Vogelen bij de Bossewaard

Vogels spotten op kalfjesdag – 31 maart 2018

De dertig gierzwaluwkasten die fraai te kijk stonden trokken veel aandacht. Ze waren door cliënten van De Bossewaard gemaakt. Met belangstellende zwaluwliefhebbers maakt de Werkgroep Zwaluwen binnenkort een afspraak om aan huis te bekijken of ophangen zinvol is.
Twee Wijkse vogelaars, Fransje Everards en Wim van Impelen, gingen elk uur met een groep bezoekers langs de Kromme Rijn vogelen. Al met al zijn er door de dag heen heel wat soorten waargenomen, maar liefst eenentwintig! Zie de onderstaande lijst.

Vogelen

Zo’n veertig à vijftig enthousiaste deelnemers, jong en oud, hebben vele water- en weidevogels leren kennen. Via veldkijker en telescoop kon je hun kenmerken goed zien en ook wat ze zoal deden. Voor velen een eye-opener. Beginnend vogelaar Jay Huisman hield de soorten van maar liefst drie rondes bij.

Vogelen

Tijdens de laatste twee rondes konden er drie nieuwe bijgeschreven worden. In de volgorde van binnenkomst:

kolgans                       zwarte kraai                           ooievaar

spreeuw                     blauwe reiger                        torenvalk

meerkoet                   rietgors                                  witte kwikstaart

huismus                     grauwe gans                          scholekster

turkse tortel               ekster                                     tureluur

holenduif                   wilde eend                             grote zilverreiger

koolmees                   houtduif                                 krakeend