Werkgroep Flora

Jaarverslag Werkgroep Flora 2018

Wat doet de florawerkgroep?

*  onderzoek naar de flora : leren determineren, inzicht in plantengemeenschappen en floristische waarden en bedreigingen vaststellen.

Flora bermen* bermen in onze gemeente inventariseren en monitoren als input voor aanpassingen van het gemeentelijk groenbeheer.  

* ander groen inventariseren, die geen bermen zijn, maar wel interessant in Wijk bij Duurstede. Het gaat om de wadi's (de drie lagere natte terreinen in de Geerwijk), de Nevengeul, Vikinghof en de Gravenbol.
* een starters cursus en flora excursies met vrije inschrijving voor geïnteresseerden.

Bloemen

Leden van de florawerkgroep trekken ook het initiatief tot de aanleg van een bloemenweide.

februari 2020 Cursus Determineren van wilde planten
Ook dit jaar organiseert de afdeling IVN Nieuwegein - IJsselstein weer een cursus determineren van wilde planten voor beginners in Nieuwegein. Hoe heet die plant en waarom groeit die plant hier? Zijn dat vragen die u boeien? Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is verrassend om van allerlei wilde planten in het park, in de berm en in uw eigen tuin te ontdekken hoe ze heten. De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op 20 april, 11 mei, 8 juni en 15 juni.

oktober 2019       De bloemenweide is gemaaid en het maaisel is na enkele dagen bijeengeharkt.bloemenweide

13 december 2018    Boompjes en Struiken geplant in de bloemenweide

Aan de achterrand van de bloemenweide zijn struiken/boompjes geplant.

 

Bloemenweidehondsroos, meidoorn, veldesdoorn, lijsterbes, vuilboom, vlier, boswilg, een krentenboom, een gelderse roos en rode kornoelje.

17 oktober 2018

Bloemenweide Noorderwaard

Dankzij een zestal vrijwilligers is het terrein afgelopen maandag gehooid en de bramen zijn geknipt. Vergrassing is aan de orde op een kwart van het terrein. Er staan zo’n 30 kleine braamstruikjes in het land, deze zijn afgeknipt. De rij struiken aan de kant van de volkstuinen is ontdaan van braamuitlopers. De struiken worden overheerst door braam en zijn aan de achterzijde onvoldoende vrijgehouden. BloemenweideDe eerste maaibeurt in juni/juli is overgeslagen, er stond nog niet veel om te maaien. De tweede maaibeurt op 10 oktober is uitgevoerd. René Langedijk (LEU) heeft gemaaid met een maaibalk. Twee lobben of longen op het landje hebben we laten staan tbv insekten en voortplanting. Dat is ongeveer 20 % van het terrein. Gekozen is voor de delen met de minste vergrassing.  De rand langs het struweel aan de achterzijde was niet voldoende meegenomen met het maaien en wordt met een bosmaaier alsnog gedaan.
Met name het middenstuk is mooi van samenstelling en wat ijler of dunner.
Langslopende wandelaars vertellen nu en dan hun mening. Enkelen zijn optimistisch en vinden het een goede ontwikkeling, enkelen zijn cynisch en moeten het nog maar zien wat beloofd is, namelijk een bloemenweide. Ik kreeg al cosmea en guldenroede aangeboden. Lief bedoeld, maar wij blijven gaan voor meer gebiedseigen soorten. Zo blijft het hopelijk een duurzaam landje, waar niet geëgd of gewied wordt. Dus niet vergelijkbaar met de mooie akkerranden aan de Gooyerdijk: dat zijn akkers en worden elk jaar opnieuw ingezaaid met 1- jarigen, na het schonen van de akker.

Er wordt aanastaande maandag nog wat zaad ingezaaid. Het gaat om een streekeigen bloemenzaadmengsel die is overgebleven van de actie zaadbommen op de markt van de duurzaamheid afgelopen juni 2018.
Daarna moet de bloemenweide met goed beheer zijn eigen gang gaan.BloemenweideWat is er nog te doen?
1-Een bankje plaatsen.
2-Een tiental struiken voor vogels en andere beestjes om te schuilen, te vermeerderen en te eten. Dat wordt een lobje gezocht aan de achterkant tegen het huidige struweel aan.
3-Een goed informatief bord dat het huidige bord vervangt.
4-Maaibeurten en hooien elk jaar in juni/juli en in september/oktober
Dan hoop ik weer op jullie steun en inzet te kunnen rekenen.
En ieder met aanbevelingen of bruikbare ideeën: laat het me weten.
Verslag opgetekend 17 oktober 2018   Linda Horst

10 oktober 2017   In onze gemeente is nu het groen aan de beurt!
In de ochtend van 9 oktober hadden zich zo'n 20 mensen verzameld bij de bloemenweide in het Noorderwaardpark langs de Kromme Rijn. Wethouder Hans Marchal verzorgde de niet-officiële opening van de bloemenweide, nadat Helene Hine van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) de aanwezigen welkom had geheten.
De wethouder vertelde waarom de gemeente het graag ondersteunt en directeur Ivo Brautigam van LEU legde uit waarom Groen aan de Buurt zo belangrijk is. Daarna vertelde Sonja Fris het één en ander over de ontstaansgeschiedenis van de bloemenweide.

 

Bloemenwei startOp www.groenaandebuurt.nl staat informatie over dit en andere projecten.

12 september 2017    De bloemenweide is ingezaaidInzaaien bloemenwei
Nadat door de juiste bewerkingen het grasveld is omgevormd tot een mooie zwarte akker is door een gezamenlijke inspanning de bloemenweide ingezaaid.

augustus 2017      Een bloemenweide in het gemeentelijke groen
Langs het Kromme Rijnpad in het Noorderwaardpark komt een idylle van bloemen en fladderende vlinders, het zoemt er dan van de insecten. Volgend jaar zullen we het beleven, komende week starten de voorbereidingen.
Dit initiatief van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) werd een project in een samenwerkingsovereenkomst met GROEN AAN DE BUURT en de gemeente Wijk bij Duurstede.