Verslag activiteiten Opgeruimd Wijk

Logo Wijk Schoongewoon

 

 

 

World Cleanup Day en de Werkgroep Opgeruimd Wijk 

Op zaterdag 18 september gaan wij tijdens World Cleanup Day 2021 naar buiten. Samen met 180 landen steken we de handen uit de mouwen voor een schonere planeet! Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! En ook het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. De werkgroep Opgeruimd Wijk van Vereniging Natuur en Milieu, IVN afdeling Wijk bij Duurstede nodigt iedereen uit om samen aan de slag te gaan.

Werkgroep Opgeruimd Wijk   De werkgroep bestaat inmiddels uit ruim 100 vrijwilligers uit de hele gemeente. Zij houden het hele jaar een stukje van hun eigen woonomgeving vrij van zwerfvuil. Tijdens de World Cleanup Day gaan we vooral op de andere plekken aan de slag.

Samen met de Watersportvereniging Rijn en Lek, de Kanovereniging Dorestad en de Scouting Sealions Samen met deze verenigingen richten we ons op de oevers langs de Lek, zodat de oever vanaf de wal en vanuit de waterkant afvalvrij wordt gemaakt. We geven de resultaten van deze opruimactie door aan de organisatie van Schone Rivieren voor hun onderzoek naar zwerfafval langs de rivieren. Iedere vereniging werkt vanuit zijn eigen locatie.

Diftar

We halen met elkaar flink wat zwerfvuil op. En nu met de invoering van DIFTAR is het spannend om te zien wat dat met de hoeveelheid afval doet. Een aantal deelnemers registreert van februari tot en met mei de hoeveelheid ingezameld afval. Begin juni hebben we dus zicht een beter zicht op het effect van de invoering van DIFTAR op de hoeveelheid zwerfvuil binnen onze gemeente.

Na afstemming met de gemeente hebben de deelnemers speciale afvalzakken ontvangen voor het verzamelen van zwerfvuil. Deze kunnen ze gratis door het Serviceteam Schoon Wijk laten ophalen.

Bijeenkomsten

Aangezien we nog steeds geen bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren, hebben we half juni wel een online-bijpraatmoment voor de leden van de werkgroep. We presenteren dan de lopende initiatieven en kunnen ingaan op vragen van de deelnemers.

Op zaterdag 18 september 2021 hopen we elkaar wel weer te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de World Cleanup Day.

 

 

Landelijke Opschoondag op 20 maart 2021

Veel opschoners maakten ook een heerlijk opschoonommetje. Zaterdag 20 maart was het Landelijke Opschoondag met als thema  ‘word weer verliefd op je buurt’. Iedereen werd uitgenodigd op deze dag in de eigen woonomgeving zwerfvuil op te ruimen. Deelnemers, die nog iets meer wilden doen,  konden zich ook aanmelden om mee te werken aan een landelijk onderzoek met het gebruik van de Litterati app. Dit is een app waarbij je precies bijhoudt welk zwerfafval je opruimt. De data worden gebruikt om te zoeken naar duurzame oplossingen.
In verband met Corona ging ieder met het eigen gezin of met maximaal één ander persoon aan de slag.opgeruimd wijk

Meer foto's staan op facebook: www.facebook.com/vnmwbd

De werkgroep Opgeruimd Wijk was deze dag uiteraard ook weer actief. De werkgroep bestaat inmiddels uit 85 deelnemers. Deze deelnemers hebben een eigen stukje Cothen, Langbroek of Wijk bij Duurstede ‘geadopteerd’ om dat door het jaar heen vrij te houden van zwerfvuil. De gebiedjes zijn ingetekend op de kaart op Supporter van Schoon. Wil je ook deelnemen aan deze werkgroep, meld je dan aan via opgeruimdwijk@vnmw.nl. De werkgroep organiseert, zodra de Corona-situatie het weer toelaat, regelmatig gezamenlijke opruim- en ontmoetingsactiviteiten.

 

Opruimen  Gravenbol

Zo'n 30 vrijwilligers hebben zaterdag 6 maart de handen uit de mouwen gestoken om de Gravenbol te ontdoen van zwerfvuil. Daarbij waren veel vrijwilligers van de werkgroep Opgeruimd Wijk. Er was na het hoge water veel afval op de oevers van de Nederrijn achtergebleven. opgeruimd

Verslag World Cleanup Day van Opgeruimd Wijk 19-9-2020

Zaterdag 19 september vond de World Cleanup Day plaats: in 180 landen werd door vrijwilligers zwerfvuil opgeruimd.  Ook in Wijk bij Duurstede is enthousiast hieraan meegewerkt door de werkgroep Opgeruimd Wijk en door Scouting SeaLions Zeeverkenners Wijk bij Duurstede.
De werkgroep Opgeruimd Wijk startte op deze zonnige dag op de gemeentewerf. Ruim 30 enthousiaste vrijwilligers waren aanwezig, zowel vaste vrijwilligers, als nieuwe deelnemers. Ook Rens en Levi, de jongens die afgelopen zomer de troep op de strandjes bij de Lek hebben opgeruimd, namen deel aan deze actie.
Na een korte introductie door de coördinator van de werkgroep, Alfred van Kessel, dankte wethouder Marchal, die ook zelf deelnam, de deelnemers voor hun betrokkenheid en inzet. Daarna gingen de deelnemers in groepjes uiteen om gebiedjes van Wijk bij Duurstede in de bebouwde kom te ontdoen van zwerfvuil.
Speciale aandacht was er voor het nieuwe programma Schone Rivieren. Zo’n 15 deelnemers gingen aan de slag langs de Lekoever. Ruud Waltman gaf eerst nog uitleg over de natuurlijke waarden van het rivierenlandschap en vertelde ook tussendoor historische weetjes over Rijn en Lek. Marijke Molmans vertelde kort iets over het onderzoek naar (de herkomst) van het afval, dat in november georganiseerd gaat worden. Vervolgens werd er enthousiast opgeruimd. Hans Dirksen heeft van deze activiteiten prachtige plaatjes geschoten met zijn drone.   opgeruimd                                                                                           Deze en andere foto's: © Hans Dirksen.

De opruimactiviteiten werden rond 12.00 uur afgesloten met een gezamenlijke lunch.. Enkele deelnemers hebben zich opgegeven als vaste vrijwilliger en daarmee is de werkgroep gegroeid tot 69 deelnemers.
Een productieve en gezellige dag, met dank aan alle deelnemers!
Volgend jaar weer!

Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de landelijke organisatie besloten dit evenement te annuleren.

 

 

Opruim- en ontmoetingsochtend


Op zaterdag 21 december 2019 was er weer een opruim- en ontmoetings-ochtend.
De koffie stond om 9.30 uur klaar en vervolgens gingen de opruimers aan de slag om enkele plekken in Wijk bij Duurstede aan te pakken waarvoor zich nog geen 'Opgeruimde Wijkenaren' hebben aanmeld.
Om 12.30 sloten we af met een kop soep. OpschoondagStart en einde vonden plaats in de verenigingsruimte op Walplantsoen 12. Alfred van Kessel liet hier ook zien op welke nieuwe kaart, die binnenkort via een link op deze website beschikbaar komt, te zien is welke delen van Wijk bij Duurstede al een vaste opschoner hebben.

World Cleanup Dayopgeruimd

Op zaterdag 21 september 2019 was het zover: World Cleanup Day.
Als werkgroep Opgeruimd Wijk ondersteunen we dit initiatief van harte. Daarom organiseren we op deze dag een opruimochtend en nodigen we je uit de handen uit de mouwen te steken om zwerfvuil op te ruimen. De leden van de werkgroep doen dat door het hele jaar heen al in hun eigen buurt. Op enkele opruimdagen steken we gezamenlijk de handen uit de mouwen om de overgebleven restjes op te ruimen. Daarbij pakken we eerst die locaties aan waarvoor zich nog geen 'vaste' vrijwilliger heeft aangemeld. Wil je ook een eigen stukje Wijk bij Duurstede vrij houden van zwerfvuil, dan kon je je deze ochtend daarover laten informeren en daarvoor aanmelden.

Vandaag hebben 12 vrijwilligers van de Werkgroep Opgeruimd Wijk de handen uit de mouwen gestoken tijdens de World Cleanup Day. We startten en eindigden in de ruimte van de Vereniging Natuur en Milieu, aan het Walplantsoen. In korte tijd hebben we Wijk bij Duurstede weer een stukje schoner weten te krijgen.
Doordat deze week voor een groot deel de bermen zijn gemaaid, was al veel afval verwijderd. Opschoondag

Hiernaast de 'opbrengst' van vandaag:
Bijzonderheden geven we weer door aan de gemeente. Zo viel het op dat aan het begin van het weekend enkele afvalbakken overvol waren.
Deze dag zit er weer op. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
Alfred van Kessel

 

 

Wijkse voorjaarschoonmaak tijdens de landelijke Opschoondag op 23 maart 2019

Zaterdag 23 maart was het Landelijke Opschoondag. Ook in Wijk bij Duurstede ruimden vrijwilligers die dag op verschillende plekken zwerfafval op. De werkgroep Opgeruimd Wijk van IVN  Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede had een kleine 40 deelnemers op de been te gekregen voor de voorjaarsschoonmaak van deze prachtige gemeente!Opschoondag

Opgeruimde Wijkenaren
De werkgroep bestaat inmiddels uit ruim 45 vrijwilligers, de ‘Opgeruimde Wijkenaren’, die het hele jaar door hun eigen woonomgeving vrij houden van zwerfvuil. Tijdens de Opschoondag gaan ze vooral op andere plekken aan de slag.
Deelnemers startten na een kopje koffie om 10.00 uur met het opruimen op verschillende locaties. De werkgroep zorgde voor grijpstokken, zakken, ringen, hesjes en afvoer van het afval. Rond half 12 kwamen ze terug met volle afvalzakken of met een notitie waar het verzamelde afval opgehaald moest worden. OpschoondagOm 12:30 uur sloten we gezamenlijk af met een lunch.

Voor meer foto's:   190323 opschoondag

Opruimdag op zaterdag 22 december 2018

Opschoondag

Op die zaterdagochtend liepen er door Wijk bij Duurstede weer veel gele hesjes met het logo van Wijk Schoongewoon op de rug. Na de koffie met banketstaaf gingen zo'n 20 opruimers aan de slag om enkele plekken in Wijk bij Duurstede aan te pakken waarvoor zich nog geen 'Opgeruimde Wijkenaren' hebben aanmeld. Zo gaat Wijk bij Duurstede schoon en opgeruimd de kerstdagen tegemoet.  In de Peperstraat mochten drie harde werkers even rusten en kregen ze een kopje thee aangeboden.

In de verenigingsruimte op het Walplantsoen werd de ochtend om half één afgesloten met een kop soep.Opschoondag

Keep it Clean Day op vrijdag 21 september, ook in Wijk bij Duurstede

Keep It Clean Day is een burgerinitiatief dat ontstaan is uit een landelijke opruimdag in 2008 in Estland. Naar dit voorbeeld zijn verschillende landen hun eigen opruimdag begonnen.

Ook in 2018 ruimden op die dag vrijwilligers verschillende plekken in Wijk bij Duurstede zwerfafval op. De werkgroep Opgeruimd Wijk van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede had heel wat deelnemers op de been gekregen voor deze actie.

Landelijke opschoondag 24 maart 2018

Deelnemers verzamelden vanaf 9.45 uur bij de Gemeentewerf waar de koffie al klaar stond.Na een inleidend praatje door organisator Alfred van Kessel en wethouder Wil Kosterman gingen de deelnemers kort na 10 uur op pad voor het opruimen op verschillende locaties.
De werkgroep zorgde in samenwerking met de gemeente voor de koffie en de lunch en ook voor de materialen en de afvoer van het afval.
Het was een vrolijk gezicht, overal in de stad mensen met gele hesjes die zwerfafval aan het verzamelen waren.Opschonen
Rond half één stonden de organisatoren de deelnemers op te wachten, nadat ze gezorgd hadden dat alles voor de lunch klaar stond. Voor meer foto's:180324 Landelijke opschoondag

Opruimochtend zaterdag 13 januari 2018

Met een zeer grote opkomst was het een geslaagde opruimochtend. Organisator Alfred van Kessel heette op Walplantsoen 12 rond 10 uur zo'n 20 deelnemers welkom met koffie en cake.

Daarna ging iedereen op pad om een stukje Wijk, waar nog niet standaard iemand opschoont, van afval te ontdoen. Hier en daar viel dat niet mee, zeker niet waar het vuurwerkafval betrof.

Opschoners

Om half één was iedereen weer binnen en werd er, voordat de soep werd geserveerd, met champagne geproost op een schoon nieuwjaar.