijn werk in alle rust uitvoerde.

 

Als karakteristieke elementen in het bestuurlijk handelen van Joop kunnen we zonder meer noemen dat Joop duidelijk aanwezig was maar niet echt op de voorgrond trad. Hij nam niet het laatste woord, hij was de man van het goede woord op de juiste plaats en op het juiste moment. Daarmee was Joop een bruggenbouwer, een eigenschap die hem uitermate goed van pas kwam in zijn bestuursfuncties van secretaris (1991-1994) en voorzitter (1994-1999) en ook in zijn jarenlange voorzitterschap van het coördinatorenoverleg. Je kunt ook zeggen, Joop was een ‘no nonsens man’, een man met een visie. Hij liet iedereen uitpraten en kwam dan daarna met zijn samenvattende zienswijze.

 

Naast de bestuurlijke zaken was Joop ook actief betrokken bij veel activiteiten binnen de vereniging als ‘stille werker op de achtergrond’. Na het afronden van de IVN natuurgidsencursus in de beginjaren negentig heeft Joop bij IVN Zeewolde bijgedragen aan een veelheid van  publieksactiviteiten. Hij behoorde ook bij de oprichters van de Scholengroep. In deze laatste hoedanigheid kwamen heel andere kwaliteiten van Joop tot hun recht …. hij verstond de kunst om kinderen enthousiast te maken voor de natuur. Met de leden van de Scholengroep slaagde hij erin om als een echte teamspeler gedurende vele jaren educatieve activiteiten te organiseren voor talloze leerlingen van de basisscholen in Zeewolde. Of het nu ging om ‘diertjes in de sloot, paddenstoelen in het bos, bosvruchten in de herfst’ ….. Joop had een goed en aansprekend verhaal. Hij leidde ook veel excursies voor gezinnen en volwassenen. Altijd toonden deelnemers bij terugkomst in de Roode Schuur enthousiasme voor wat ze gezien, gehoord en ervaren hadden.

 

Zijn vertelkunst kwam hem ook goed van pas bij zijn lessen aan de deelnemers van de IVN natuurcursussen. Hij slaagde erin om de cursisten te boeien met zijn verhaal over het ontstaan van Flevoland. Zijn betoog begon dan over de tijd van de voormalige Zuiderzee en hij nam zijn gehoor met veel kennis van zaken mee in de ontwikkeling van Flevoland. Dankzij zijn voortreffelijk geheugen kon bij putten uit veel eigen ervaringen bijvoorbeeld de boottochten van Amsterdam naar Harderwijk in de dertiger/ veertiger jaren van de vorige eeuw; hij kende verhalen uit de tijd van de drooglegging en van de pioniersfase tijdens WOII. Hij wist boeiend te vertellen over op elkaar volgende ontwikkelingsplannen van het Horsterwold en de bosbouw in het algemeen. Joop was een geboren verteller.  

 

Niet onvermeld mag blijven dat Joop jarenlang de verbindingsman was van IVN Zeewolde met de Gemeente Zeewolde. Dit had alles te maken met de Roode Schuur. Hij had het volle vertrouwen van alle betrokkenen door zijn integere manier van handelen. Hij zorgde jaren lang dat de IVN Roode Schuur niet verkommerde. Joop had de juiste overleglijnen en deed de juiste telefoontjes.

 

Als laatste willen we nog zeggen dat Joop en Stien gedurende vele jaren voor hun hobby stenen verzameld hebben. Samen op reis naar steengroeven in onder meer Duitsland, België en Frankrijk. Een paar jaar geleden heeft Joop zijn collectie met al zijn enorme kennis gesorteerd. De expositiegroep van de Roode Schuur werd verblijd met een prachtige collectie van stenen. Dit resulteerde in een mooie  ‘stenen-expositie’ en een interessante IVN Publieksactiviteit.  

 

Als we de eerdergenoemde opsomming zien van Joops inzet en betrokkenheid bij IVN Zeewolde, kan het bijna niemand verbazen dat Joop erelid geworden is van IVN Zeewolde. Het was en is een blijk van erkentelijkheid voor een man die onbaatzuchtig, integer en authentiek betrokken zijn bijdrage geleverd heeft aan onze vereniging. Stien was, ondanks haar ziek zijn, bij de uitreiking aanwezig en Joop verzuchtte: “ Het is mooi maar beslist niet nodig”. Joop en Stien hoorden bij IVN Zeewolde,  vanaf  het eerste uur ….. beiden zijn niet meer.

 

Joop, bedankt voor je brede inzet voor IVN Zeewolde. We verliezen in jou een echte verenigingsman met visie, met maatschappelijke betrokkenheid en vooral ook met persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze vereniging.

 

We wensen Joops familie alle sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

 

Joop, bedankt en rust in vrede!