Verslag activiteiten Landschapsbeheer

Afsluiting van het knotseizoen: Pizza!!!!

Zoals ieder jaar zat een groot deel van de knotters (31) woensdag 3 april weer in La Siciliana voor een gezamenlijk etentje (ieder voor eigen rekening). Het was een uitermate gezellige bijeenkomst. Er werd aandacht besteed en een kaartje geschreven voor enkele knotters die wegens lichamelijk ongemak niet meer of tijdelijk niet mee konden doen. En uiteraard ook voor Karel, die 2 dagen ervoor aan zijn knie was geopereerd en om die reden niet bij het etentje kon zijn.pizza

Knotten met de Werkschuit op Het Lange BroekKnotten

Op 21 maart hebben 6 leden van de knotploeg 22 leerlingen van de Werkschuit de fijne kneepjes van het knotten bijgebracht. Samen met de leerlingen zijn er 30 wilgen geknot. Genoeg om op elke wilg een leerling te laten plaatsnemen voor de groepsfoto.Knotten

Knotten bij de Pronckheer

Op de laatste februaridag heeft de knotploeg een grote klus afgerond. Zes wilgen met vierjarig hout langs de Kromme Rijn zijn geknot. KnottenAlle achterstallig onderhoud op deze locatie is hiermee ingelopen en zullen al deze wilgen weer elke 3 jaar onder handen genomen worden.     Voor het verslag met foto's: 190218 knotwilgen langs de kromme rijn

Knotten bij Gooijerdijk 3

Het was stralend weer op deze warme zaterdag 16e februari. Achter de boerderij van de familie Buys stond een mooie rij van 33 wilgen op ons te wachten. Van de vaste ploeg waren er 19 knotters en daarnaast 2 stagiaires en 2 gasten. Onze knotploeg knot hier al jaren en ook dit jaar was de verzorging weer prima. In de stal, onder nieuwsgierig toezicht van de koeien konden we koffie etc. drinken en aan het eind van de werkzaamheden was er een heerlijke kop soep.Knotten

Bij de koffie was al bijna de helft van de rij gedaan. Toen het moment van opruimen aanbrak waren en 24 bomen helemaal af, 5 bomen waren gedeeltelijk geknot en 4 bomen nog onaangeroerd.

Daarvoor komen we volgende week dinsdag terug. Dan moeten er ook nog 12 wilgen, die verder in het veld staan onder handen genomen worden.

Het was weer een prettige ochtend knotten, waar men aan het eind tevreden op kon terugzien.KnottenVoor meer foto's: Knotten Gooijerdijk

 

Aan de Lekdijk

Al eerder dit seizoen is er gewerkt aan de knotwilgen in de uiterwaarden langs de Lekdijk. Ga ze eens bekijken, net even voorbij het Beusichemse veer. Een indrukwekkende rij waarbij het een grote klus was ook alle bomen met meerjarig hout in de 3 jarige cyclus te krijgen. Maar dit jaar is het gelukt.  Ze worden om en om geknot en vanaf nu komen ze allemaal elke 3 jaar aan de beurt. Het laatste karwei werd op 31 januari geklaard, bij sneeuw en bij mist over het land. Maar  het was er mooi.Knotten

De Aalswaard

Met de opkomst van zo'n 25 knotters is op zaterdag 26 januari weer een flink aantal wilgen aan de Aalswaard geknot. De wilgen hier worden om en om geknot, er blijven dus altijd ook wilgen met een kruin staan. We gaan er van uit dat vogels en vleermuizen dat fijn vinden.KnottenMeer foto's:Aalswaard

Verslag van het werk in de heemtuin

is te vinden in het heemtuin-logboek.

Nieuwjaarsknotten op 5 januari 2019

Zoals elk jaar was de eerste knotbijeenkomst op landgoed de Snel bij de familie Bakker  Na het uitwisselen van beste wensen begonnen 29 knotters aan de klus. Al voor de koffie was een groot deel van de rij van 34 knotwilgen onder handen genomen. Voor de koffie, thee, chocolademelk en cake kon dan ook ruim de tijd genomen worden.Knotten

Na de pauze werd de rij afgewerkt en werden elders op het terrein nog 14 andere bomen geknot. Om half één was het tijd voor de gebruikelijk afsluiting op de eerste knotdag van het jaar: naast soep ook een glas gluhwein.

KnottenUit een heel oude knotwilg werd eerst een complete vlierstruik verwijderd. Daarna brak een flink deel van de bast af. Met kunst en vliegwerk kon toch het deel op de zwakke stam geknot worden.

Voor meer foto's:190108 knotten bakker

Activiteiten Landschapsbeheer in 2018 De knotploeg in 2018

  

Fotoverslag van de natuurwerkdag 2018    wbd 181103 natuurwerkdag

 

Terug naar Werkgroep Landschapsbeheer