Vogelwerkgroep verslagen

Ringen van de jonge ooievaars

Op 20 juni werden de jonge ooievaartjes in Wijk bij Duurstede geringd. Dit deden we in samenwerking met een erkende ringer Egbert van Oort, brandweer, Bartimeus en de vogelwerkgroep van VNMW. We begonnen met het ringen (2 jongen) bij het nest bij Bartimeus de zorg boerderij langs de weg van Cothen naar Langbroek, daarna het nest bij het Vikinghof terrein (2 jongen) en daarna naar de binnen stad;  het nest aan de Volderstraat (3 jongen).

Frans Hoving

Zie het filmpje op onze facebookpagina www.facebook.com/vnmwbd en het verslag op: http://ditiswijk.nl/nieuws/algemeen/2635-jonge-ooievaartjes-geringd

Excursie waterleiding duinen

Zaterdag 6 april, met 8 personen van de vogelwerkgroep, om 8.30 uur vertrokken naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen in Vogelenzang, waar we rond 9.30 uur onze auto ruimschoots konden  parkeren.
Een mooie maar wel frisse ochtend, in een prachtig en rustig gebied met hier en daar een Damhert.
Hoewel we 31  soorten vogels (weinig individuen) waargenomen hebben, was het duidelijk  toch nog iets te vroeg in het jaar.

Vogelexcursie
We sloten onze excursie af met een drankje in de “Oase”. Het was een gezellige dag.

Voor meer foto's:

BijlageGrootte
PDF-pictogramwbd 190406 vogelexcursie1.88 MB

Lijst van waargenomen vogels:

Halsband parkiet.
Vink
Pimpelmees
Koolmees
Merel
Zanglijster
Grote Bonte Specht
Kraai
Fitis
Tjiftjaf      
Boomklever                
Boomkruiper

Boerenzwaluw
Vlaamsegaai
Witte kwikstaart
Roodborst
Buizerd
Holeduif
Keep
Wulp
Aalscholver
Knobbelzwaan   
Wintertaling

Blauwe Reiger
Krakeend
Slobeend
Grauwe Gans
Tafeleend
Grote Zaagbek
Wilde Eend

Gele kwikstaart    

 

Patrijzen Profijt Plan

In de Krommerijnstreek is door Walter Jaaltink (Stuurgroep Kromme Rijnlandschap) en Maarten van Beek (LEU) een actie gestart om de leefgebieden voor de patrijzen te verbeteren. Hiervoor worden om te beginnen met behulp van geluidskastjes de huidige leefgebieden in kaart gebracht.
Onze vogelwerkgroep inventariseert het gebied tussen het Amerongse Veer en het Beusichemse Veer. Hiervoor zijn we inmiddels een aantal keren op pad geweest. PatrijzenHiernaast een foto, gemaakt tegen zonsopkomst in de Ameronger Bovenpolder. De telmomenten zijn ongeveer een half uur vòòr zonsopkomst en  ná zonsondergang.

De inventarisatie is tot 1 april doorgegaan. Helaas hebben we in ons gebied geen patrijzen aangetroffen. Wij wachten nog op de resultaten in andere delen van het Kromme Rijngebied. Verdere informatie is te verkrijgen bij René Nijenhuis of via info@vnmw.nl .

 

Zaterdag 23 maart, vogelvaartocht naar de Marker Wadden

Met 9 leden van de vogelwerkgroep vertrokken wij met twee auto’s naar de veerhaven van Enkhuizen.
De M.S Friesland lag daar afgemeerd voor ons..en 265..andere vogelaars, gewapend met camera’s kijkers en telescopen.
“FOGOL”, organiseerde deze excursie en had gedurende de vaartocht, diverse presentaties en  pitches geregeld, waarbij uitleg gegeven werd over het gebied, het ontstaan ervan en  de omgeving.
Het was trouwens een nieuwe/vreemde gewaarwording om, terwijl het schip in de sluis lag,  het verkeer op de auto snelweg onder ons door te zien gaan.
De vaartocht  over het Markermeer duurde ongeveer twee uur.Vogelexcursie
Op het eiland werden er groepjes gemaakt en iedere groepje kreeg een gids. Zes kilometer liepen wij zo al vogelend over het zéér indrukwekkend en zich volop ontwikkelend, nieuwe gebied.
Hoewel er best veel soorten vogels gespot werden, was het aantal per soort niet zo indrukwekkend. Hoogte punt was wel het zien van de sneeuwgors en als nieuw soort voor FOGOL, de roek.

De sneeuwgors:Sneeuwgros

Gezien de ervaring van vorig jaar, verwacht men binnen enkele weken een invasie van broedvogels.
Ook de vegetatie is nog in pioniersfase, er groeit voornamelijk moerasandijvie, klein hoefblad en grasachtige.
De weergoden waren ons zeer gunstig gestemd. Voldaan arriveerden wij 18.30 uur terug in Wijk bij Duurstede.
Fransje Philippus.

Meer foto's

BijlageGrootte
PDF-pictogram190323 vogelexcursie1.83 MB

Hieronder de 50 soorten die gezien zijn.

Knobbelzwaan
Grauwe Gans
Grote Canadese Gans
Bergeend
Nijlgans
Wilde Eend
Soepeend
Krakeend
Pijlstaart
Wintertaling
Zomertaling
Topper
Kuifeend
Grote Zaagbek
Middelste Zaagbek
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Blauwe Reiger
Bruine Kiekendief
Slechtvalk
Meerkoet
Kluut
Kleine Plevier
Bontbekplevier
Bonte Strandloper
Tureluur
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Pontische Meeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Turkse Tortel
Oeverpieper
Graspieper
Witte Kwikstaart
Heggenmus
Tapuit
Zanglijster
Tjiftjaf
Winterkoning
Ekster
Kauw
Roek
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Vink
Rietgors
Sneeuwgors

 

Excursie naar de Brouwersdam

Hoewel de kans op regen erg groot was en er windkracht 5 werd voorspeld, zijn 13 leden van de vogelwerkgroep zaterdag 2 maart toch op excursie gegaan. Het doel van deze dag was de Brouwersdam.
De eerste stop was aan het Grevelingen, in Battenoord, waar bijna 60 Flamingo’s op ons stonden te wachten. Deze vogels overwinteren in het Grevelingen en deze wilden we graag eens zien!
Een paar andere soorten die we hier hebben gespot, zijn Rotgans, Tureluur, Middelste Zaagbek, Bonte Strandloper en Wulp.
Een deel van de groep Flamingo’s met op de voorgrond Scholeksters.Vogelexcursie Vanaf het Grevelingen zijn we doorgereden naar Kerkwerve, waar we eerst wat hebben gedronken in De Heerenkeet. Van daaruit hebben we de Flaauwers Inlaag bezocht, waar al een mooie groep Kluten aanwezig was. Verder hebben we daar onder andere Nonnetje, Kleine Zilverreiger, Pijlstaart, Steenloper en Lepelaar gezien. Daar begon het iets te regenen, maar dat was voorbij toen we op onze volgende bestemming waren: De spuisluis van de Brouwersdam.
Op waarneming.nl is van te voren gekeken welke soorten wij op deze plek konden verwachten. Een aantal daarvan hebben we ook gezien. De Kuifduiker liet zich mooi van dichtbij bekijken maar de Roodkeelduiker zat wat verder op het water. Gelukkig is zo’n vogel met een telescoop dan toch mooi te bekijken. Daarnaast hebben we Paarse Strandloper, Middelste Zaagbek, Brilduiker en Zwarte Zee-eend waargenomen. Ook stak een Zeehond zijn kop een paar keer boven het water uit.Vogelexcursie

Van de wind hebben we deze dag weinig last gehad. Ook niet toen we het laatste gebied, de Kwade Hoek, hebben bezocht. Dit gebied dankt zijn naam aan het feit dat het er behoorlijk kon stormen.
Door het duingebied zijn we richting de zee gelopen. Omdat bij de parkeerplaats ook een stukje bos was, zagen we ook de algemenere soorten als Koolmees, Pimpelmees en Merel.
Op weg terug naar de auto begon het weer iets te regenen, maar dat viel mee. We hebben het deze dag erg getroffen met het weer!
Onderweg naar huis zijn we in Stellendam nog iets gaan drinken, waarna we tegen 18:00 uur weer thuis waren. We kijken terug op een mooie, gezellige en afwisselende dag, met redelijk goed weer en een lijst van 59 soorten vogels!                                                                         

René Nijenhuis                                                          Foto's: Doortje Dallmeijer

De waargenomen soorten zijn:

Roodkeelduiker
Kuifduiker
Fuut
Aalscholver
Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger
Blauwe reiger
Lepelaar
Flamingo
Knobbelzwaan
Rotgans
Grauwe gans
Brandgans
Nijlgans
Bergeend
Smient
Wilde eend
Krakeend
Nonnetje
Pijlstaart
Middelste zaagbek
Zwarte Zee-eend
Grote Zee-eend
Brilduiker
Kuifeend
Buizerd
Torenvalk
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kluut
Kievit
Bonte strandloper
Paarse strandloper
Steenloper
Tureluur
Wulp
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Stormmeeuw
Grote Mantelmeeuw
Houtduif
Holenduif
Turkse Tortel
Grote Bonte Specht
Graspieper
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Merel
Koolmees
Pimpelmees
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Spreeuw
Huismus
Rietgors

Roofvogeltelling, februari 2019

Daar waar de telling afgelopen woensdag verregende, is deze vandaag bijna verwaaid. Met een zuidwestenwind, kracht 6, was het tellen niet gemakkelijk en bleven de vogels vooral in de luwte. Toch hebben we de telling vandaag, zaterdag 9 februari 2019, kunnen doen, voor een deel ook lekker vanuit de auto.

Omdat we met 7 personen waren, konden we in 2 groepen tellen.roofvogelteling

Ewan en Maaike Balk, Jan-Willem Heijbroek en Wim van Impelen hebben het deel langs de Lek geteld. Doortje Ebbinge, Stefan en René Nijenhuis hebben het deel langs de Rijn geteld.  In totaal zijn 27 roofvogels geteld, waarvan 24 Buizerds, 2 Torenvalken en 1 Sperwer.

De resultaten worden doorgegeven aan de Vogelwacht Utrecht. https://vogelwacht-utrecht.nl/    Op termijn zullen de resultaten van de hele provincie worden gepresenteerd in ‘de Kruisbek’.

torenvalkTorenvalk                                                               foto en verslag René Nijenhuis

Vogelexcursie Eiland van Schalkwijk  17 november 2018

Het verslag met foto’s en de lijst van vogelsoorten die gezien zijn:

BijlageGrootte
PDF-pictogramwbd 181117 vogelexcursie1.4 MB

De Bieschbos-vaar excursie op 27 oktober 2018

Lees hier het verslag:

BijlageGrootte
PDF-pictogramwbd 181027 vogelexcursie biesbosch2.04 MB

Verslag van het Vogelweekend bij het Lauwersmeer

Van 21 tot 24 september verbleven 14 leden van de werkgroep vogels in Boutsma Zathe in Engwierum. Zie voor een uitgebreid verslag van het weekend:  

BijlageGrootte
PDF-pictogramverslag vogelweekend 20181.48 MB

Vogelweekend bij de Sommebaai

In september 2017 ging een groep vogelaars naar het gebied rond de Sommebaai in Noord Frankrijk. 

BijlageGrootte
PDF-pictogramVerslag Vogelweekend september 20172.04 MB

Vogelexcursie op 17 februari 2018: het Leersumse veld

  Avifauna                                                       Leersumse veldvogelexcursie

Vogelexcursie Avifauna 9 december 2017

Vanwege de weersomstandigheden ging de vogelgroep deze keer niet het veld in, maar brachten de vogelaars een bezoek aan Avifauna.  

Terug naar Werkgroep Vogels