Vogelwerkgroep verslagen

Zaterdag 23 maart, vogelvaartocht naar de Marker Wadden

Met 9 leden van de vogelwerkgroep vertrokken wij met twee auto’s naar de veerhaven van Enkhuizen.
De M.S Friesland lag daar afgemeerd voor ons..en 265..andere vogelaars, gewapend met camera’s kijkers en telescopen.
“FOGOL”, organiseerde deze excursie en had gedurende de vaartocht, diverse presentaties en  pitches geregeld, waarbij uitleg gegeven werd over het gebied, het ontstaan ervan en  de omgeving.
Het was trouwens een nieuwe/vreemde gewaarwording om, terwijl het schip in de sluis lag,  het verkeer op de auto snelweg onder ons door te zien gaan.
De vaartocht  over het Markermeer duurde ongeveer twee uur.Vogelexcursie
Op het eiland werden er groepjes gemaakt en iedere groepje kreeg een gids. Zes kilometer liepen wij zo al vogelend over het zéér indrukwekkend en zich volop ontwikkelend, nieuwe gebied.
Hoewel er best veel soorten vogels gespot werden, was het aantal per soort niet zo indrukwekkend. Hoogte punt was wel het zien van de sneeuwgors en als nieuw soort voor FOGOL, de roek.

De sneeuwgors:Sneeuwgros

Gezien de ervaring van vorig jaar, verwacht men binnen enkele weken een invasie van broedvogels.
Ook de vegetatie is nog in pioniersfase, er groeit voornamelijk moerasandijvie, klein hoefblad en grasachtige.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd. Voldaan arriveerden wij 18.30 uur terug in Wijk bij Duurstede.
Fransje Philippus.

Meer foto's 190323 vogelexcursie

Hieronder de 50 soorten die gezien zijn.

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Soepeend
Krakeend
Pijlstaart
Wintertaling
Zomertaling
Topper
Kuifeend
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Bruine Kiekendief
Slechtvalk
Meerkoet
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Pontische Meeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Turkse Tortel
Oeverpieper
Graspieper
Witte Kwikstaart
Heggenmus
Tapuit
Zanglijster
Tjiftjaf
Winterkoning
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Rietgors
Sneeuwgors

 

Excursie naar de Brouwersdam

Hoewel de kans op regen erg groot was en er windkracht 5 werd voorspeld, zijn 13 leden van de vogelwerkgroep zaterdag 2 maart toch op excursie gegaan. Het doel van deze dag was de Brouwersdam.
De eerste stop was aan het Grevelingen, in Battenoord, waar bijna 60 Flamingo’s op ons stonden te wachten. Deze vogels overwinteren in het Grevelingen en deze wilden we graag eens zien!
Een paar andere soorten die we hier hebben gespot, zijn Rotgans, Tureluur, Middelste Zaagbek, Bonte Strandloper en Wulp.
Een deel van de groep Flamingo’s met op de voorgrond Scholeksters.Vogelexcursie Vanaf het Grevelingen zijn we doorgereden naar Kerkwerve, waar we eerst wat hebben gedronken in De Heerenkeet. Van daaruit hebben we de Flaauwers Inlaag bezocht, waar al een mooie groep Kluten aanwezig was. Verder hebben we daar onder andere Nonnetje, Kleine Zilverreiger, Pijlstaart, Steenloper en Lepelaar gezien. Daar begon het iets te regenen, maar dat was voorbij toen we op onze volgende bestemming waren: De spuisluis van de Brouwersdam.
Op waarneming.nl is van te voren gekeken welke soorten wij op deze plek konden verwachten. Een aantal daarvan hebben we ook gezien. De Kuifduiker liet zich mooi van dichtbij bekijken maar de Roodkeelduiker zat wat verder op het water. Gelukkig is zo’n vogel met een telescoop dan toch mooi te bekijken. Daarnaast hebben we Paarse Strandloper, Middelste Zaagbek, Brilduiker en Zwarte Zee-eend waargenomen. Ook stak een Zeehond zijn kop een paar keer boven het water uit.Vogelexcursie

Van de wind hebben we deze dag weinig last gehad. Ook niet toen we het laatste gebied, de Kwade Hoek, hebben bezocht. Dit gebied dankt zijn naam aan het feit dat het er behoorlijk kon stormen.
Door het duingebied zijn we richting de zee gelopen. Omdat bij de parkeerplaats ook een stukje bos was, zagen we ook de algemenere soorten als Koolmees, Pimpelmees en Merel.
Op weg terug naar de auto begon het weer iets te regenen, maar dat viel mee. We hebben het deze dag erg getroffen met het weer!
Onderweg naar huis zijn we in Stellendam nog iets gaan drinken, waarna we tegen 18:00 uur weer thuis waren. We kijken terug op een mooie, gezellige en afwisselende dag, met redelijk goed weer en een lijst van 59 soorten vogels!                                                                         

René Nijenhuis                                                          Foto's: Doortje Dallmeijer

De waargenomen soorten zijn:

Roodkeelduiker
Kuifduiker
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Flamingo
Knobbelzwaan
Rotgans
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Wilde eend
Krakeend
Nonnetje
Pijlstaart
Middelste zaagbek
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Kuifeend
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kievit
Bonte strandloper
Paarse strandloper
Steenloper
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Houtduif
Holenduif
Turkse Tortel
Grote Bonte Specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Rietgors

Roofvogeltelling, februari 2019

Daar waar de telling afgelopen woensdag verregende, is deze vandaag bijna verwaaid. Met een zuidwestenwind, kracht 6, was het tellen niet gemakkelijk en bleven de vogels vooral in de luwte. Toch hebben we de telling vandaag, zaterdag 9 februari 2019, kunnen doen, voor een deel ook lekker vanuit de auto.

Omdat we met 7 personen waren, konden we in 2 groepen tellen.roofvogelteling

Ewan en Maaike Balk, Jan-Willem Heijbroek en Wim van Impelen hebben het deel langs de Lek geteld. Doortje Ebbinge, Stefan en René Nijenhuis hebben het deel langs de Rijn geteld.  In totaal zijn 27 roofvogels geteld, waarvan 24 Buizerds, 2 Torenvalken en 1 Sperwer.

De resultaten worden doorgegeven aan de Vogelwacht Utrecht. https://vogelwacht-utrecht.nl/    Op termijn zullen de resultaten van de hele provincie worden gepresenteerd in ‘de Kruisbek’.

torenvalkTorenvalk                                                               foto en verslag René Nijenhuis

Vogelexcursie Eiland van Schalkwijk  17 november 2018

Het was een koude dag, maar vanaf het begin was het weer prachtig helder en zonnig. Het eerste doel was Het Verdronken Bos aan de Kaaidijk in Schalkwijk. Een bijzonder stukje natuur. Er lag een dun laagje ijs op het water en mede in verband hiermee lieten lang niet alle vogels die er huizen zich zien. VogelexcursieAan de Achterdijk bij Tull en ’t Waal bezochten we daarna het nieuw aangelegde Waterbergings- en inundatiegebied Blokhoven. Voor de koffie/ choclademelk en appel- en andere -taart redenroofvogel we daarna terug naar Schalkwijk.

Na de middag was de kijkhut “Het verloren Kerkhof” het doel; een stukje natuur onder de hoede van Stichting Moeras Natuurlijk. Hier is een ijsvogelwand en de ijsvogel die het gebied bewoont liet zich nog zien ook. Een deel van het gezelschap bezocht daarna nog het Werk aan de Groeneweg.

In het verslag meer foto’s en de lijst van vogelsoorten die gezien zijn:wbd 181117 vogelexcursie

Verslag van de Bieschbos-vaar excursie

Op uitnodiging van John Verkuils tante Hennie genoten 12 vogelaars op 27 oktober 2018 vanaf het water een bijzondere vogelexcursie in de Biesbosch. Eerst gingen we ter plekke in het havencafé aan de koffie kennismaken met Hennie. Willeke Koert had een heerlijke cake gebakken. Al spoedig bleek dat Hennie een ras vertelster is; zij vond in ons een enthousiast, geïnteresseerd gezelschap.  Lees hier het verslag: wbd 181027 vogelexcursie biesbosch

Vogelexcursie

Terug naar Werkgroep Vogels

Verslag van het Vogelweekend bij het Lauwersmeer

Van 21 tot 24 september verbleven 14 leden van de werkgroep vogels in Boutsma Zathe in Engwierum. De zaterdag en de zondag werden uiteraard besteed aan het bezoeken van de vogelrijke gebieden rond het Lauwersmeer. Daarnaast was ook het prettige samenzijn van belang, de borrel, de gezamenlijke maaltijden, de vogelbingo en de taart van de vereniging. Dat laatste om toch een beetje het jaarfeest mee te vieren.VogelweekendOndanks de matige weersomstandigheden hebben we heel wat vogels gezien, waaronder de zeearend en de visarend. Zie voor een uitgebreid verslag van het weekend:   verslag vogelweekend 2018

Vogelweekend bij de Sommebaai

In september 2017 ging een groep vogelaars naar het gebied rond de Sommebaai in Noord Frankrijk.  Verslag Vogelweekend september 2017

Vogelexcursie op 17 februari 2018: het Leersumse veld

Om 08:00 uur reden Frans v. S., Agatha, Hans, Ton en ik naar de Veldschuur van het Staatsbosbeheer om ons samen te voegen met Dick V. en Adrie Vermeulen van IVN Utrechtse Heuvelrug. Het had stevig gevroren, wat prachtige berijpte uitzichten over het heideveld bood en bevroren plassen. Flink de pas er in om op te warmen!

Vogelexcursie

foto Leersumse Veld - Dick Vlot            foto Boomklever - Frans van Schaik

BoomkleverAl snel bleken we omgeven te zijn door legio grote bonte spechten die er lustig op los roffelden. Voorlopig ontwaarden we louter zeer bekende soorten als merel (Heel veel merels; fijn na zo'n catastrofale epidemie!), gaai, kolgans en boomkruiper. We twijfelden even aan een kraai in een verre boomtop. Was het nou wel een bonte of, gewoon, de zwarte? De telescoop gaf uitsluitsel: zwart. Op het ijs fourageerden kleine zaadeters; bij nadering zagen we dat het piepers waren, wellicht waterpiepers. In het oude bos aan de overkant van de plas zat een groepje koperwieken. We hoorden de zwarte specht èn de raaf! Ook het goudhaantje liet zich minutenlang bewonderen, laag op jacht in sparrenboompjes.

Heel tevreden over deze sfeervolle ochtendwandeling kwamen we weer bij de Veldschuur aan.

 

Vogelexcursie Avifauna 9 december 2017

Vanwege de weersomstandigheden ging de vogelgroep deze keer niet het veld in, maar brachten de vogelaars een bezoek aan Avifauna. Ondanks de regen was de excursie dan ook geslaagd, aangezien ook onder dak vogels te zien waren.

VogelsaarsVogelaarsNaast de vele uitheemse vogelsoorten, werden er 25 in Nederland voorkomende vogels gespot. wbd avifauna soortenlijst

Terug naar Werkgroep Vogels