Verslag activiteiten Landschapsbeheer

Zaterdag 6 november Natuurwerkdag Knotten in Langbroek

Zie hier de foto's: Natuurwerkdag

Op zaterdagochtend 6 november verzamelden de 40 deelnemers zich op het Wolvegat aan de Langbroekerdijk in Langbroek. Na een kopje koffie of thee en een korte introductie door Hennie (locatieleider van deze activiteit) en John (met zijn echtgenote eigenaar van het terrein) gingen de snoeiers aan de slag. Zij die niet eerder dit soort werk hadden gedaan kregen eerst een uitgebreide instructie.natuurwerkdagAan het eind van de ochtend kwam Natuurlijk Heel Leuk een kar vol takken halen die bij de natuurwerkdag in Wijk bij Duurstede gebruikt konden worden.

Rond twaalf uur was het tijd voor een pauze met een kopje soep en de meegebrachte boterham. Daarna ging het snoeien en ook het opruimen van de takken weer door. Het was gelukkig de hele dag droog weer met zo nu den dag een beetje zon. Het was dan ook een heel prettige werkdag die rond een uur of drie werd afgesloten met een drankje.

Wij bedanken de eigenaars van het Wolvegat hartelijk voor hun gastvrijheid en voor de uitstekende verzorging van de inwendige mens.

Donderdag 21 oktober 2021

Herstel poel bij de dode arm aan de Kromme  Rijn

De poel bij de dode arm bij de Kromme Rijn en de Pr. Hendrikweg Wijk bij Duurstede ligt in een NNNzone als onderdeel de ecologische verbindingszone langs de Kromme Rijn. Maar inmiddels was de poel helemaal dichtgegroeid en en het water is niet meer waarneembaar. De VNMW wg Groenberaad (Sonja Fris) heeft in het kader van de regeling Beleef en Bewonder een voucher aangevraagd om de poel te herstellen. Deze aanvraag is gehonoreerd waardoor wij € 1.000,- subsidie hiervoor ontvangen.

Opknapwerk oktober 2021   Om de poel te herstellen moet de begroeiing in het talud weggezaagd worden op een enkele struik na. Leden van de werkgroep landschapsbeheer hebben dat werk uitgevoerd op 21 oktober 2021. Vervolgens gaat een aannemer de stronken van de weggezaagde beplanting eruit trekken en de poel met een korf voor circa 50% opschonen. Ook de taluds zullen daarna hersteld worden. Het opschonen/uitkorven moet uiterlijk eind oktober afgerond zijn, voordat de amfibieën in de bagger gaan zitten en het koud wordt.

Sonja Fris

De activiteiten in het eerste kwartaal van 2021

Vanwege het coronavirus werd er steeds in groepjes van 2 of 4 vrijwilligers geknot, maar dan wel bijna elke dag. Op die manier hebben we het grootste deel van het programma af kunnen werken.

Beelden van de laatste activiteiten met als correctie dat we op niet achter A4 en A6 aan de Langbroekerdijk aan het werk waren, maar achter B4 en B6.

knotten

 

Een nieuw jaar, een al lang bekende plek

knottenOp 25 oktober 1993 waren we daar ook om die stokoude wilgen te knotten. In in het begin van 2021 zijn we er weer. Die wilgen zijn inmiddels meer dan 100 jaar oud.

We mogen maar met enkele mensen tegelijk knotten, dus ook hier werken we dagelijks met een klein groepje. Het is een lange rij wilgen met allerlei verschillende vormen, waarvan een deel ver over de sloot hangt. Onderstaande foto's dateren van 2017.knottenDe takken moeten helemaal naar de achterzijde van het weiland gesleept worden. Gelukkig helpt de eigenaar van de bomen hier bij. De takken worden opgehaald door een dierentuin.

 

Knotten in Coronatijd

Het knotseizoen begon half oktober. Al mocht men buiten maar met 4 mensen samenzijn mochten we om te knotten wel met meer mensen aan het werk. Op een ruim bemeten weide aan de Amerongerwetering konden we zonder problemen op 1,5 meter afstand werken.knottenOp 7 november zou het Landelijke Natuurwerkdag zijn, maar in verband met corona is die afgelast. Ook ons plan om met een beperkt aantal knotters toch op Het Lange Broek aan het werk te gaan kon helaas ook niet doorgaan. Tot we weer met meerderen aan het werk kunnen zullen we steeds in tweetallen enkele bomen  knotten. Op 18 november waren op die manier 40 wilgen geknot.

Vanaf 19 november kregen we weer wat meer vrijheid en mocht er in groepjes van vier worden geknot.knotten

Landschapsbeheer in Coronatijd

De laatste activiteit van het knotseizoen was op 17 maart 2020. Het was niet zeker of we nog met de 10 die er aanwezig waren bij elkaar mochten komen, maar in elk geval hebben we ons aan de 1,5 meter afstand gehouden. Als ieder één boom voor z’n rekening neemt is het afstand houden niet zo moeilijk. Alleen bij de koffie was het even opletten.
Daarna braken de ca 3 maanden rust aan die we altijd hebben tussen het winter en het zomerseizoen. Veronique en Hennie hebben die tijd gebruikt om de werkzaamheden voor het komende knotseizoen te inventariseren en het overzicht daarvan aan ons organiserend comité toe te sturen.
Er zijn aardig wat reacties en donaties binnen. De nieuwe bewoners van Romeinenbaan 210, waar we al bijna 30 jaar de stok oude wilgen langs de sloot achter het huis knotten, willen graag weer gebruik maken voor onze diensten. Dus werk genoeg!
Toen er weer een onbeperkt aantal mensen buiten bijeen mochten komen, ging het snoeien van heggen van start.

 

Activiteiten Landschapsbeheer in 2019/2020

 

Knotten voorjaar 2019

Foto's knotten bij Pronckheer ontbreekt in bovenstaande pdf, maar is hier te zien:190218 knotwilgen langs de kromme rijn

Knotten najaar 2019 - voorjaar 2020

Enkele foto reportages: natuurwerkdag 2019 en knotten met gluhwein 2020:

Natuurwerkdag 2019

4 januari 2020 knotten

Activiteiten Landschapsbeheer in 2018 

De knotploeg in 2018

  

Fotoverslag van de natuurwerkdag 2018   

wbd 181103 natuurwerkdag

 

Terug naar Werkgroep Landschapsbeheer