Woerden
Landschap
Op
donderdag08sep202219:30

Lezing: Vogelparadijs Marker Wadden

Donderdag 8 september organiseren de natuurverenigingen IVN en KNNV een lezing over de Marker Wadden in Het Baken, Beneluxlaan 3 in Woerden. De lezing begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht uiterlijk 5 september via ivnsecretariaat.woerden@gmail.com.

Ruurd Noordhuis vertelt over de natuurwaarden, uitdagingen en lessen voor de toekomst

Ruurd Noordhuis van kennisinstituut Deltares onderzocht de ontwikkeling van de Marker Wadden. In zijn lezing vertelt hij over de ontwikkeling van de natuurwaarden in dit gebied, over de uitdagingen die er zijn en over wat we eruit kunnen leren voor het beheer en voor toekomstige natuurontwikkelingsprojecten, zoals Marker Wadden fase II. Het droombeeld is een archipel van 10.000 hectare, één van de grootste natuurherstelprojecten in Europa.

Marker Wadden, uniek natuurgebied in wording

In mei 2016 is Natuurmonumenten gestart met de aanleg van de eilanden archipel Marker Wadden in het oostelijke deel van het Markermeer tegenover Lelystad. Een complex van vijf eilanden ligt er nu, twee meer zijn nog in aanleg. Het totale areaal bedraagt dan ongeveer 1300 ha. De bedoeling was om een vogelparadijs aan te leggen, en in die opzet is Natuurmonumenten vooralsnog geslaagd.

Na zes jaar bouwen bevindt de levensgemeenschap van planten en dieren boven en onder water zich nog steeds in een pioniersstadium. Een grote uitdaging is de beschikbaarheid van voedsel voor de vogels in het Markermeer, bijvoorbeeld voor viseters zoals visdiefjes. Komt er vanuit het moerassen op de eilanden voldoende voedsel beschikbaar voor het open water in het Markermeer? Wat is de invloed van golfslag en een wisselend waterpeil? Hoe ontwikkelen de natuurwaarden zich in deze dynamische omgeving en hoe moet Natuurmonumenten, die dit gebied beheert, hierop inspelen? Ook hieraan zal Ruurd Noordhuis in zijn lezing aandacht besteden. Lees meer over de Marker Wadden via https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden

Natuur beleven met IVN en KNNV

De natuurverenigingen IVN en KNNV delen hun kennis en enthousiasme voor de natuur in het Groene Hart en daarbuiten graag met de inwoners van Woerden en omgeving. Meer informatie over deze verenigingen is te vinden op hun websites: https://www.ivn.nl/afdeling/woerden en https://woerden.knnv.nl/.

* foto van Natuurmonumenten

Algemene informatie

donderdag 8 september 2022 - 19:30
Locatie: 
Het Baken
Beneluxlaan 3
3446 BK Woerden
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image