Vogelwerkgroep verslagen

Excursie op 12 november Everdingen

De laatste excursie van dit jaar ging naar Everdingen. Om 8.30 uur vertrokken met een groepje van 9 personen vanaf het Walplantsoen, op weg naar Het Fort Werk aan het Spoel op deze frisse, wat mistige prachtige ochtend. Daar hebben we geparkeerd en startte de wandeling door de uiterwaarden langs de Lek. We scoorden gelijk vele soorten en het enthousiasme werd er zeker niet minder van. In een ontspannen en gezellige sfeer liepen al spottend verder en op sommige plekken stonden we even stil. De telescoop van Wim kwam voor het determineren zeker van pas. Ook bij de Everdingerwaard was veel te zien. Via de dijk liepen we naar het Fort Everdingen. Het was inmiddels een meer dan prachtige zonnige herfstochtend geworden. Na de koffie vervolgden we de dijk terug naar de auto’s. We hebben 46 soorten gezien!

Dit stukje natuur, relatief dicht bij Wijk, is zeker de moeite waard om wat vaker te wandelen.

Soortenlijst (met dank aan Agnes)

Aalscholver, bergeend, boomklever, buizerd, Canadese gans, cetti’s zanger, ekster, fazant, fuut, grauwe gans, grote bonte specht, grote zilverreiger, heggenmus, holenduif, huismus, ijsvogel, kauw, kievit, knobbelzwaan, kokmeeuw, kolgans, koolmees, koperwiek, krakeend, kramsvogel, kuifeend, mantelmeeuw, meerkoet, merel, nijlgans, pimpelmees, putter, rietgors, roodborst, slobeend, smient, torenvalk, vink, waterhoen, waterral, watersnip, wilde eend, winterkoning, wintertaling, wulp, zwarte kraai.

vogel

Torenvalk van Marian Rietveld, Krakeenden van Evert van Leeuwen, Kramsvogel en Koperwiek van Harrie Groeneveld, Onderweg van Ton Janssen.

 

Excursie op 22 oktober naar de Oostvaarders Plassen

Op 22 oktober 2022 reden wij met 10 mensen naar het verzamelpunt aan de Praamweg. Onderweg zagen we in Flevoland grote groepen kieviten die kennelijk vanwege het aanhoudende zachte weer tijdens hun trek naar het zuiden hier nog wat bleven rondhangen. Vanaf de Praambult waren enorme aantallen edelherten te zien en verderop een grote kudde galloways. Een kolgans vloog luid roepend over, een torenvalk zagen we al biddend van nabij en, ja hoor, in de verte verscheen de eerste zeearend van deze dag aan de horizon. Maar liefst drie zaten er aan een prooi te plukken en eentje showde van nabij waarom hun bijnaam ‘de deur’ is: kolossaal grote en brede vleugels.

vogelVeel brandganzen met hun witte koppen zaten op de vlakte. Het verwonderde ons wel dat er enkele rotganzen voorbijvlogen. Die zitten toch aan de kust?

We besloten naar vogelkijkhut ‘De Krakeend’ te wandelen waar bij de ingang vele koperwieken en kramsvogels rondvlogen. Ook cetti’s zanger liet zich flink horen. Op het water veel wintertaling, slob-, berg- en krakeenden. Als enige steltloper aan de waterkant een tureluur. Hier zat ver weg in een boom een jonge zeearend.

Na een pauze in het buitencentrum aan de Kitsweg besloten we naar ‘De Schollevaar’te wandelen. Op een eilandje dicht bij ons pad langs de plas foerageerden enkele rosse grutto’s, al in winterkleed. Net voor de ingang van de kijkhut zagen we uiteindelijk toch de al eerder verwachte baardmannetjes. Opnieuw vele watervogel soorten. Heel bijzonder was het hier zoveel zeearenden te zien. In totaal zouden we deze dag zeven zeearenden spotten! Maar de grote vogel met witte borst die ver weg in een dode omgevallen boom zat bracht verwarring: was het nou een noordelijke, licht uitgevallen buizerd of een visarend?

Weer terug bij het buitencentrum besloten we dat het mooi genoeg geweest was; natuurbelevingscentrum De Oostvaarders zouden we voor een volgende keer bewaren.

Soortenlijst: Aalscholver, Baardman, Bergeend, Blauwe Reiger, Brandgans, Buizerd, Cetti’s Zanger, Ekster, Grauwe Gans, Groenling, Grote Zilverreiger, Kievit, Kluut, Kneu, Kolgans, Koolmees, Koperwiek, Krakeend, Kramsvogel, Merel, Nijlgans, Putter, Roodborst, Slobeend, Spreeuw, Sijs, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Wilde Eend, Wintertaling, Witte Kwikstaart, IJslandse Grutto, Zeearend, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai, Zwarte Ruiter.

vogel

Excursie op 27 augustus 2022

Wat hebben we afgelopen zaterdag weer een TOP-excursie gehad! Omdat Johan aan de vrijdagmiddag vooraf zijn vele prachtige waarnemingen via onze Alert-groep gedeeld had, besloot de excursiegroep niet naar de Zouwe Boezem te gaan maar naar de Amerongse Bovenpolder.  Schot in de roos. Al op de dijk van de Nederrijn konden we (Agnes, Marjanneke, Korrie, Wim, Klaas en Fransje, Lilian en Roel) grote groepen lepelaars en grote zilverreigers spotten. Lange tijd bleven we op het Amerongse kwelder platform staan turen, in afwachting van doortrekkende roofvogels. Maar het was nog te vroeg. We moesten genoegen nemen met soorten als groenpootruiter, witgat en oeverloper. Het viel soms niet mee watervogels in eclips verenkleed op naam te brengen. Onder andere wintertalling, krakeend, fuut en natuurlijk wilde eend zwommen daar rond.

We besloten door te rijden naar de oude steenfabriek te Elst, waar het vanaf de steiger mooi vogelen is. Met andere vogelaars en ‘onze’ Peter, die op eigen gelegenheid zijn geluk aan het beproeven was, zagen we rond de schoorsteen al meteen een visarend cirkelen. Prachtig, zo in het fraaie licht deze ochtend! Peter voegde zich bij vogelaars op de zomerdijk en meldde per mobiel tweemaal de komst van, jawel, de slangenarend! Fantastisch! Opwinding alom…

Tot besluit namen we een kijkje bij de plasjes in de westelijke polder; ondanks de enorme droogte in deze zomer toch nog tamelijk nat. We zagen al onmiddellijk watersnip, of was het bokje??? Voor de juiste determinatie plozen we de veldkenmerken na. Ook voor doorgewinterde vogelaars is een gids soms onontbeerlijk. Bij het volgende plasje zat een jonge bergeend toilet te maken.  Soortenlijst: 220827 vogelexcursie

Wim.

 

Excursie naar de Biesbosch op 19 maart 2022

Met 10 deelnemers gingen we afgelopen zaterdag op vogelexcursie naar de Biesbosch. Een heerlijk zonnige dag, met mooi licht en een koud windje.

Het startpunt was in Werkendam, waar we via de Bandijk, met een paar stops, naar het bezoekerscentrum reden. Meteen al maakten we ons eerste hoogtepunt mee: de zeearend kwam redelijk nabij voorbij gezweefd en even later nog eens retour. Fantastisch!

Na de koffie hebben we een rondwandeling in Polder Jantjesplaat gemaakt maar in de kijkhut van Polder Maltha hadden we ons tweede hoogtepunt: honderden hongerige grutto’s waren dichtbij aan het foerageren op een slikplaat.  Leuk was het hier ook kluten en zomertalingen waar te nemen. In totaal hebben we 40 soorten gespot op deze mooie dag.

 

Vogelexcursie naar de pier van IJmuiden.Vogel

Op zaterdag 26 februari 2022 vertrokken enkele auto's met vogelliefhebbers richting IJmuiden. De vogelaars troffen het met het weer op de pier van IJmuiden. Wat tellen betreft is er wel eens hoger gescoord. Het lieve kleine zeehondje zal voor  de meesten wel wat goedgemaakt hebben.

Vogel

Vogelweekend september 2021

Van 18 tot 21 september werd het vogelweekend gehouden. Vanuit de Traphoeve, een mooie groepsaccomodatie bij Schagen werd de kop van Noord-Holland verkend. Willeke, Lilian en Roel hadden de organisatie in handen.

210918 vogelweekend soorten

 

Terug naar Werkgroep Vogels