Werkgroep Zwaluwen

ZwaluwenGierzwaluwkasten geplaatst

 

Zwaluwen

Recent hebben Wim van Impelen en Henny Olthof samen diverse zwaluwkasten geplaatst aan gevels in Wijk bij Duurstede en Cothen. Omdat de kasten hoog aan de gevel geplaatst moeten worden op een plek die voor ladders niet overal goed bereikbaar is, is het karwei geklaard met een hoogwerker. Het was een spectaculair gezicht de twee harde werkers hoog in het bakje aan het werk te zien. Maar het is gelukt; hieronder een kastje onder de dakrand van een andere woning.

Zwaluwen

Aandacht voor behoud huis- en gierzwaluwRed de zwaluwen

De vogelwerkgroep van de VNMW heeft in het kader van Groen aan de Buurt het initiatief genomen deze zwaluwsoorten in onze gemeente te helpen overleven. Het is belangrijk dat vele, vele inwoners van Cothen, Langbroek en Wijk de vogels gelegenheid bieden om te nestelen. Beide soorten zijn cultuurvolgende kolonievogels en broeden bij voorkeur dichtbij elkaar. Dus de aandacht is vooral gericht op uitbreiding van plekken waar ze al broeden. Je kunt de leden van de Werkgroep Zwaluwen om advies en hulp vragen.

Doorgeven van broedplaatsen

Op de eerste plaats wil de werkgroep weten waar huiszwaluwnesten zitten of waar gierzwaluwpaartjes broeden. Als je zo’n plek of meerdere plekken weet, wil je dat dan nauwkeurig doorbellen naar de contactpersoon van je woonplaats?

Voor Cothen:  Korrie Jaarsma   0343 563032;

Voor Langbroek en Wijk bij Duurstede:   Wim van Impelen  06 44051675.

Of e-mailen naar zwaluwgroepwijk@vnmw.nl.

Werkgroep zawaluwen

Modderpoelen

ZWALUWENPOEL. In de Wijkse binnenstad zit van oudsher een kolonie huiszwaluwen. Doordat het havengebied zo fraai opgeknapt is, kunnen de huiszwaluwen nog maar weinig klei vinden. Daarmee bouwen ze hun nest, vooral in april en mei. Vandaar:  GEEN HONDEN bij de ZWALUWENPOEL in april en mei. Help mee de zwaluwen beschermen in Cothen, Langbroek en Wijk!

De werkgroep graaft half maart kleivlakken bloot in de uiterwaard vlakbij de binnenstad. Huiszwaluwen bouwen het liefst zelf van klei hun nest! Zij doen dat vanaf half april, maar in mei het meest massaal. Vanwege het fraai geplaveide havengebied en de dichte grasstrook naast de Viking is er geen klei meer te vinden. De vogels kunnen vanaf dit voorjaar weer over flinke modderpoelen beschikken.

Accepteer cookies

Tentoonstelling in de bibliotheek

Van 24 maart t/m 20 april 2018 stonden allerlei nestkasten voor de gierzwaluw en kunstnesten voor de huiszwaluw tentoongesteld in het gemeentehuis. Veel bewoners hebben toen informatie opgehaald over de bijzondere levenswijze van deze vogels.

Flyer: Zie je ze al vliegen…?Zwaluwfilter

In een gezonde, natuurvriendelijke dorpskern horen zwaluwen thuis. Deze wijsheid en aardige weetjes vind je in de prachtige flyer, die i.s.m. Peter van de Berg door locale professionals is ontworpen (Jos Soons) en geïllustreerd (Hans Scholman). Een lust voor het oog. Let vooral op de zwaluwtjes!

Wil je flyers voor mogelijke belangstellenden e-mail naar zwaluwgroepwijk@vnmw.nl.

Nestgelegenheid voor gierzwaluwen

De natuurlijke nestplaatsen voor gierzwaluwen nemen in hoog tempo af. Nieuwbouw is vaak natuur exclusief en oude gebouwen worden intensiever gerenoveerd en geïsoleerd. Gierzwaluwen zijn kolonievogels die graag dichtbij elkaar broeden. Zij maken gebruik van kunstmatige nestgelegenheid, die je hen kunt aanbieden bijvoorbeeld door
a.    loze ruimten toegankelijk te maken;
b.    neststenen in te metselen (meest duurzaam);
c.    nestkasten op de hangen.
Het is belangrijk de kunstnesten hoog aan te brengen, minimaal 4 meter, en bij voorkeur op het noorden of het oosten. Om het risico voor de jongen op te hoge temperatuur te vermijden. Bestudeer eerst ook www.gierzwaluwbescherming.nl. Gierzwaluwen geven vrijwel geen mestoverlast.

Zwaluwnesta.    Geïntegreerde nestgelegenheid.
Dat is broedruimte in loze ruimten van gebouwen toegankelijk maken voor gierzwaluwen. Als deze ruimten veilig en groot genoeg zijn èn niet te warm worden, kan men op een goedkope manier eenvoudige nestplaatsen maken. In feite is dit de oervorm van nestelen in gebouwen: loze ruimten die door de vogels bij toeval worden ontdekt en bezet. Het verschil is dat de loze ruimten nu bewust toegankelijk worden gemaakt.
b.    Neststenen.
Dat zijn holle bouwelementen die voorzien zijn van een in/uitvliegopening om gierzwaluwen nestgelegenheid te bieden.
Neststenen zijn de meest duurzame broedplaatsen en verdienen daarom de voorkeur. Gierzwaluwen keren in opeenvolgende generaties tientallen, wellicht honderden jaren, terug naar dezelfde nesten.

Zwaluwnestc.    Nestkasten.
Gierzwaluwen broeden ook in nestkasten. Deze zijn kant en klaar te koop in een aantal verschillende modellen. Er zijn ook bouwtekeningen van de nestkasten beschikbaar om ze zelf te maken.

Zwaluwnest

Nestgelegenheid voor huiszwaluwen

Vogelbescherming Nederland heeft op haar site een uitvoerige brochure “Huiszwaluwbescherming” staan. De huiszwaluw bouwt een bolvormig nest van modderige klei in de buurt van waterrijke plekken waar veel insecten te vinden zijn. Huiszwaluwen bouwen vooral onder overhangende daken boven een ruwe stenen buitenmuur. De dakrand is daarbij op het noorden of oosten gericht en vaak wit of crèmekleurig geschilderd. Op die manier zoeken ze de koelte op voor hun jongen. Bovendien weert het parasieten. Ze kiezen meestal daken uit aan de rand van steden of dorpen. Binnen een straal van enkele honderden meters moet er modder, leem of klei voorhanden zijn. Huiszwaluwen zijn kolonievogels die graag dichtbij elkaar broeden.
Door de huidige intensievere renovatie van gebouwen en het opknappen van woningen vindt de huiszwaluw steeds minder geschikte bouwplaatsen.
Huiszwaluwen maken gebruik van kunstnesten, maar bouwen het liefste zelf. Ruwe, wit geschilderde planken voldoen prima als ondergrond, zeker als er een latje als ‘fundament’ op aangebracht is; zo’n randje geeft steun.
Tegen mestoverlast kun je vlak onder de nesten een mestplank ophangen.

Zwaluwnest

Leveranciers van kunstnesten

Je kunt natuurlijk zelf nestkasten bouwen en kommen van houtvezelbeton maken. De Werkgroep Zwaluwen bouwt samen met bewoners van Abrona Zorgboerderij De Bossewaard te Cothen een succesvolle nestkast, model Zeist, van douglashout. Van de inheemse spar afkomstig en behoorlijk duurzaam.

Lees hier meer over Bossewaarders bouwen gierzwaluwkasten

Ook heeft de werkgroep dergelijke kasten van gebeitst grenenhout opgehaald bij een Belgisch Natuurhulpcentrum. Beide kasten kosten € 15,- en zijn te bestellen via zwaluwgroepwijk@vnmw.nl
Verder zijn er legio commerciële leveranciers. Raadpleeg voor hun producten met prijsopgave onderstaande sites. In de webwinkel bestellen, vooraf betalen. Pottenbakkerij “De Vogelpot” heeft een winkel in Maurik. Vivara Pro en Reszto leveren alleen aan (professionele) organisaties, bijv. aan Vogelbescherming Nederland, of bij bestelling van minimaal tien exemplaren. In Zeist kun je bepaalde kunstnesten kopen en mocht je geïnteresseerd zijn in de neststenen van Reszto, e-mail ons: zwaluwgroepwijk@vnmw.nl.
Als je liever zelf een kast of kunstnest bouwt, kun je ons ook e-mailen.

www.devogelpot.nl
www.waveka.nl
www.vogelhuisjestore.nl
www.rondomton.nl
www.veldshop.nl
www.lil.nl
www.vivara.nl
www.vivarapro.com
www.reszto.nl
Wij kunnen je heel veel potten, kasten en kunstnesten laten zien met de prijs erbij zodat je een afweging kan maken.

 

Hulp en informatie

De Werkgroep Zwaluwen helpt je graag. Wil je huiszwaluwen nestplaats bieden? Hoe pak je dat aan en waar kan dat het beste? Wil je gierzwaluwen helpen aan onderdak? Vraag om deskundig advies. E-mail naar zwaluwgroepwijk@vnmw.nl.

Hoe eerder hoe beter, want de zwaluwen zijn al in aantocht!