Werkgroep Groene Rotondes en Duurzame Bermen

Meer bloeiende bermen en veldjes, en versterking van de biodiversiteit – dat is het doel van de nieuwe werkgroep, een samenwerking tussen IVN en KNNV Woerden.

Activiteiten van de werkgroep Groene Rotondes en Duurzame Bermen

  • Onderhoud van verschillende plekken in het openbaar groen, door eigen werkzaamheden (bijv. rotonde Hollandbaan-Molenvlietbaan) of door nauwe samenwerking met de groenbeheerder (bijv. gedeelte van berm Steinhagenseweg; groen langs wandelpad Cattenbroekerplas).
  • Overleg met de gemeente, politieke partijen en groenbeheerders om een ecologisch verantwoord maaibeleid te gaan voeren.
  • Ondersteuning van initiatieven van inwoners om bloeiende bermen en veldjes te creëren.

Versterking van de biodiversiteit

Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat we de natuur nódig hebben. De manier waarop we met het groen omgaan moet anders, ook in Woerden. Voorbeeldprojecten zijn belangrijk om te laten zien hoe het anders kan. Méér bloeiende bermen en veldjes, en daardoor meer leefruimte voor insecten en vogels. Ecologisch verantwoord beheer van bermen en oevers is nodig (niet meer klepelen), waardoor de biodiversiteit versterkt wordt. Ook moeten er meer ecologische verbindingen komen.

Wanneer en waar?

De werkgroep heeft nog geen vaste vergaderavond. Bekijk het programma op de jaarkalender, of neem contact op met de contactpersoon van de werkgroep.

Meedoen met de werkgroep

Heb je interesse om mee te doen of mee te denken? Of heb je een idee of een vraag? Mail de contactpersoon van de werkgroep.

Contactpersoon

Ton Rullmann: ton@tonrullmann.nl