Woerden
Landschap
Op
zondag30apr201713:00

Excursie Boterwal

Op zondag 30 april organiseren Alex van der Heiden en Jan IJben een excursie op de Boterwal, een mooi stukje natuur nabij Nieuwer ter Aa. We gaan op zoek naar vliegende insecten, vogels, bomen en planten.

Tijdens de wandeling hoor je ook over de historie van de Boterwal, die teruggaat tot de Romeinse tijd. Daarnaast komt zijdelings het veenweidelandschap aan bod en de directe omgeving van de Boterwal, waar we een rivierkleigebied aantreffen met oeverwallen en oude rivierbeddingen.

Locatie & tijd

Omdat vliegende insecten wat later op de dag op (vlieg)warmte komen, verzamelen we om 13.00 uur bij de parkeerplaats van het Brediuspark en vertrekken van daar naar het gebied. Rond 16.00 uur zijn we weer terug in Woerden. Meerijders betalen autovergoeding (in overleg met chauffeur).

De excursie is gratis.

Aanmelden

Via mail bij Jan IJben, jan.ijben@gmail.com. Graag vóór 27 april aanmelden (in verband met meerijden).

Algemene informatie

donderdag 20 april 2017 - 21:45
Contactpersoon: