Zeewolde
(Zoog)dieren
Op
donderdag12apr201820:00

Pionierende zoogdieren in Flevoland. Lezing op donderdagavond 12 april

Op donderdagavond 12 april a.s. organiseert IVN Zeewolde de lezing over pionierende zoogdieren in Flevoland. De lezing wordt gehouden door de heer Jeroen Reinhold. U bent vanaf 19.30 uur welkom in de Roode Schuur, Dasselaarweg 29; de lezing begint om 20.00 uur. Het bijwonen van de lezing is voor leden van IVN Zeewolde en kinderen tot 12 jaar gratis; niet leden betalen € 4,00.

Het dorp Zeewolde is omringd door het Horsterwold, nog altijd een jong maar tevens al wel volwassen bos. Sinds de aanleg in de jaren zeventig heeft zich een heel eigen flora en fauna ontwikkeld. Zo heeft zich inmiddels een aanzienlijk aantal zoogdieren permanent gevestigd in de bossen, natuurgebieden en de waterlopen van Zeewolde. Daarbij kunnen we denken aan  het ree, de otter, de bever, de eekhoorn, het damhert, de vos, de boommarter.

Jeroen Reinhold, ecoloog bij Landschapsbeheer Flevoland houdt zich al vele jaren bezig met de populatieontwikkeling van diverse diersoorten in Flevoland. In de lezing zal zeker aandacht besteed worden aan de bever maar ook de eekhoorn en otter zullen in het verhaal terugkomen. De eekhoorn komt al jaren voor in Zeewolde maar de populatie krijgt het niet voor elkaar om zich succesvol uit te breiden. De otter neemt juist wel toe. Das en steenmarter staan al enige tijd aan de deur te kloppen maar hebben nog geen voet tussen de deur gekregen. En de nieuwe soort die aan de poort van Nederland staat komt mogelijk ook deze kant op.

Geïnteresseerd in de zoogdierenpopulaties en de populatieontwikkelingen in Zeewolde? U bent van harte welkom bij de lezing op donderdagavond 12 april a.s.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jeannette Rubbens; tel 036 522 3648

Algemene informatie

zondag 4 maart 2018 - 20:00
Locatie: 
De Roode Schuur
Dasselaarweg 29
Zeewolde
Nederland
Contactpersoon: 
Jeannette Rubbens; tel 036 522 3648
Google Maps image