Expositiegroep

De Expositiegroep is in 2013 opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de inrichting van het expositiedeel van de Roode Schuur. De leden van de werkgroep werken daartoe nauw samen met de verschillende IVN werkgroepen en verzamelen de materialen. De taakgroep neemt deel aan het coördinatoren-overleg.

De expositiegroep heeft als doel het realiseren van exposities rondom thema’s die aantrekkelijk zijn voor de verschillende doelgroepen van IVN. Het gaat erom dat de expositie zowel  kinderen als volwassenen aanspreekt. De exposities sluiten aan bij onderwerpen die plaatselijk, regionaal of landelijk aan de orde zijn. Bijvoorbeeld een thema dat betrekking heeft op de verschillende seizoenen (denk  aan de herfsttentoonstelling met paddenstoelen, bosvruchten)  of thema’s die aan de orde zijn in het dorp (b.v. bijen) of door IVN landelijk georganiseerd worden (o.a. slootjesdag),

 

 

Als u een steentje wil bijdragen aan de inrichting van de Roode Schuur dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de taakgroep.

De coördinator van de Expositiegroep is Wendela van Lynden.