Vogelwerkgroep verslagen

Vogelexcursie Eiland van Schalkwijk  17 november 2018

Het was een koude dag, maar vanaf het begin was het weer prachtig helder en zonnig. Het eerste doel was Het Verdronken Bos aan de Kaaidijk in Schalkwijk. Een bijzonder stukje natuur. Er lag een dun laagje ijs op het water en mede in verband hiermee lieten lang niet alle vogels die er huizen zich zien. VogelexcursieAan de Achterdijk bij Tull en ’t Waal bezochten we daarna het nieuw aangelegde Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven. Voor de koffie/ choclademelk en appel- en andere -taart redenroofvogel we daarna terug naar Schalkwijk.

Na de middag was de kijkhut “Het verloren Kerkhof” het doel; een stukje natuur onder de hoede van Stichting Moeras Natuurlijk. Hier is een ijsvogelwand en de ijsvogel die het gebied bewoont liet zich nog zien ook. Een deel van het gezelschap bezocht daarna nog het Werk aan de Groeneweg.

In het verslag meer foto’s en de lijst van vogelsoorten die gezien zijn:wbd 181117 vogelexcursie

Verslag van de Bieschbos-vaar excursie

Op uitnodiging van John Verkuils tante Hennie genoten 12 vogelaars op 27 oktober 2018 vanaf het water een bijzondere vogelexcursie in de Biesbosch. Eerst gingen we ter plekke in het havencafé aan de koffie kennismaken met Hennie. Willeke Koert had een heerlijke cake gebakken. Al spoedig bleek dat Hennie een ras vertelster is; zij vond in ons een enthousiast, geïnteresseerd gezelschap.  Lees hier het verslag: wbd 181027 vogelexcursie biesbosch

Vogelexcursie

Terug naar Werkgroep Vogels

Verslag van het Vogelweekend bij het Lauwersmeer

Van 21 tot 24 september verbleven 14 leden van de werkgroep vogels in Boutsma Zathe in Engwierum. De zaterdag en de zondag werden uiteraard besteed aan het bezoeken van de vogelrijke gebieden rond het Lauwersmeer. Daarnaast was ook het prettige samenzijn van belang, de borrel, de gezamenlijke maaltijden, de vogelbingo en de taart van de vereniging. Dat laatste om toch een beetje het jaarfeest mee te vieren.VogelweekendOndanks de matige weersomstandigheden hebben we heel wat vogels gezien, waaronder de zeearend en de visarend. Zie voor een uitgebreid verslag van het weekend:   verslag vogelweekend 2018

Terug naar Werkgroep Vogels

Broedvogeltellingen

De resultaten van de telling op 14 april 2018

broedvogeltelling

31 maart hebben Korrie Jaarsma en René Nijenhuis geteld op de Waarden van Gravenbol. Hoewel het nog een beetje fris was, was het een leuke telling, waarbij ze o.a. een Witkoppige Staartmees hebben gezien.

Hieronder staan de resultaten van de 1e telling met daarbij het vergelijk met de 1e telling van vorig jaar.

Ondertussen zijn de Fitis en de Grasmus ook al weer terug. Verder zijn de afgelopen week in het telgebied Baardmannetjes en Beflijsters waargenomen. Het is dus de moeite waard om mee te gaan! Zaterdag 14 april wordt er weer geteld, start om 6.30 bij Walplantsoen12.

broedvogeltelling

In september 2017 ging een groep vogelaars naar het gebied rond de Sommebaai in Noord Frankrijk.  Verslag Vogelweekend september 2017

Terug naar Werkgroep Vogels

Vogelexcursie op 17 februari 2018: het Leersumse veld

Om 08:00 uur reden Frans v. S., Agatha, Hans, Ton en ik naar de Veldschuur van het Staatsbosbeheer om ons samen te voegen met Dick V. en Adrie Vermeulen van IVN Utrechtse Heuvelrug. Het had stevig gevroren, wat prachtige berijpte uitzichten over het heideveld bood en bevroren plassen. Flink de pas er in om op te warmen!

Vogelexcursie

foto Leersumse Veld - Dick Vlot            foto Boomklever - Frans van Schaik

BoomkleverAl snel bleken we omgeven te zijn door legio grote bonte spechten die er lustig op los roffelden. Voorlopig ontwaarden we louter zeer bekende soorten als merel (Heel veel merels; fijn na zo'n catastrofale epidemie!), gaai, kolgans en boomkruiper. We twijfelden even aan een kraai in een verre boomtop. Was het nou wel een bonte of, gewoon, de zwarte? De telescoop gaf uitsluitsel: zwart. Op het ijs fourageerden kleine zaadeters; bij nadering zagen we dat het piepers waren, wellicht waterpiepers. In het oude bos aan de overkant van de plas zat een groepje koperwieken. We hoorden de zwarte specht èn de raaf! Ook het goudhaantje liet zich minutenlang bewonderen, laag op jacht in sparrenboompjes.

Heel tevreden over deze sfeervolle ochtendwandeling kwamen we weer bij de Veldschuur aan.

Soortenlijst excursie Leersumseveld.

Knobbelzwaan

Kolgans

Grauwe Gans

Buizerd

Houtduif

Turkse Tortel

Zwarte Specht

 

Grote Bonte Specht

Waterpieper

Roodborst

Koperwiek

Merel

Goudhaan

Koolmees

 

Pimpelmees

Boomklever

Boomkruiper

Gaai

Zwarte Kraai

Raaf

Spreeuw

Vink

Terug naar Werkgroep Vogels

Vogelexcursie Kennermerduinen

vosDit vosje werd gezien op tijdens de vogelexcursie in de Kennemerduinen.

Midwinter roofvogeltelling

Op zaterdag 3 februari is er geteld langs de Lek richting Houten. Het resultaat van de telling:

Soort

2018

2017

Buizerd

15

9

Sperwer

1

 

Torenvalk

1

2

Slechtvalk

 

1

Totaal

17

12

Het resultaat van de telling langs de Rijn op woensdag 7 februari:

Soort

2018

2017

Buizerd

15

6

Torenvalk

1

2

Totaal

16

8

Broedvogelinventarisatie 2017 Landgoed Leeuwenburg, Driebergen

In het broedseizoen 2017 is een algemene broedvogeltelling uitgevoerd in het telgebied Landgoed Leeuwenburg. Dit telgebied was ‘vacant’ op de SOVON site en lag op fietsafstand tussen de woonplaatsen van beide tellers. Het telgebied is eerder geteld door een andere vrijwilliger maar de laatste complete telling dateerde van 2008. Het leek daarom interessant om te zien of in deze 10 jaar veranderingen in de broedvogelpopulatie zijn opgetreden. Het volledige verslag:   Broedvogelinventarisatie Leeuwenburg

Vogelexcursie Avifauna 9 december 2017

Vanwege de weersomstandigheden ging de vogelgroep deze keer niet het veld in, maar brachten de vogelaars een bezoek aan Avifauna. Ondanks de regen was de excursie dan ook geslaagd, aangezien ook onder dak vogels te zien waren.

VogelsaarsVogelaarsNaast de vele uitheemse vogelsoorten, werden er 25 in Nederland voorkomende vogels gespot. wbd avifauna soortenlijst

Terug naar Werkgroep Vogels