adres

De locatie is:

"De Roode Schuur"

Dasselaarweg 29

3896LT    Zeewolde

Het correspondentie adres is : Postbus 1294     3890BB    Zeewolde

email adres:                    ivn.zeewolde@gmail.com

ledenadministratie:     ivnzeewolde.lidadm@gmail.com