Verslag activiteiten Landschapsbeheer

De activiteiten in het eerste kwartaal

Vanwege het coronavirus werd er steeds in groepjes van 2 of 4 vrijwilligers geknot, maar dan wel bijna elke dag. Op die manier hebben we het grootste deel van het programma af kunnen werken.

knotten

Een nieuw jaar, een al lang bekende plek

knottenOp 25 oktober 1993 waren we daar ook om die stokoude wilgen te knotten. In in het begin van 2021 zijn we er weer. Die wilgen zijn inmiddels meer dan 100 jaar oud.

We mogen maar met enkele mensen tegelijk knotten, dus ook hier werken we dagelijks met een klein groepje. Het is een lange rij wilgen met allerlei verschillende vormen, waarvan een deel ver over de sloot hangt. Onderstaande foto's dateren van 2017.knottenDe takken moeten helemaal naar de achterzijde van het weiland gesleept worden. Gelukkig helpt de eigenaar van de bomen hier bij. De takken worden opgehaald door een dierentuin.

 

Knotten in Coronatijd

Het knotseizoen begon half oktober. Al mocht men buiten maar met 4 mensen samenzijn mochten we om te knotten wel met meer mensen aan het werk. Op een ruim bemeten weide aan de Amerongerwetering konden we zonder problemen op 1,5 meter afstand werken.knottenOp 7 november zou het Landelijke Natuurwerkdag zijn, maar in verband met corona is die afgelast. Ook ons plan om met een beperkt aantal knotters toch op Het Lange Broek aan het werk te gaan kon helaas ook niet doorgaan. Tot we weer met meerderen aan het werk kunnen zullen we steeds in tweetallen enkele bomen  knotten. Op 18 november waren op die manier 40 wilgen geknot.

Vanaf 19 november kregen we weer wat meer vrijheid en mocht er in groepjes van vier worden geknot.knotten

Landschapsbeheer in Coronatijd

De laatste activiteit van het knotseizoen was op 17 maart. Het was niet zeker of we nog met de 10 die er aanwezig waren bij elkaar mochten komen, maar in elk geval hebben we ons aan de 1,5 meter afstand gehouden. Als ieder één boom voor z’n rekening neemt is het afstand houden niet zo moeilijk. Alleen bij de koffie was het even opletten.
Daarna braken de ca 3 maanden rust aan die we altijd hebben tussen het winter en het zomerseizoen. Veronique en Hennie hebben die tijd gebruikt om de werkzaamheden voor het komende knotseizoen te inventariseren en het overzicht daarvan aan ons organiserend comité toe te sturen.
Er zijn aardig wat reacties en donaties binnen. De nieuwe bewoners van Romeinenbaan 210, waar we al bijna 30 jaar de stok oude wilgen langs de sloot achter het huis knotten, willen graag weer gebruik maken voor onze diensten. Dus werk genoeg!
Toen er weer een onbeperkt aantal mensen buiten bijeen mochten komen, ging het snoeien van heggen van start.

 

Knotten langs de Kromme Rijn op het Vikinghofterrein

Op 15 februari kwamen er weer 24 knotters opdagen om de wilgen langs de Kromme Rijn te knotten. Voorheen deden wij alleen de wilgen in de berm van het wandelpad op het terrein van Het Utrechts Landschap. KnottenDe keer kwamen ook de schietwilgen dicht bij het water, dus behorend bij het waterschap aan de beurt. Fantastisch dat we dit werk op één ochtend hebben kunnen doen. Ondanks het werk langs het water, dit keer gelukkig geen drenkelingen.

Meer foto's: 200215 knotten vikinghof

Knotwilgen aan de slootkant

Op 25 januari werden de 19 wilgen achter het huis van de familie Muis aan de Langbroekerdijk geknot. Een uitdaging omdat de wilgen vlak aan de slootkant staan en gedeeltelijk overhangen boven de sloot. Dat leverde één drenkeling, enkele acrobatische toeren en inventief gebruik van een afgekeurde ladder op. KnottenMaar mede dankzij de koffie met appeltaart van Annemieke werd de klus in één ochtend afgewerkt. De soep die na afloop in de hooimijt werd geserveerd was dan ook meer dan verdiend.

Meer foto's: 200125 Knotten

Nieuwjaarsknotten

Zoals ieder jaar waren we de eerste zaterdag in het nieuwe jaar op Landgoed de Snel aan de Bovenwijkerweg. Met ruim dertig knotters werden er nogal wat bomen geknot. Als gast waren onze nieuwe burgemeester Iris Meerts en wethouder Hans Marchal aanwezig en niet zomaar alleen als gast want beiden hebben de hele ochtend hard meegewerkt.KnottenHalverwege de ochtend zorgden gastheer en -vrouw Bakker voor koffie/thee en cake en koeken en aan het eind van de werkzaamheden was er niet alleen soep maar natuurlijk ook Gluhwein.Knotten

Meer foto's: 200104 knotten

 

De Lekdijk

Zaterdag 23 november 2019 zijn we weer aan een van onze grotere klussen begonnen. De knotwilgen in de uiterwaard voorbij het Beusichemse veer. Een grote klus, niet alleen vanwege de lange rij wilgen die geknot moeten worden, maar ook omdat alle takken naar boven aan de dijk gesleept moeten worden. Het werk was dit jaar wat minder zwaar dan voorheen, want "we zijn bij". Dat betekent dat we deze wilgen elke twee jaar knotten en steeds om en om. Dus is er alleen tweejarig hout te zagen en te slepen. Terwijl dat in vorige jaren nogal eens driejarige of nog oudere (en zwaardere) takken waren.

KnottenMet de opkomst van zo'n kleine dertig knotters zijn ongeveer 26 wilgen geknot. Sommige wilgen die voor ééntje tellen zijn er eigenlijk 4 of 5 doordat ze ooit gespleten zijn. Juist daarom is het belangrijk om ze regelmatig te snoeien, zodat de takken niet te zwaar worden en een boom nog verder kan scheuren. In de koffiepauze ging het kopje koffie, chocolademelk of thee er met graagte in, zoals ieder jaar met de door Annemieke meegebrachte appeltaart. De afsluitende kop soep kon worden genoten bij het dijkhuis, waarvoor de eigenaar welwillend toestemming had gegeven onze materiaal wagen voor het huis te plaatsen.

Met nog twee ochtenden op deze locatie te gaan, zullen we dit jaar de rij volgens plan klaar hebben. En dat zonder motorzaag.

 

Natuurwerkdag - zaterdag 2 november - Het Wolvengat.

Ook dit jaar deden we weer mee aan de natuurwerkdag die ieder jaar op de eerste zaterdag van november wordt gehouden. De eerste keer was dat in 2001. Op deze 19de Natuurwerkdag hebben 14.000 vrijwilligers zich ingezet voor natuur op meer dan 563 locaties door heel Nederland.

Een stukje geschiedenis:  Het zal in 2006 geweest dat onze werkgroep Landschapsbeheer voor het eerst mee deed. Toen werden de wilgen aan de Aalswaard geknot. Een jaar later, in 2007 waren we net als dit jaar op het Wolvengat. Daarna volgden op Leeuwenburg essenhakhout en wilgen knotten. In 2010 waren we op het Lange Broek. Daarna een keer boompjes planten op Sandenburg. En vanaf 2012 waren we afwisselend bij Hanneke Hietink op het Lange Broek en bij John en Caroline Roosegaarde Bisschop op het Wolvengat.

Dit jaar meldden zich ruim 40 vrijwilligers voor het knotten van wilgen. Eerst was er koffie etc. met appeltaart en andere lekkernijen, waarna de werkzaamheden begonnen onder een grijze hemel. En met een beetje miezerige regen totdat er een forse regenbui losbrak en iedereen een goed heenkomen moest zoeken in de kapschuur. Maar toen het één keer weer droog was werd het zelfs steeds nbeter, totdat we uiteindelijk met een zonnetje er bij aan het werk waren.

Knotten

Rond het middaguur was er een lunch met broodjes en heerlijke soep. Na de lunch wer er nog zo'n anderhalduur gewerkt. Gezaagd, maar ook alle takken naar de brandstapel verslepen. Nadat het materiaal was opgeruimd werd deze geslaagde dag afgesloten met een drankje.

191102 natuurwerkdag   voor meer foto's en kijk ook op facebook - dit is wijk

Start knotten najaar 2019

Het knot seizoen is weer van start gegaan. Op 12 oktober waren ruim 20 knotters aan het werk op Ossenwaard 14. Drie dagen later is door 12 mensen het werk, totaal zo'n 25 wilgen afgewerkt. Een grote opkomst en niet alleen voor de koffie en de heerlijke soep die werd geserveerd.Knotten

 

Activiteiten Landschapsbeheer in 2019/2020

Knotten voorjaar 2019

Foto's knotten bij Pronckheer ontbreekt in bovenstaande pdf, maar is hier te zien:190218 knotwilgen langs de kromme rijn

Knotten najaar 2019 en voorjaar 2020

 

Activiteiten Landschapsbeheer in 2018 

De knotploeg in 2018

  

Fotoverslag van de natuurwerkdag 2018   

wbd 181103 natuurwerkdag

 

Terug naar Werkgroep Landschapsbeheer