Eurobirdwatch 2019

Zaterdag 5 oktober. Eurobirdwatch.  Al dagen lang kijk ik naar het weer. Want het kan toch niet zo zijn, dat het de hele week regent en het op die zaterdag één dag droog is? Om kwart over zes pruts ik mijn caravannetje achter mijn auto en vertrek richting Biezenburcht. Het is stikdonker, als ik de combinatie bij het hoogspanningshuisje neerzet en ik stap uit. Stoelen en tafeltje neerzetten, mijn telescoop, verrekijker om, tellijsten. Ik ben om kwart voor 7 klaar. Het Harderbroek ligt in het donker, maar zit al vol geluid. Eigenlijk is het er nooit stil. Een vroege roodborst laat van zich horen en achter mij stopt de tweede auto. Wilma Hoogenhuizen, al jaren mijn trouwe vogelvriendin op deze dag. “Laat mij maar schrijven” zegt ze, zoals ieder jaar. We installeren ons. Al gauw komt de rest van de makkers. Peter,  Ron, Noor, Frank en Oscar is zelfs uit Dronten gekomen. Om 7 uur starten we dan ook echt. Het zal vandaag waarachtig droog blijven en de noordoostenwind is gelukkig matig. We zijn positief gestemd, maar op een ochtend als deze voelen we allemaal met weemoed het gemis van “onze Abe”  en we delen dat gevoel ook. Juist op een dag als deze, was hij er altijd bij.

Al gauw begint het lichter te worden, maar eigenlijk als vanzelfsprekend begint het kijken en het luisteren.  Kijken, luisteren, roepen van de soort en het aantal, soms dwars door elkaar. Vink 17, Aal 2, merel 11. Wilma schrijft zich de vingers blauw. Nooit eerder hadden we in het eerste uur zoveel “Boertjes” ( 220 Boerenzwaluwen)  De typische knarsende roep van een Veldleeuwerik of het getjak van  een Kramsvogel, zijn krentjes in de pap. De tijd vliegt voorbij en om 08.00 uur gaat de pieper van Jan. Nieuwe lijst, want we tellen op deze dag per uur. In het tweede uur komen de spreeuwen los en tellen we er 569. Dat is niets vergeleken met de vele duizenden van de dagelijkse slaapvluchten die je in september op de Biezenburcht kunt zien, maar wel leuk. De zanglijsters komen nu flink door en ook de koperwieken. Specialistenwerk om die in de lucht uit elkaar te kunnen houden. Roepjes, vliegbeeld, hoe vormen ze groepen, het is allemaal ervaring die je alleen maar kunt opdoen als je het vaak doet. Tot onze grote verrassing beginnen de Kolganzen nu door te komen. Het eerste uur 12, het twee uur 266. Jaren geleden kwamen de Kolganzen vanuit Noord-Europa ook precies op de dag van Eurobirdwatch ons land binnen. Zo ook nu, weet de app van Vogelbescherming ons te melden. We genieten van de overvliegende vogels en van elkaars gezelschap. Want wat is het toch leuk  om je het enthousiasme voor vogels en natuur met elkaar te delen. Het eerste uur tellen we 943 vogels en 27 soorten. Het tweede uur 1236 vogels en 34 soorten. Daarna wordt het zulk mooi weer dat we merken dat de vogels hoger gaan vliegen en moeilijker zichtbaar zijn in de blauwe lucht.

Tijd voor koffie. Doite en dochter komen lekkere koeken brengen en meegenieten. Passanten komen kijken en maken een praatje. Het weer blijft prachtig en we genieten ook van de vogels die niet trekken. Een roodborsttapuit en tientallen Puttertjes.  Om 10.30 uur komt er ineens een groep van 12 gaaien over. Rond de middag is er tijd voor een boterham. Opeens is er heel in de verte een “biddende Buizerd’ te zien.  Wat apart, zou dat wel een Buizerd zijn? Opeens roept iemand: “Visarend!” en we staan allemaal op scherp. De vogel komt ons verrassen en vliegt vlak boven ons hoofd  voorbij ( zie foto )  Op zulke dingen hoop je altijd, maar wat is het leuk als ze ook gebeuren. Zoals zomaar twee Oranje Luzernevlinders die voorbij vliegen. De middag is altijd een rustige periode, waarbij we vandaag gespitst zijn op hoog overkomende roofvogels en dat lukt. Kleine stipjes en leuke discussies. Bruine Kiekendief, Smelleken, Buizerd, Sperwer, Torenvalk en Visarend is de oogst aan roofvogelsoorten. De gegevens worden direct vanaf de Biezenburcht naar op de site van trektellen.nl gezet. Om vijf uur sluiten we af. 4814 vogels en 57 soorten.  1194 spreeuwen en 992 kolganzen als toppers.  Wat een mooie dag.                                                                         

Jan Klop