Algemene voorwaarden fotowedstrijd

Let op! Inzenden is niet meer mogelijk

De algemene voorwaarden van de fotowedstrijd van IVN Woerden zijn als volgt:

 • De foto’s moeten nieuwe foto’s zijn, gemaakt tussen 1 april 2021 en 1 juli 2021.
 • Om mee te doen aan de wedstrijd worden persoonlijke gegevens ingevuld. Gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om met de winnaars contact te kunnen opnemen.
 • Inzending van foto`s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijd- voorwaarden in.
 • De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel zelf verantwoordelijk.
 • Door deelname aan de fotowedstrijd ontstaat geen aanspraak op het IVN Woerden (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald.
 • IVN Woerden is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.
 • Inzendingen kunnen onder meer geweigerd worden, indien de foto naar het oordeel van de IVN Woerden in strijd is met de privacy van derden onevenredig aantast, de foto duidelijke en/of schade aan de natuur heeft toegebracht.
 • De wedstrijd staat alleen open voor amateurfotografen.
 • Het maakt niet uit met wat voor camera je de foto maakt, het gaat om het beeld en de creativiteit.
 • Foto’s gemaakt met een telefoon zijn uitgesloten van deelname.
 • De foto’s mogen in kleur zijn of zwart/wit.
 • De foto’s mogen niet digitaal bewerkt zijn.
 • De foto’s mogen niet worden verkleind, dit in verband met het maken van een eventuele afdruk.
 • Als er personen op de foto’s staan, moeten die schriftelijk toestemming hebben gegeven dat de foto gebruikt kan worden voor een expositie of publicatie voor deze fotowedstrijd. Die schriftelijke toestemming moet meegestuurd worden met de foto.
 • De foto’s worden door IVN Woerden alleen gebruikt voor een expositie van de winnende foto’s van de fotowedstrijd en voor publicaties over die fotowedstrijd, bijvoorbeeld de uitslag van de wedstrijd met de winnende foto’s in een krant of huis aan huis blad of de website  en het verenigingsblad van het IVN Woerden. Als IVN Woerden de foto voor een ander doeleinde wil gebruiken, wordt opnieuw toestemming gevraagd bij de maker van de foto.