Vogelwerkgroep verslagen

Patrijzen Profijt Plan

In de Krommerijnstreek is door Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap) en Maarten van Beek (LEU) een actie gestart om de leefgebieden voor de patrijzen te verbeteren. Hiervoor worden om te beginnen met behulp van geluidskastjes de huidige leefgebieden in kaart gebracht. Vorig jaar hebben we in ons gebied geen patrijzen aangetroffen.
Onze vogelwerkgroep inventariseert het gebied tussen het Amerongse Veer en het Beusichemse Veer. Hiervoor gaan we in de maanden februari en maart ongeveer een half uur voor zonsopkomst en een half uur na zonsondergang op pad.

Heb je belangstelling en/of wil je meedoen laat het weten aan René Nijenhuis / info@vnmw.nl .

Februari 2020 Midwinterroofvogeltelling

vogelexcursieZaterdag 1 februari en 8 februari hebben Marian Rietveld, Ewan en Maaike Balk, Doortje Ebbinge, Korrie Jaarsma, Stefan en René Nijenhuis de Midwinterroofvogeltelling gedaan, die ieder jaar door de Vogelwacht Utrecht wordt georganiseerd. Zowel langs de Rijn als de Lek werden om de 500 meter 5 minuten lang de roofvogels die in dat gebied aanwezig zijn, geteld.

Vergeleken met vorig jaar, toen er een zuidwesten wind met kracht 6 stond, waren de telomstandigheden dit jaar vrij goed. De eerste zaterdag kracht 4 en de tweede zaterdag kracht 3 met een temperatuur tegen de 10 graden.               
Op 8 Februari stond het water in de rivier behoorlijk hoog, waardoor ook delen van de uiterwaarden onder water stonden. Tijdens deze telling hebben we meerdere Reigers en Buizerds muizen zien vangen. Het grote aanbod van deze prooidieren lijkt een behoorlijke invloed op het aantal getelde roofvogels te hebben. Verder viel op dat er dit jaar heel veel Torenvalken in het telgebied aanwezig zijn.

Het resultaat van de tellingen: Vogeltelling

Vogelexcursie Everdinger Waarden  op 18 januari 2020

Voor deze ochtendexcursie reden we met elf vogelaars eerst naar de Steenwaard plasjes langs de weg naar de Culemborgse veerpont. Vanwege de enorme regenval van de afgelopen week besloten we de Redichemse Waard later in het jaar wel eens te gaan bekijken. Zie ook www.nvwc.nl. Het was al meteen goed raak. Er bleken smienten aangekomen te zijn; goed opletten ze niet te verwarren met wintertaling. Op de Lek zaten vanaf de veerboot maar liefst vier grote zaagbekken. Bij het Spoel gekomen wandelden we richting rivier en stroomafwaarts over de glibberige zomerdijk. Wat een bof met het weer, zo helder, zonnetje: heerlijk!
Een kakofonie van grote groepen grauwe gans en soms ook wat kol- en Canadese ganzen trok over ons heen. We zagen enkele dodaars en een brikduiker tussen het ‘gebruikelijke spul’. En, warempel, enkele pijlstaarten tussen wat fel gekleurde eenden. Zo fel dat het even duurde eer we in de gaten hadden dat het slobeenden moesten zijn. En nog een grote zaagbek gespot!
Voor het dorp de dijk op en terug. Voldaan besloten we deze topochtend met een warm bakkie in het Spoel. Veel soorten waargenomen, bekijk de lijst met 41 soorten maar eens en daar moet de pijlstaart dan nog bij.
Wim.

aalscholver

bergeend

blauwe reiger

brilduiker

bruine kiekendief

buizerd

canadese gans

ekster

fazant

fuut

grauwe gans

grote zaagbek

grote zilverreiger

holenduif

kauw

kievit

knobbelzwaan

kokmeeuw

kolgans

koolmees

krakeend

kuifeend

meerkoet

merel

nijlgans

ooievaar

pimpelmees

roek

roodborst

scholekster

slobeend

smient

spreeuw

tafeleend

torenvalk

tortelduif

wilde eend

wintertaling

wulp

zilvermeeuw

zwarte kraai

Verslag vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen op 7 december 2019

Elk jaar organiseert de Vogelwerkgroep wel een excursie naar de Oostvaardersplassen. Een aantrekkelijke locatie waar altijd wel veel vogelsoorten kunnen worden waargenomen. De belangstelling was dan ook dit jaar weer groot: 17 personen hadden zich aangemeld.
Weer: zwaar bewolkt, droog, weinig wind niet al te fris.

vogelexcursie
Deze excursie richtte zich vooral op de locaties langs de Praamweg: de Grote Praambult, de Poelruiter en de Krakeend. Bovendien stonden de hutten “de Kluut en de Schollevaar” op het programma.
De verwachting was dat het wel druk zou zijn met bezoekers en vogelaars, het was immers op zaterdag. Daarom leek het de organisator van deze excursie het een goed idee om de groep te splitsen: één groep zou starten bij de hutten langs de Praamweg, de andere bij de Kluut naast het bezoekerscentrum om vervolgens naar de Schollevaar te gaan. Na 2 uur zou er gewisseld worden. Elke groep zou een soortenlijstje maken om die aan het einde van de excursie samen te voegen. En zo geschiedde.
Uiteindelijk bleek het niet nodig te splitsen: alleen aan het begin stonden er veel auto’s in de berm van de Praamweg. Dat merkten we pas later.
vogelexcursieAllereerst werd er een stop gemaakt bij de Grote Praambult, het verzamelpunt.
Het was een vogel-wandelexcursie: de hutten lagen een eind uit elkaar. Bij de hutten van de Praamweg liepen we door een soort broekbos en vervolgens door open land met een dominantie van uitgebloeide Grote klit. De weg naar de Schollevaar ging door brede rietkragen.
Langs het pad naar de Poelruiter namen we veel Goudhanen waar verderop veel aan water gebonden vogels; tussen de Grote klitten waren veel Groenlingen en Putters te zien. vogelexcursieEen mooie waarneming was er de Appelvink.
De andere groep begon zoals gezegd bij het Bezoekerscentrum.
Langs het pad naar de Schollevaar veel vogels van open gebied en ook aan water gebonden vogels.
Blauwe kiekendief, Buizerd, Zeearend, enkele Baardmannetjes, Slechtvalk, Klapekster, Waterral, (zeer veel) Goudplevieren. Voor de rest van de waarnemingen: zie de verschillende soortenlijsten.
Bij de Schollevaar lieten de Zeearenden zich prachtig zien: één vloog laag over langs de kijk hut! Er zijn zeker 4 verschillende individuen van deze prachtige vogel waargenomen.vogelexcursie
Bijzondere waarnemingen: Appelvink, Slechtvalk, Waterral, Grote gele kwikstaart, Klapekster, Blauwe kiekendief, Geelpootmeeuw, veel Goudhanen.
Aan het eind van de excursie zijn we via de Oostvaardersdijk (nog vele waarnemingen gedaan:) zie de soortenlijst met locaties van Johan Barth) naar het bezoekerscentrum bij de Oostvaardersbosplaats. We hebben daar samen een consumptie genuttigd en de (resultaten van de) excursie nog wat doorgepraat. Van waarnemingen is daar niet veel meer gekomen aangezien het al wat donker begon te worden.
Er zijn 71 verschillende soorten waargenomen. Best een mooi resultaat! Klik hier voor de soortenlijst: 191207 oostvaardersplassen

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag met interessante waarnemingen en een opperbeste stemming.
Positief te noemen is nog het grote aantal deelnemers aan deze excursie.
Klaas Everards

Excursie Plantage Willem III en Palmerswaard

In de ochtend van 16 november trokken 14 vogelaars de Plantage Willem III in,  glooiend gebied op de zuidwestflank van de Utrechtse Heuvelrug. Een mooi gebied, met mooie uitzichten en bomen in prachtige herfstkleuren. vogelexcursieHet weer werkte geweldig mee, een beetje fris, maar zo nu en dan met een vaag zonnetje.

vogelexcursie

 

 

De aantallen vogels waren niet overweldigend, maar we zagen grote bonte spechten, vinken en roodborstjes, goudhaantjes, een raaf en meer van de vogels die hieronder op de lijst staan. Terug op de parkeerplaats was er nog voldoende tijd voor een ander vogelgebied, wat dichter bij het water.

vogelexcursieVlak bij Rhenen ligt de Palmerswaard, een uiterwaard van de Nederrijn. Het is een prachtige riviernatuurgebied, dat in 2016 opnieuw is ingericht om de natuurwaarden te versterken en ervoor te zorgen dat het gebied voldoet aan de eisen van waterveiligheid. Al vanaf de parkeerplaats zagen we eksters en spreeuwen, maar in de poelen in het gebied zagen we veel meer vogels. Verschillende soorten eenden, slob-kuif-tafel-krak. En verder o.a. meerdere zilverreigers, aalscholvers, een fazant, meerkoetjes en waterhoentjes.

Voor meer foto's: 191116 vogelexcursie

vogelexcursie

De lijst met soorten die op 16/11 zijn gezien:

groenling

vink

zwarte kraai

merel

grote bonte specht

roodborstje

koolmees

groene specht

gaai

goudhaantje

boomklever

raaf

ekster

kokmeeuw

boomkruiper

spreeuw

putter

torenvalk

zilverreiger

pimpelmees

aalscholver

wilde eend

slobeend

meerkoet

krakeend

fazant

zwaan

kuifeend

grauwe gans

blauwe reiger

tafeleeend

zilvermeeuw

grote zaagbek

sijs

staartmees

waterhoen

 

Verslag van het vogelweekend

Het vogelweekend in september in Retranchement bij het Zwin in Zeeland was een groot succes. Door het prettige gezelschap vogelaars en de aanwezigheid van vogels in het gebied en natuurlijk ook door het prachtige weer.  VogelsOnder deze link staat een verslag van het weekend: 1909 wbd verslag vogelweekend

 

Ringen van de jonge ooievaars

Op 20 juni werden de jonge ooievaartjes in Wijk bij Duurstede geringd. Dit deden we in samenwerking met een erkende ringer Egbert van Oort, brandweer, Bartimeus en de vogelwerkgroep van VNMW. We begonnen met het ringen (2 jongen) bij het nest bij Bartimeus de zorg boerderij langs de weg van Cothen naar Langbroek, daarna het nest bij het Vikinghof terrein (2 jongen) en daarna naar de binnen stad;  het nest aan de Volderstraat (3 jongen).

Frans Hoving

Zie het filmpje op onze facebookpagina www.facebook.com/vnmwbd en het verslag op: http://ditiswijk.nl/nieuws/algemeen/2635-jonge-ooievaartjes-geringd

Excursie waterleiding duinen

Zaterdag 6 april, met 8 personen van de vogelwerkgroep, om 8.30 uur vertrokken naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen in Vogelenzang, waar we rond 9.30 uur onze auto ruimschoots konden  parkeren.
Een mooie maar wel frisse ochtend, in een prachtig en rustig gebied met hier en daar een Damhert.
Hoewel we 31  soorten vogels (weinig individuen) waargenomen hebben, was het duidelijk  toch nog iets te vroeg in het jaar.

Vogelexcursie
We sloten onze excursie af met een drankje in de “Oase”. Het was een gezellige dag.

Voor meer foto's:

wbd 190406 vogelexcursie

Lijst van waargenomen vogels:

Halsband parkiet.
Vink
Pimpelmees
Koolmees
Merel
Zanglijster
Grote Bonte Specht
Kraai
Fitis
Tjiftjaf      
Boomklever                
Boomkruiper

Boerenzwaluw
Vlaamsegaai
Witte kwikstaart
Roodborst
Buizerd
Holeduif
Keep
Wulp
Aalscholver
Knobbelzwaan   
Wintertaling

Blauwe Reiger
Krakeend
Slobeend
Grauwe Gans
Tafeleend
Grote Zaagbek
Wilde Eend

Gele kwikstaart    

Zaterdag 23 maart, vogelvaartocht naar de Marker Wadden

Met 9 leden van de vogelwerkgroep vertrokken wij met twee auto’s naar de veerhaven van Enkhuizen.
De M.S Friesland lag daar afgemeerd voor ons..en 265..andere vogelaars, gewapend met camera’s kijkers en telescopen.
“FOGOL”, organiseerde deze excursie en had gedurende de vaartocht, diverse presentaties en  pitches geregeld, waarbij uitleg gegeven werd over het gebied, het ontstaan ervan en  de omgeving.
Het was trouwens een nieuwe/vreemde gewaarwording om, terwijl het schip in de sluis lag,  het verkeer op de auto snelweg onder ons door te zien gaan.
De vaartocht  over het Markermeer duurde ongeveer twee uur.Vogelexcursie
Op het eiland werden er groepjes gemaakt en iedere groepje kreeg een gids. Zes kilometer liepen wij zo al vogelend over het zéér indrukwekkend en zich volop ontwikkelend, nieuwe gebied.
Hoewel er best veel soorten vogels gespot werden, was het aantal per soort niet zo indrukwekkend. Hoogte punt was wel het zien van de sneeuwgors en als nieuw soort voor FOGOL, de roek.

De sneeuwgors:Sneeuwgros

Gezien de ervaring van vorig jaar, verwacht men binnen enkele weken een invasie van broedvogels.
Ook de vegetatie is nog in pioniersfase, er groeit voornamelijk moerasandijvie, klein hoefblad en grasachtige.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd. Voldaan arriveerden wij 18.30 uur terug in Wijk bij Duurstede.
Fransje Philippus.

Meer foto's

190323 vogelexcursie

Hieronder de 50 soorten die gezien zijn.

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Soepeend
Krakeend
Pijlstaart
Wintertaling
Zomertaling
Topper
Kuifeend
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Bruine Kiekendief
Slechtvalk
Meerkoet
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Pontische Meeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Turkse Tortel
Oeverpieper
Graspieper
Witte Kwikstaart
Heggenmus
Tapuit
Zanglijster
Tjiftjaf
Winterkoning
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Rietgors
Sneeuwgors

 

Excursie naar de Brouwersdam

Hoewel de kans op regen erg groot was en er windkracht 5 werd voorspeld, zijn 13 leden van de vogelwerkgroep zaterdag 2 maart toch op excursie gegaan. Het doel van deze dag was de Brouwersdam.
De eerste stop was aan het Grevelingen, in Battenoord, waar bijna 60 Flamingo’s op ons stonden te wachten. Deze vogels overwinteren in het Grevelingen en deze wilden we graag eens zien!
Een paar andere soorten die we hier hebben gespot, zijn Rotgans, Tureluur, Middelste Zaagbek, Bonte Strandloper en Wulp.
Een deel van de groep Flamingo’s met op de voorgrond Scholeksters.Vogelexcursie Vanaf het Grevelingen zijn we doorgereden naar Kerkwerve, waar we eerst wat hebben gedronken in De Heerenkeet. Van daaruit hebben we de Flaauwers Inlaag bezocht, waar al een mooie groep Kluten aanwezig was. Verder hebben we daar onder andere Nonnetje, Kleine Zilverreiger, Pijlstaart, Steenloper en Lepelaar gezien. Daar begon het iets te regenen, maar dat was voorbij toen we op onze volgende bestemming waren: De spuisluis van de Brouwersdam.
Op waarneming.nl is van te voren gekeken welke soorten wij op deze plek konden verwachten. Een aantal daarvan hebben we ook gezien. De Kuifduiker liet zich mooi van dichtbij bekijken maar de Roodkeelduiker zat wat verder op het water. Gelukkig is zo’n vogel met een telescoop dan toch mooi te bekijken. Daarnaast hebben we Paarse Strandloper, Middelste Zaagbek, Brilduiker en Zwarte Zee-eend waargenomen. Ook stak een Zeehond zijn kop een paar keer boven het water uit.Vogelexcursie

Van de wind hebben we deze dag weinig last gehad. Ook niet toen we het laatste gebied, de Kwade Hoek, hebben bezocht. Dit gebied dankt zijn naam aan het feit dat het er behoorlijk kon stormen.
Door het duingebied zijn we richting de zee gelopen. Omdat bij de parkeerplaats ook een stukje bos was, zagen we ook de algemenere soorten als Koolmees, Pimpelmees en Merel.
Op weg terug naar de auto begon het weer iets te regenen, maar dat viel mee. We hebben het deze dag erg getroffen met het weer!
Onderweg naar huis zijn we in Stellendam nog iets gaan drinken, waarna we tegen 18:00 uur weer thuis waren. We kijken terug op een mooie, gezellige en afwisselende dag, met redelijk goed weer en een lijst van 59 soorten vogels!                                                                         

René Nijenhuis                                                          Foto's: Doortje Dallmeijer

De waargenomen soorten zijn:

Roodkeelduiker
Kuifduiker
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Flamingo
Knobbelzwaan
Rotgans
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Wilde eend
Krakeend
Nonnetje
Pijlstaart
Middelste zaagbek
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Kuifeend
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kievit
Bonte strandloper
Paarse strandloper
Steenloper
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Houtduif
Holenduif
Turkse Tortel
Grote Bonte Specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Rietgors

Vogelexcursie Eiland van Schalkwijk  17 november 2018

Het verslag met foto’s en de lijst van vogelsoorten die gezien zijn:

wbd 181117 vogelexcursie

De Bieschbos-vaar excursie op 27 oktober 2018

Lees hier het verslag:

wbd 181027 vogelexcursie biesbosch

 

Verslag van het Vogelweekend bij het Lauwersmeer

Van 21 tot 24 september verbleven 14 leden van de werkgroep vogels in Boutsma Zathe in Engwierum. Zie voor een uitgebreid verslag van het weekend:  

verslag vogelweekend 2018

 

Vogelweekend bij de Sommebaai

In september 2017 ging een groep vogelaars naar het gebied rond de Sommebaai in Noord Frankrijk. 

Verslag Vogelweekend september 2017

 

Vogelexcursie op 17 februari 2018: het Leersumse veld

  Avifauna                                                       Leersumse veldvogelexcursie

Vogelexcursie Avifauna 9 december 2017

Vanwege de weersomstandigheden ging de vogelgroep deze keer niet het veld in, maar brachten de vogelaars een bezoek aan Avifauna.  

Terug naar Werkgroep Vogels