Verenigingsnieuws

Over de ledenadminstratie

Lees hier meer over de mailing lijst en de regels bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Jaarfeest

We hebben het twee achtereenvolgende jaren over moeten slaan maar nu komt er toch echt een jaarfeest. Er komen zelfs twee jaarfeesten.

Wij hadden graag een mooie vaartocht georganiseerd gevolgd door een barbecue. Helaas lukte het niet deze twee evenementen op één dag te plannen. Vandaar twee feesten, op zaterdag 28 mei een feest met barbecue en op zaterdag 4 juni een vaart met De Blauwe Bever. Alle leden zijn welkom op één van deze dagen of op beide. De uiterste datum om je aan te melden is 14 mei. Voor de boottocht geldt een maximum van 55 deelnemers.jaarfeest

De locatie voor de barbecue is Groenesteinhoeve, Langbroekerdijk A14 in Langbroek.

Met de Blauwe Bever varen we vanaf de Rijnkade in Rhenen naar de Jufferswaard.

Aanmelden voor deelname.

Stuur je aanmelding naar Hennie Hadderingh, j.w.ponsen@hccnet.nl

Voor de barbecue is het voldoende als je laat weten dat je gaat komen.    Voor de vaart met de Blauwe Bever vernemen we graag of je met een ander moet/wilt meerijden of dat je met eigen auto komt en passagiers kunt meenemen. We komen om 12:00 uur bij elkaar bij Walplantsoen 12.         Meld je ook aan als je rechtstreeks naar de locatie in Rhenen gaat.

Wacht niet te lang; de uiterste datum om je aan te melden is 14 mei.

Voor meer informatie: Jaarfeest 2022

 

De voorjaars-ledenvergadering op 22 maart 2022

De ALV van de VNMW werd gehouden op dinsdag 22 maart 2022 in dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Bij deze vergadering kwamen onder andere aan de orde:

Financiële verantwoording 2021, doorkijk 2023, rapportage financiële commissie. Het financiële beleid werd door de vergadering goedgekeurd. Ook het jaarverslag werd goedgekeurd. Jaarverslag VNMW 2021   Hiermee is het concept financiële verslag zoals het in het jaarverslag staat, een definitief verslag geworden. Ook was er goedkeuring voor het door het bestuur gevoerde beleid.

Anke Matthijs (moest helaas verstek laten gaan) en Niek van Staaden traden af, onder dankzegging voor hun inzet voor het bestuur.  Aukje Boer was ook aftredend, maar wel herkiesbaar. Zij werd dan ook herkozen.

Daarna stemde de vergadering unaniem in met het bestuursvoorstel om Reddy Schreuder, Jean-Paul Herbulot en Paul Gortworst als bestuurslid te benoemen.

Na de pauze vertelde Walter Jaaltink over zijn werk als landschapscoördinator van de Kromme Rijnstreek. Hij is dagelijks bezig met het adviseren over de inrichting van erven, aanleg van landschapselementen en het vergroten van de biodiversiteit in ons mooie buitengebied. Meer informatie is alvast te vinden op de website van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, www.krommerijnlandschap.nl.

Het bestuur tot 22 maart 2022: Niek, Henny, Anke, Aukje.

bestuur

 

 

De winterwandeling

Op zondag 27 maart, een van de eerste lentedagen en de dag waarop de zomertijd ingaat was er de uitgestelde winterwandeling. wandelingOm half 11 startten 8 leden van de vereniging vanaf pannenkoekenhuis Bergzicht tussen Maarn en Amersfoort. De wandeling ging over het heideveld en door de daar achter gelegen bossen. Toen de groep om een uur of één terug was bij Bergzicht waren er voldoende calorieen verbruikt om naast een drankje ook nog wat voedzaams te nuttigen.

Levendige debatavond in Calypso

Op 28 februari 2022 organiseerde de VNMW een politieke debatavond in Calypso. De zaal was goed gevuld, na het aflopen van de lockdown maatregelen heerste er een bijna uitbundige sfeer. Alle partijen hadden hun kopstukken gestuurd om het debat aan te gaan. Nieuw element was dat de bijeenkomst ook te volgen was via Zoom, ook hiervoor bleek veel belangstelling te zijn.

debatAan het begin van de avond kreeg iedere partij 2 minuten ‘zendtijd voor politieke partijen’, korte toespraken waarin ze zichzelf, hun partij en belangrijke standpunten aan bod lieten komen. Daarna begon het debat aan de hand van 7 stellingen. De mensen die aangesloten waren via de Zoom konden, net als het publiek in de zaal, volop meedoen en vragen stellen.De eerste vier onderwerpen die aan bod kwamen waren het ondergronds parkeren, zonnepanelen op daken, het vergroenen van de woonomgeving en het stadsstrand. De meningen waren en bleven verdeeld, hoewel de meeste partijen een stadsstrand toch wel zien zitten mits dit op een betaalbare manier kan worden gerealiseerd.

Daarna was iedereen het wel eens over de vijfde stelling, namelijk dat de ondersteuning van de meer dan 100 vrijwilligers die de gemeente vrij houden van zwerfafval overeind moet blijven.

Bij de laatste twee stellingen over diftar en het plaatsen van windturbines lang het ARK ging het er fel aan toe, blijkbaar zijn dit principiële kwesties voor de partijen. Ook het publiek in de zaal en de deelnemers in de Zoom roerden zich behoorlijk. Vrijwel iedereen was het er over eens dat voor bepaalde groepen bewoners de diftar-regeling moet worden verbeterd, maar dit komt binnenkort in de gemeenteraad.

Aan het eind van de avond bleek uit de twee gehouden stemmingen dat het debat duidelijkheid heeft gegeven, het aanwezige publiek wist nu beter welke partijen hun stem verdienen. Burgerbelangen en de SP hadden daarbij het meest aan vertrouwen gewonnen, waarmee Nynke Plaatsman-Visser en Jeroen Brouwer de winnaars van de avond waren.

Verenigingsnieuws in 2020 -2021:Verenigingsnieuws 2020-2021

Voor foto's van de winterwandeling in januari 2020:

200105 wandeling

Verenigingsnieuws in 2018-2019:Verenigingsnieuws