Wat voorheen de Werkgroep Flora was

Kruidenrijk Grasland nu

 

Voorgeschiedenis Kruidenrijk Grasland = Bloemenweide

Nieuw maaibestek 2022, met ecologisch maaibeheer.

Jaarverslag 2021

Wat deed de florawerkgroep?

De werkgroep doet onderzoek naar de flora: leren determineren, inzicht in ecosystemen, floristische waarden en bedreigingen vaststellen.                       Een aantal excursies wordt georganiseerd naar mooie gebieden. Daarnaast worden vaste bermvlakken en natuurgebiedjes in onze gemeente jaarlijks meerdere malen geïnventariseerd en gevolgd in ecologische ontwikkeling. Deze gegevens leveren een input voor aanpassingen van het gemeentelijk groenbeheer en soortenbescherming.  

Bloemen

Project Kruidenrijk Grasland = Bloemenweide

September 2021 bloemenweideDe natuurweide langs de Kromme Rijn in de Noorderwaard moet elk jaar handmatig gemaaid en gehooid worden. Als we niet maaien op deze vruchtbare klei krijgen we vooral raaigras, brandnetels, bramen, bereklauw en grote zuring. In de zaadbank onder de grond liggen vele andere soorten te wachten. Verschralen, maaien en afvoeren geeft hun een plekje. Een mantra voor kansen voor de streekeigen soorten, die we een handje helpen. Rolklaver, knoopkruid, margriet en wikke. Herderstasje en struisgras. Zo krijgen we meer biodiversiteit.

oktober 2020 Herstel bloemenweide van start.  Het herstelplan was nodig nadat  op 14 mei 2020 is de Bloemenweide in het per abuis gemaaid was door aannemer Florijn. Intensief overleg tussen de gemeente, de VNMW en Florijn heeft geleid tot het herstelplan. Herstelplan Bloemenweide is hier te lezen: Herstelplan Bloemenweide

Nieuw maaibestek 2022 met ecologisch maaibeheer. 

Er komt dit jaar, startend op 6 juni 2022, een ander maaibeheer, heel veel bermen worden 2 maal per jaar gemaaid, dat was trouwens al zo. Maar een deel wordt ecologisch maaibeheer. Voorlopig drie jaar lang.

In het nieuwe maaibestek zijn de volgende zaken voor ons van belang. Het gaat om de bredere bermen die ecologisch gemaaid gaan worden. Ik weet nog niet welke dat precies zijn. Binnenkort wordt dat duidelijk, maar ik denk dat wij al veel potentiële bermen kunnen vermoeden. Het gewone standaard maaien blijft nog op de smalle bermen, uitzichthoeken en kilometer lange bermen langs drukke wegen, dus m.b.v.  maaizuigcombinatie. Maar pluspunt is dat 25 % van het bermen-areaal straks wordt ecologisch wordt gemaaid. 

Wat betekent ecologisch maaien:

  • frequentie: twee maaibeurten per jaar op 6 juni starten ze (week 23-26) en op 22 augustus (week 34-39)
  • maaisel niet direct afvoeren. Geen maaien en afzuigen, doch maaisel na 3 weken bijeenrapen en na max 5 dagen afvoeren.
  • gefaseerd beheer: ongeveer 20 procent blijft staan en wordt de volgende beurt pas gemaaid
  • aangepaste machines voor de situatie, minder insporing.
  • soortenbescherming: locaties moet van te voren aangegeven worden (taak o.a. voor de florawerkgroep)
  • twee broeihopen voor ringslang en twee nieuwe poelen zullen in het openbaar  publieke groen worden aangelegd.
  • andere wensen voor dit beheer kreeg ik niet voor elkaar, dat wordt nog mogelijk in een volgende fase. In het licht van het groenstructuurplan wordt gekeken wat er nog meer mogelijk is.

NB. De aanbesteding voor een nieuwe uitvoerder  is net de deur uitgegaan, geen Florijn meer!

NB. De aanbesteding voor maaien van gazons, parken, haven en alles wat vaker dan 2x gemaaid moet worden is vorig jaar al gegund aan de aannemer "van de Bijl/Heijneman" uit Beusichem. Die zie je dus al aan het werk, langs de Zandweg bijv.

 

Jaarverslag VNMW 2021