Werkgroep Natuureducatie

De werkgroep Natuureducatie wil de inwoners van Wijk bij Duurstede de natuur en het landschap in de directe woonomgeving laten beleven. Het landschap in de omgeving van Wijk bij Duurstede is zeer gevarieerd; op het gebied van natuur is er veel te zien en te beleven.
De werkgroep werkt aan activiteiten op drie thema’s;  basisonderwijs / buitenschoolse opvang, natuurcursussen en themawandelingen. De werkgroep, die nog in ontwikkeling is, hoopt haar activiteiten stapsgewijs uit te breiden.

Jaarverslag Natuureducatie 2018

Thema Natuurcursussen
In het voorjaar van 2018 wilde de werkgroep een kennismakingscursus ‘natuur in de buurt’ organiseren.
Er stonden vier avonden en vier excursies gepland over de maanden april tot en met juni. Kennismaking met het landschap, de planten en de vogels in onze directe omgeving staan centraal. Maar ook de natuur in de bebouwde kom.

Wegens onvoldoende belangstelling gaat bovenstaande cursus niet door.

 

Thema: basisonderwijs / buitenschoolse opvang
Het programma voor onderwijs en buitenschoolse opvang bestaat uit een combinaties van lessen en excursies, naar het kasteelbos, de heemtuin, de hoogstamboomgaard en de uiterwaarden. Ook zijn er activiteiten op het gebied van vogeltrek, tuinvogeltelling, uilen en grassen. Er is een aanbod voor alle seizoenen. Nieuw dit jaar is dat ook groepen 1, 2 en 3 de mogelijkheid hebben om hieraan deel te nemen.

Januari- februari   

UILEN, UILSKUIKEN EN BRAAKBALLEN.

Afgelopen week heb ik (Ruud Waltman) in drie groepen 3 van de CBS De Wegwijzer verteld over uilen. Er kwam van alles aan bod. De grote ogen en het scherpe gehoor. Dat het jagers zijn op vooral muizen. Je hoort en ziet ze niet komen! Natuurlijk waren de echte (opgezette) uilen heel interessant. Je kan ze aaien want ze zijn best zacht, maar je kunt ook voelen hoe scherp de nagels zijn.

Alle uilen die in onze omgeving voorkomen kwamen aan de orde, waar ze nesten maken of kunnen vinden. Of het goed met ze gaat. Waarom is een uil wijs en wanneer is het een uilskuiken.

UilenlesAan het eind werd er enthousiast geplozen in uilenballen. Elk botje was een trofee! Van de juf mochten ze de botjes mee naar huis nemen. Het was een succes!

April – mei:    Heemtuin
In de heemtuin gaan de kinderen aan de slag met vijf verschillende activiteiten. Ze gaan de temperatuur van lucht water en aarde meten. Ze leggen de windsnelheid en de windrichting vast. In de kruidentuin gaan de kinderen kijken, ruiken en proeven  om zo de kruiden te herkennen op smaak en gebruik. De bodem- en waterdieren worden gezocht, gevangen en op naam gebracht en tenslotte komt ook boomherkenning aan de beurt.

Oktober -November    Kasteelbos
Het kasteelbos leent zich prachtig voor ontdekkingen in de herfst. Zaden en bessen komen aan de orde en verder bladverkleuring, boomherkenning, Paddenstoelen en voorbereiding op de winter van dieren.
Daarnaast worden activiteiten als oriëntatieopdracht en boomhoogte meten, stilteoefening en luisterspel, fabels en natuurschilderij waar mogelijk in het programma opgenomen.

Verslag Kasteelboslessen

Thema Wandelingen : nog in voorbereiding
Een aantal themawandelingen is in ontwikkeling om ook ouderen te interesseren in het wel en wee van onze omgeving.  De themawandelingen gaan over de thema’s “Wat is natuur?” en “Landschap en historie”. In de toekomst zouden we deze ook uit kunnen breiden met fietsexcursies.

Heb je interesse om je steentje bij te dragen aan deze werkgroep? Je bent van harte welkom, laat het ons weten via info@vnmw.nl.