Vijf jonge ooievaartjes op Vikinghofnest Wijk bij Duurstede

Op dit moment zitten er vijf jonge ooievaars in het nest op het Vikinghof terrein, volgens Frans Hoving lid van de vogelwerkgroep. Het is een fantastisch resultaat en de eerste weken zijn ze goed door gekomen, vanwege het mooie weer. Volgens Hoving is er in Nederland sprake van een geboorte explosie van ooievaartjes. Op het nest aan de Volderstraat is nog geen jong leven waar te nemen. Er is daar later begonnen met broeden, maar één deze dagen zullen ook hier jonge ooievaartjes worden geboren,

Dat er weer ooievaars in Nederland rondvliegen, is vooral te danken aan de vrijwilligers die sinds 1969 hebben gewerkt aan de herintroductie van de soort via twaalf buitenstations van waaruit de jongen van gefokte vogels weer de volledige vrijheid kregen. Steeds meer van de vogels die zo zijn uitgezet, gaan in de winter op trek naar tropisch Afrika. De drastische achteruitgang van de ooievaar vanaf de jaren veertig is onder meer veroorzaakt door zowel droogte in de Sahel, verhoogde sterfte van jonge ooievaars tijdens de trek én door intensivering van de landbouw in Nederland, waardoor het leefgebied minder voedsel opleverde. Een vinger aan de pols blijft geboden. Vanaf 2009 wordt de ooievaarsbescherming aangejaagd door STORK, www.ooievaars.eu  een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. Op dit moment telt Nederland weer ruim 900 ooievaars paren en de ooievaar is van de rode lijst afgehaald, het gaat weer goed met de ooievaar. In onze regio heeft elke dorp wel een ooievaarsnest. De ooievaar blijft een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn ooievaars beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de ooievaar is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Ooievaars

Ooievaars hebben 1 legsel per jaar in april, met per nest 3-5 eieren die 33-34 dagen worden bebroed. Broedt op hoge plekken zoals telefoonpalen, bomen, schoorstenen, kerktorens, hoogspanningsmasten of door de mens gemaakt palen met houten platform. Het paren gebeurt na de uitgebreide balts waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. De jongen zitten 55-60 dagen op het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders

Vanwege het mooie weer zijn er nu gelukkig voldoende insecten en torren voor de ooievaars te vinden als voedsel. Er breekt nu een drukke tijd aan. Eerst moet klein voedsel gezocht worden. Het voedsel wordt uitgebraakt op het nest , waarna de jongen het zelf oppakken. Hoewel kikkers zeker niet favoriet zijn, worden ze toch af en toe gevangen en aan de jongen gevoerd. Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: het bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten en wordt vooral gezocht in weilanden en hooilanden. Maar ze eten ook hagedissen, regenwormen, jonge vogels, aas en afval.

 De jongen moeten zelf het voedsel pakken en de zwakkeren zullen ten gunste van de rest, uit het nest geworpen worden of worden opgegeten. Na 2-3 weken zijn de jongen regelmatig te zien. Vanaf einde vierde week vliegoefeningen om de vliegspieren te oefenen. Tussen de 5de-6de week kunnen de jongen op verzoek geringd worden. Vanaf de 9de-10de week verlaten de jongen het nest. Zii keren nog wel terug op het nest en worden dan door de ouders nog regelmatig gevoerd. De jongen vertrekken in de eerste helft van augustus en de oude vogels daarna.

Voor meer informatie: Frans Hoving lid van de vogelwerkgroep van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. Tel:06-46257115