Verenigingsnieuws

Algemene Ledenvergadering op 15 oktober in Calypso

Zeven maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum houden we dan toch de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VNMW. Omdat we nog steeds in ‘corona-tijd’ leven ziet die vergadering er anders uit dan andere jaren.

Het was een zeer beknopte vergadering vanwege de aangescherpte corona regels. Een beperkt aantal leden zat verspreid in de zaal en vier bestuursleden hadden elk een eigen tafeltje voorin.

De voorzitter besprak verschillende lopende zaken. Het jaarverslag 2019 werd door de vergadering goedgekeurd. De financiele verantwoording 2019 en de begroting 2021 werden besproken. De financiele commissie had daar al met waarderende woorden haar goedkeuring aan gegeven en ook de vergadering keurde het gevoerde beleid goed.

 

Nieuws augustus 2020

In de augustus nieuwsbrief staat nieuwe informatie over de ALV, over de cursus ‘Omgaan met de zeis’, het oogstfeest van de Wijkse Moestuin, nieuwe cursussen van het LEU, het vogelweekend eind september, een oproep voor vrijwilligers om te helpen bij voetbalvereniging SVF in Cothen . 

Het festival Fête de la Nature en de Nacht van de vleermuis worden in de nieuwsbrief ook genoemd, maar in verband met het coronavirus gaan deze activiteiten helaas niet door.

Ook het jaarfeest dat voor 26 september op het programma stond wordt gecanceld. De bedoeling is dat het wordt uitgesteld tot voorjaar 2021.

200813 nieuwsbrief augustus 2020

Bijeenkomst op 11 juni.

Het was prachtig weer en de buitenruimte achter ons clubgebouw blijkt een mooie locatie te zijn voor een bijeenkomst. Zeker als er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Maar die afstand stond een goed gesprek niet in de weg.bijeenkomst

 

Uit de nieuwsbrief van 1 juni 2020

We hebben een rustige periode achter de rug, maar hier en daar beginnen activiteiten van de werkgroepen weer op te starten. We kunnen ons voorstellen dat veel leden het fijn zouden vinden om elkaar weer eens te zien en bij te praten. We organiseren daarom op zaterdag 11 juli een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje aan het Walplantsoen, iedereen is welkom. We doen dit uiteraard met inachtneming van de regels, zo gaan we het oude schoolplein naast onze ruimte gebruiken en stellen we een verplichte looprichting in. Zo houden we de veiligheid in het oog volgens de richtlijnen van ons RIVM. De bijeenkomst is van 15:00 tot 17:00, bij slecht weer stellen we het een dag uit.

De ALV, die gepland voor 19 maart 2020, hebben we moeten uitstellen. De ALV zal nu in oktober worden gehouden.

Vogelweekend 2020. Vogelweekend van vrijdag 18 t/m maandag 21 september 2020. Zie de pagina van de werkgroep Vogels.

Betaling contributie 2020 . Op 12 februari hebben alle leden het verzoek gekregen voor het overmaken van de contributie voor het jaar 2020, vóór 1 mei. Op dit moment moeten 33 leden hun contributie nog betalen. Het sturen van betalingsherinneringen kost tijd. Het zou fijn zijn als iedereen nog even na kan kijken of de betaling al is gedaan, dat scheelt ons een boel werk. Bij vragen graag contact opnemen met de penningmeester Anke Matthijs via penningmeester@vnmw.nl.

Thema-avond duurzaamheid en energietransitie. Het bestuur heeft de werkgroep Groenberaad gevraagd een voorstel te maken voor een thema-avond over duurzaamheid en de energietransitie. De plannen voor 60 ha zonnevelden worden op dit moment uitgewerkt, de discussie over windmolens is nooit echt weg geweest en binnenkort komt de gemeente met een eerste aanzet tot de warmtetransitie, ofwel hoe we van het gas af gaan. Dit alles heeft ook gevolgen voor groen, landschap en natuur.

Landschapsbeheer in coronatijd. Zie een verslag van de activiteiten op de pagina van de werkgroep Landschapsbeheer.

Heemtuin. Activiteiten in de heemtuin zijn te volgen in het Heemtuinlogboek en op onze Facebookpagina.

Vogelwerkgroep. De laatste weken zijn met name veel uilenkasten gecontroleerd en is gewerkt aan het ringen van de steenuilen. Binnenkort zijn de kerkuilen aan de beurt, we hebben gezien dat dat veel kasten vernieuwd moeten worden. Dat gaat wel het een en ander kosten.

Groenberaad. Tijdens de intelligente lock-down hebben de gemeente, de provincie en het waterschap uiteraard gewoon doorgewerkt aan hun plannen. Een aantal daarvan komt in de beslissende fase. De belangrijkste dossiers waar het Groenberaad om dit moment mee bezig is zijn:
--De verplaatsing van de Lidl naar de Heul en alles wat daarmee samenhangt
--De natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard en alles wat daarmee samenhangt (definitief ontwerp)
--De landschappelijke inrichting van de 4 uitverkoren zonneparken
--De dijkversterking tussen Amerongen en de Prinses Irenesluis in het ARK (voorkeursalternatief)
Lijkt het je leuk om over deze en andere onderwerpen na te denken en bij te sturen, kom een keer op een vergadering, iedere tweede woensdag van de maand om 19:30. 

Bericht van het bestuur

De wereld ziet er anders uit als gevolg van de maatregelen die worden genomen om de gevolgen van het coronavirus te beteugelen. Plotseling is duidelijk hoe kwetsbaar wij, onze sociale context en economische structuren zijn. HKH prinses Irene schreef op 7 april een ingezonden brief in de Volkskrant, volgens haar betalen we nu de prijs voor onze ongebreidelde economische groei. Ze roept in het artikel op tot een bezinning en heroriëntatie op onze ingesleten patronen. Grote woorden, maar ook een grote crisis.
Uiteraard is ook de VNMW niet ontkomen aan het nemen van maatregelen. Zo is de ALV uitgesteld, is de Boomplantdag niet doorgegaan, loopt de start van de natuurclub voor kinderen vertraging op, heeft Landschapsbeheer de afsluitende avond moeten uitstellen en is de landelijke Opschoondag geannuleerd. Heel jammer allemaal, maar wel noodzakelijk. We hebben ook de eerste IVN-regiovergadering via ZOOM achter de rug, een heel aparte ervaring.
Waar we in de meeste berichten op de website moeten melden wat er niet meer kan, is het goed om nu aandacht te besteden aan wat er nog wel mogelijk is. Want helemaal stilzitten is niet nodig, juist in tijden van social distancing kan extra energie en motivatie uit de natuur gehaald worden. Wat betreft dat beleven van de natuur willen we vier mogelijkheden noemen:

•    Neem een abonnement op Nature Today. Via de website naturetoday.nl kun je na het aanmaken van een account regelen dat je regelmatig, bijvoorbeeld iedere week, een mail ontvangt met belangrijk nieuws uit de natuur. Ook kun je zien wat er op dit moment buiten te zien en beleven is.
•    De toegang tot veel natuurparken en gebieden is momenteel beperkt, daarom is het goed te weten dan veel gebieden ook vanuit huis te bezoeken zijn via dwaalfilm.eu. Dus wilde je altijd eens hengstengevechten zien in de uiterwaard bij Beuningen of het vissen van Aalscholvers, het kan allemaal vanaf de luie stoel.
•    Ons eigen IVN is een mooie campagne gestart met de naam Groen om te doen (ivn.nl/groen-om-te-doen). Hiermee kun je iedere dag een tip krijgen over wat je vandaag in je eigen huis, tuin of balkon kunt doen met de natuur, zoals het maken van een salade of uitvoeren van een kikkerdriltelling. Zo blijven we toch een beetje bezig.
•    Een ommetje maken in de buurt mag, mits we ons houden aan de intussen bekende regels van het RIVM. Denk dan ook eens aan de Heemtuin aan de Hoge Hoffweg, waar met het mooie lenteweer van alles te zien is.
•    De nieuwe datum voor ons jaarfeest is bekend, namelijk zaterdag 26 september 2020. We gaan ervan uit dat we tegen die tijd elkaar weer mogen ontmoeten.
•    De gemeente zoekt mensen met kennis van de cultuurhistorie (gebouwen en landschap) om zitting te nemen in een klankbordgroep en mee te denken en werken aan een culturele waardenkaart. Heb je kennis op dit gebied, geef je dan op bij Wendy Norg van de gemeente, norg@wijkbijduurstede.nl. Heb je vragen, kun je haar bellen op 0343 595551.
Tenslotte, blijf onze webpagina www.ivn.nl/vnmw en Facebook pagina www.facebook.com/vnmwbd volgen, we proberen hier regelmatig nieuws te plaatsen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,
Bestuur VNMW

 

Van de feestcommissie

Voor het jaarfeest hadden we 23 mei als datum gekozen. We vernamen dat meerdere actieve leden dan met vakantie zijn. Tijdens de ledenvergadering hadden we willen vragen of er mogelijk een voorkeur was voor een jaarfeest in september. In plaats van een ledenvergadering kregen we nu een verbod op grote evenementen tot 1 juni. Ongeacht of ons jaarfeest al dan niet onder de noemer “grote evenementen” valt hebben we de bijeenkomst van mei uitgesteld tot september.

Het wordt nu 26 september, één van de weinige weekenden die in die maand beschikbaar zijn naast kleurrijk wijk, open monumentendag en een vogelweekend. Misschien is deze datum lastig voor de shanty-zangers onder ons, maar de meeste leden kunnen de datum nu alvast in hun agenda zetten en vrijhouden.

DUS: verrassingsjaarfeest op zaterdag 26 september met alvast enkele steekwoorden – sportief puzzelen, eten, drinken en spelen.

Brigitte Vos en Hennie Hadderingh

Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 19 maart staat de ALV van de VNMW gepland aan het Walplantsoen. We houden het advies van het RIVM, Rijksoverheid en de lokale GGD rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Ondanks dat er vanuit de overheid nog geen beperkingen worden opgelegd als het gaat om de organisatie van evenementen tot 100 bezoekers, besluiten we om geen risico te nemen. We laten deze ALV dan ook niet doorgaan en zullen t.z.t. een nieuwe datum prikken.
Voor de ledenvergadering waren de bijbehorende stukken aan de leden toegestuurd.
Het jaarverslag 2019 staat op deze website onderaan de pagina 'Over ons'.

Nieuwsflits 28-02-2020

Boomfeestdag en samenwerking natuureducatie
De samenwerking met Natuurlijk heel leuk, de Wijkse Moestuin en de Kinderboerderij neemt vaste vormen aan. Er is intussen een gezamenlijke kalender met natuur-activiteiten gedurende het hele jaar en de natuurclub voor kinderen tussen 6 en 9 jaar gaat op 1 april van start. De definitieve gezamenlijke kalender zal binnenkort worden gepubliceerd, ook op de website van onze vereniging.  Ter info, de VNMW heeft 6 activiteiten door het jaar heen gepland staan.
In het verleden hebben meerdere leden geholpen met kinderactiviteiten, dat was altijd heel leuk en gezellig. Het zou mooi zijn als we een clubje van leden kunnen maken die we kunnen benaderen om af en toe te helpen. Het gaat dan meestal om 2 uurtjes op een morgen of een middag, het bedenken en organiseren van de activiteit wordt door anderen gedaan. Opgeven betekent uiteraard niet dat je op iedere activiteit moet komen, dat beslis je natuurlijk zelf. Het is een beetje vergelijkbaar met de Opgeruimde Wijkenaren, je komt of je komt niet bij een opschoonactie. Dus als je af en toe wat wilt doen tijdens kinderactiviteiten, geef je dan op via info@vnmw.nl.  

Dan hebben we meteen een concrete activiteit waar we nog hulp bij zoeken. Op woensdag 18 maart in de ochtend gaan we samen met de gemeente en de twee scholen in Langbroek een bosplantsoen aanplanten bij de Mauritsdreef in het kader van de Boomfeestdag. De wethouder is er bij, ook zijn er mensen van de buitendienst van de gemeente om te helpen. We zoeken leden die het leuk vinden om de kinderen te assisteren met het planten van struiken als hazelaar en gelderse roos. De vorige keer hebben we bloembollen geplant, dat was een groot succes. Lijkt je dit leuk, geef je dan op via info@vnmw.nl.

Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 21 maart doet de werkgroep Opgeruimd Wijk mee met de Landelijke Opschoondag. Ze verzamelen om 9:45 op de gemeentewerf en sluiten af met een lunch om 12:30. Wil je meedoen, geef je dan op via wijkschoongewoon@gmail.com. Meer informatie is te vinden op de pagina van de werkgroep op de website van de VNMW (www.ivn.nl/vnmw).

 

Nieuwsflits 14-02-2020

Noteer alvast twee belangrijke data in de agenda: donderdag 19 maart 19:30 de ALV en zaterdag 23 mei 15:00 het jaarfeest.

Over de ALV kunnen we alvast melden dat de externe spreker Hendrike Geesink is, hoofd afdeling Beleid en Planning van het Utrechts Landschap. Zij zal ons meenemen naar de natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Er is voldoende tijd om alle vragen die er leven over bijvoorbeeld de Lunenburgerwaard, Sandenburgerwaard en Gravenbol te stellen. In afwijking tot andere jaren beginnen we om 19:30 met haar lezing, na de pauze houden we de reguliere algemene ledenvergadering. De vergaderstukken hiervoor zullen uiterlijk 14 dagen van tevoren worden verstuurd. Details over het jaarfeest kunnen we nog niet delen, ook het bestuur tast nog volkomen in het duister. We hebben er echter alle vertrouwen in dat het weer leuk en gezellig gaat worden.

Voor wie het is ontgaan, op 31 oktober hebben we een nieuw bestuurslid mogen benoemen in het bestuur, Maurits van Jaarsveld. Hiermee bestaat het bestuur weer uit 5 personen en is de continuïteit weer (een beetje) gewaarborgd. Mochten er nog leden zijn die het leuk vinden om onze groeiende vereniging op koers te houden, welkom om een keer aan te schuiven bij een bestuursvergadering; de data staan altijd in de kalender op de website van de vereniging. Maurits zal zich in eerste instantie gaan bezighouden met de communicatie.

Op 31 januari hebben we in het bijzijn van wethouder Wil Kosterman de samenwerkingsovereenkomst met Natuurlijk heel leuk, de Wijkse Moestuin en de Kinderboerderij ondertekend. Op DitisWijk en het Groentje staat een verslag. De eerste activiteit hebben we al gedaan, namelijk een middag rond de tuinvogeltelling op 25 januari. De eerstvolgende activiteit op de gezamenlijke natuurkalender is tijdens de nationale boomfeestdag op woensdag 18 maart.

Tenslotte, we werden benaderd of leden van d e vereniging zin en interesse hebben om iets te gaan doen aan de opvang van (jonge) egels. Het zijn uiteraard beschermde dieren en er zijn strenge regels en voorwaarden, maar wij willen wel onderzoeken of er in de buurt van Wijk bij Duurstede iets georganiseerd kan worden. Dus, lijkt het je leuk om hierover na te denken geef dit dan even door naar het algemene mailadres info@vnmw.nl. Is er een redelijke belangstelling, dan stellen wij ons voor dat we informatie gaan ophalen bij de Stichting Egelopvang Nederland in Huizen. We zijn benieuwd of hiervoor belangstelling is.

Samenwerking natuurorganisaties

Op vrijdag 31 januari is de samenwerkingsovereenkomst tussen de VNMW, Natuurlijk heel leuk, de Kinderboerderij en de Wijkse Moestuin getekend. Dit gebeurde feestelijk in het Educatief Centrum op de Kinderboerderij. Er waren enkele korte toespraken van de deelnemende natuurorganisaties en ook wethouder Wil Kosterman zei een paar mooie woorden. Na het zetten van de handtekeningen ging de samenwerking van start met het het aansteken van een gezamenlijk kampvuur. De overeenkomst werd beklonken met een drankje, met o.a.een kopje thee uit de ketel boven het vuur.samenwerking natuurorganisaties

De vier partijen gaan samen activiteiten organiseren op gebied van natuureducatie en natuurspelen. Ze hebben daarvoor een heel jaarplan gemaakt. Alle partijen zeiden net als  de wethouder heel blij te zijn met deze samenwerking die zich vooral gaat richten op de Wijkse jeugd. “Lekker buiten spelen is zo belangrijk voor kinderen en het is vooral erg leuk!”

Winterwandeling

Op zondag 5 januari 2020 werd de traditionele winterwandeling georganiseerd. Een groene en een sportieve gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Zo'n 15 deelnemers wandelden onder leiding van Karel en Anke Matthijs een kilometer of 10 door de Kaapse bossen.

wandeling

Het was is een afwisselende wandeling over onverharde paden en mooie lanen van de landgoederen Huis te Maarn, De Ruitenberg en Sandenburg. Halverwege passeerden we het recreatiegebied het Doornse Gat. Via de oude Postweg aan de zuidkant van de Heuvelrug keerden we terug naar de heuvels van de Kaapse Bossen. Een gebied met veel eikenhakhout percelen en brede beukenlanen. Over het heideveldje bij de zandverstuiving kwamen we weer bij Chalet Helenaheuvel waar we de wandeling begonnen waren.

wandeling

Op het terras van Chalet Helenaheuvel deden de deelnemers zich tegoed aan chocolademelk, al dan niet met slagroom, broodjes tonijn of zalm, koppen soep, kroketten en een heerlijk stukje gebak.

Voor meer foto's: 200105 wandeling

11 december 2019

Sinds vandaag is de vereniging van de Rabobank overgestapt naar de Triodosbank. Vanaf 1 januari 2020 wordt het rekeningnummer: NL52 TRIO 0788811541. Het nieuwe bankrekening nummer zal volgend jaar ook op de contributiefactuur staan.

Werkgroep Groenberaad

De werkgroep Groenberaad heeft een rapport geschreven over de covergister in Cothen. Het blijkt dat er netto minder energie uitkomt dan wordt voorgespiegeld, ook zijn er risico's en gevolgen voor het milieu. In het rapport zit een schema waar in 1 oogopslag te zien is wat er allemaal ingaat en vervolgens weer uitkomt. Het rapport is beschikbaar via de pagina van het groenberaad, www.ivn.nl/afdeling/wijk-bij-duurstede-vnmw/werkgroep-groenberaad

Uit de ALV op 31 oktober:

  • Wijzigen statuten en huishoudelijk reglement. Aangenomen
  • Definitieve begroting 2020. Aangenomen.
  • Bestuursverkiezing en -uitbreiding. Maurits van Jaarsveld is door de vergadering gekozen als bestuurslid.

ALV op 10 oktober

Op 10 oktober jongstleden waren onvoldoende leden aanwezig op de extra ALV om besluiten te kunnen nemen over onze statuten. De procedure is dan zo dat een nieuwe ALV hierover wel besluiten kan nemen op basis van 2/3 van de dan aanwezige leden. Het bestuur roept daarom de leden bijeen voor een ALV op 31 oktober 2019 om 19:30 in onze ruimte op Walplantsoen 12. Tevens wordt op die vergadering een wijziging in het HH reglement besproken en besloten, doen we een voorstel voor het uitbreiden van het bestuur en stellen we de begroting voor 2020 definitief vast. Ook legt het bestuur uit wat er is gedaan met de acties van vorige ALV's. Na een korte pauze komen onze 7 werkgroepen aan het woord om te vertellen wat er zoal op de planning staat voor 2020.

Statuten zijn belangrijk voor iedere vereniging. Daarin is notarieel vastgelegd wat de doelen zijn en hoe die kunnen / mogen worden bereikt. Ook staan de taken en bevoegdheden van het bestuur en de ledenvergadering uitgelegd, ofwel hoe de vereniging werkt. Statuten worden vaak opgevraagd door partijen waar we mee samenwerken, maar altijd opgevraagd als we formele procedures beginnen en zienswijzen indienen. Goede statuten maken een vereniging sterker, we hopen daarom dat veel leden met ons willen praten over onze nieuwe statuten.

Statuten

We sluiten aan bij de actuele modelstatuten voor een afdeling van het IVN. De enige afwijking is de toevoeging van de woorden ‘na 4 juli 2011’ in artikel 6.4, waarmee we voorkomen dat onze lokale leden automatisch lid worden van het IVN. Bijgevoegd zijn de huidige statuten, de voorgestelde statuten en een overzicht met de verschillen. Voor het wijzigen van de statuten is een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vereist in de vergadering, waarbij tenminste ¾ van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.

HH reglement

We sluiten ook hier aan bij het voorbeeld reglement van het IVN, aangevuld met artikelen 7 en 8 die we bij de vorige wijziging op 29 september 2016 hadden ingevoerd over financiën en onkostenvergoedingen, respectievelijk de website en facebook. De belangrijkste wijzigingen zijn het opnemen van jeugdleden (artikel 1.7), het schorsen van leden (artikel 1.12), financiën (artikelen 7.1 en 7.2), aangevraagde activiteiten (artikel 9), het beleid 'In veilige handen’ (artikel 10) en de privacy (artikel 11). Bijgevoegd zijn het huidige HH reglement en het voorstel. Voor het wijzigen van het HH reglement is een gewone meerderheid van de aanwezige leden vereist.

In het nieuwe HH reglement staat (artikel 11a) dat de ALV beslist over de contributie voor jeugdleden.
We stellen voor dat bedrag vast te stellen op € 5.
In artikel 10.1 en 10.2 staat dat we omgangsregels en een gedragscode hanteren die door de ALV wordt vastgesteld. Wij stellen voor hiervoor de code en regels over te nemen van het IVN zoals beschreven in de brochure ‘In veilige handen’.
Het wijzigen van statuten is een belangrijke zaak binnen een vereniging. We hopen dan ook dat veel leden zich over deze wijziging willen buigen en uitspreken.

JAARFEEST 14 september 2019

Ook in het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet op het gebied van onderhoud van het landschap, het beschermen van de flora met inventarisatie en onderzoek, het organiseren natuureducatie, monitoring van vogels, het onderhouden en renoveren van de Heemtuin en houden we Wijk opgeruimd. Daarnaast houden we de gemeente scherp op gebied van groen. Ook zijn er mooie activiteiten georganiseerd voor iedereen in Wijk bij Duurstede, die de natuur een warm hart toedraagt.
Om als bestuur onze waardering voor al die vrijwillige inzet te laten blijken en gezellig samen te zijn, organiseren we net als vorige jaar een jaarfeest op Landgoed Het Lange Broek aan de Gooyerdijk.

Het weer werkte op deze dag geweldig mee. De rondleiding op het terrein werd hiermee een prachtige wandeling. Als landgoedeigenaar vertelde Hanneke Hietink over de wordingsgeschiedenis en de manier waarop ze de begroeiing van het gebied terug proberen te brengen tot meer diversiteit. De werkgroep Landschapsbeheer is behulpzaam bij het onderhoud door de ca 300 wilgen op het terrein regelmatig te knotten.

Jaarfeest

Na de rondleiding werd de BBQ aangestoken en genoot iedereen van een uitstekend verzorgde maaltijd. Met alle geanimeerde gesprekken, al dan niet over allerlei verenigingszaken, was het een heel gezellige avond. 

JaarfeestGonny en Linda bedankt voor de organisatie. Hanneke bedankt voor de organisatie en de gastvrijheid.

Bijeenkomst voor nieuwe leden op zaterdag 14 september

De afgelopen jaren hebben zich bijna 25 nieuwe leden bij onze vereniging aangemeld. Daar zijn we erg blij mee. Een aantal was al actief binnen de werkgroepen of bij andere activiteiten. Maar een groot deel van de nieuwe leden kenden we nog niet persoonlijk.

Alle nieuwe leden, dus ook degenen die al actief zijn, waren daarom uitgenodigd voor een gezellige kennismakingsochtend plaats op zaterdag 14 september. Er werd wat meer over de vereniging verteld en de werkgroepen gaven een korte presentatie van hun activiteiten en plannen.

De verenigingskraam bij het Oogstfeest en op Kleurrijk Wijk.

Zaterdag 31 augustus waren we bij het Oogstfeest in Cothen. Een heel goed georganiseerde dag, waarbij de feestvreugde nog versterkt werd door het prachtige weer. De kraamOmringd door boeren, koeien, uilen, een hoornblazer, een touwslager en een schaapskudde deden we goede zaken met onze uitverkoop van natuurherkenningszaken. Ook de zelfbouw vogelhuisjes gingen grif over de toonbank. Het was een genoegen daar in de kraam te staan, het oogstfeest mee te beleven en mensen te vertellen over de activiteiten van onze vereniging.

Op 7 september stond onze kraam op Kleurrijk uit in Wijk. Ook hier hadden we voldoende belangstelling. Het was gelukkig nog redelijk goed weer. Er vielen wel enkele heftige regenbuien, maar alles in onze kraam bleef gelukkig droog.Kleurrijk

ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2019

Alle leden waren uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op woensdag 13 maart. 

Het bestuur gaf een overzicht van de activiteiten in de voorliggende periode. Er was veel waardering voor het Jaarverslag 2018 en het financiële beleid had ieders instemming.

Helaas bestond het agendapunt "bestuursverkiezing" alleen uit het aftreden van een bestuurlid. Dit leidde tot de volgende oproep: Het gaat goed met onze vereniging. We groeien en het aantal actieve leden neemt toe. We hebben een leuk bestuur. Maar het bestuur heeft een probleem! Lex Kramer is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Niek van Staaden is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Volgend jaar heeft Henny Olthof de twee statutair toegestane termijnen erop zitten. We zoeken dus dringend twee nieuwe bestuursleden. Heb je interesse, neem dan even contact op met één van de bestuursleden.

De voorzitter bedankte Lex Kramer voor zijn inzet in het bestuur en bood hem als dank twee mooie boeken aan.alv

Na het sluiten van het huishoudelijk deel van de vergadering volgde een PRESENTATIE DOOR FRANS VERA
“Het huwelijk tussen bomen, struiken en grote grazers en waarom ze gescheiden zijn.”

De jubileumbomen

Bordje jubileumboom

Aansluitend op de onthulling van het informatiebord in de heemtuin zijn er bordjes geplaatst bij twee van de drie bomen, die de vereniging ter gelegenheid van het jubileum aan de gemeente cadeau gedaan had.

De bomen bij het Anker in Wijk en bij het kerkje in Cothen hebben nu zo'n bordje. Als de bouwwerkzaamheden bij de Piet de Springerschool klaar zijn komt er ook een boom met bordje in Langbroek. Via de QRcode vindt het publiek meer informatie onze website.

December 2018 nieuwsbrief   

181230 wbd nieuwsbrief

- Winterwandeling ‘Binnenduin en Veenplas’
- Heemtuin
- Milieu, klimaat en energietransitie
- Sleedoornpage, vlinderstichting
- Forum en het delen van informatie
- e-Learning
- Voucherregeling open
- KIEM

De Winterwandeling 2019

Winterwandeling ‘Binnenduin en Veenplas’

wandelingOp zondag 6 januari 2019 gingen 20 deelnemers op pad voor de winterwandeling. Dit jaar liep de wandeling vanaf pannenkoekenhuis Bergzicht over bospaden door het midden van het landgoed Den Treek-Henschoten ten zuiden van Amersfoort.

Een mooi gebied met bos, heuveltjes van de binnenduinen, akkers en een fraaie veenplas.wandeling

wandeling Aan het eind van de wandeling werd er gezellig nog wat gegeten/gedronken in het pannenkoekenhuis.

Voor meer foto's:

wbd 190106 wandeling

De film Het Wad in Calypso

In 2017 heeft de VNMW in samenwerking met het Calypso theater filmmaker Ruben Smit naar Wijk bij Duurstede gehaald met de film ‘De Levende Rivier’. De avond was een groot succes, mede door de inleiding verzorgd door Ruben en de presentatie die hij daarna gaf over het maken van de film.

De nieuwe film van Ruben, "Het Wad, overleven op de grens van land en water" is momenteel in veel theaters te zien. Op 18 december is de film in Calypso gedraaid zonder extra programma. Op 2 januari werd de voorstelling herhaald met opnieuw een behoorlijk gevulde zaal. Deze avond was er een inleiding door ecoloog, cameraman en editor Melchert Meijer zu Schlochtern, de rechterhand van regisseur Ruben Smit. Hij vertelde enthousiast over het landschap van de Wadden en wat er allemaal nodig geweest was om die mooie natuuropnames te maken.

De film laat in prachtige beelden zien hoe bijzonder maar ook kwetsbaar dit unieke gebied is. Het ecosysteem wordt in beeld gebracht van heel kleine organismen onder aan de voedselketen als kiezelwieren en schelpdieren tot aan de slechtvalk en de grijze zeehond boven in de voedselketen.

Over Melchert: "Ik ben een gedreven ecoloog, natuurfotograaf en filmmaker. Binnen het WAD team ben ik cameraman, maak ik timelapsen, film ik met drones en werk ik in de postproduction. In eerdere producties ‘Schatkamer van de Veluwe’ en ‘Levende Rivier’ heb ik hele mooie filmavonturen beleefd. De wadden geven nog meer wildernisgevoel en werken als cameraman voor WAD is daarmee ook echt een belevenis. Zo lag ik voor het filmen van grijze zeehonden naast vechtende bebloede mannen van ruim 300 kilo zwaar. Dat maakt wel indruk…! Rottumeroog en Rottumerplaat  zijn mijn favoriet. Daar kan ik het dichts bij het wildernisgevoel komen en bedenken hoe de Wadden eruit zouden zien als de mens geen invloed heeft. Daar kan ik vastleggen hoe groots, weids en dynamisch de Wadden eigenlijk zijn."

Na afloop werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage in de extra kosten voor de aanwezigheid van Melchert in de hoed van Frans te deponeren.

Crocusbollen planten met de scholen

In november 2018 zijn er duidenden crocusbolletjes de grond in gegaan. Door een actie van de gemeente in samenwerking met de scholen en onze vereniging zijn er door de leerlingen bollen geplant bij alle scholen in Wijk bij duurstede, Cothen en Langbroek.

 

Nieuwsbrief oktober 2018  

wbd 181010 nieuwsbrief

Met:  Afsluiten Gravenbol, Kinderactiviteiten op de kinderboerderij, Natuurwerkdag 3 november, Verslag vogelweekend bij het Lauwersmeer, Terugblik op het jaarfeest, Aanmelden voor IVN-publicaties en nieuwsbrieven, Dialoogsessies IVN: Samen bereiken we meer, Reminder Algemene Ledenvergadering en Planavond 

 

Jaarfeest 2018

JaarfeestAfgelopen jaar is er weer veel werk verzet en zijn mooie activiteiten
georganiseerd! We dragen bij aan onderhoud van ons prachtige landschap, 
beschermen flora met onderzoek, organiseren natuureducatie, verzorgen 
monitoring van vogels, onderhouden de Heemtuin, houden Wijk opgeruimd en de gemeente scherp op groen. Om onze waardering voor al die vrijwillige
inzet te laten blijken en gezellig samen te zijn, organiseerden we een
jaarfeest!

Dat vond op 22 september plaats op Landgoed Het Lange Broek, Gooyerdijk 7A . Op het programma stonden: rondleiding op het landgoed, buitenspelen, borrelen en eten. De  vereniging bood een BBQ en drankjes aan. De deelnemers zelf brachten klein gerechtjes of hapjes mee. Helaas was het een regenachtige dag, maar ondanks dat hebben de deelnemers zich prima vermaakt.Jaarfeest
Het feestcomité bestond uit Linda Horst, Egbert Meindertsma en Niek van Staaden

 

25 juli 2018 nieuwsbrief    wbd 180725 nieuwsbrief

- Dijkversteking Amerongen-Wijk bij Duurstede van start
- Oproep Nacht van de Nacht
- Cursussen voor vrijwilligers in het kader van “Nederland Zoemt”
- Projectvoorstel “Hovenier Helpt”
- IVN-ledenvergadering
- Belangrijke data

Bezoek aan Kasteel Sterkenburg

Op uitnodiging van Klaas Soethout bezochten in de avond van maandag 28 mei 80 mensen Kasteel Sterkenburg. Daar waren zo'n 10 leden van onze vereniging bij en verder leden van historische verenigingen in de regio en andere natuurverenigingen.  De broers Alex en Jelle van Helsdingen (eigenaren van het kasteel) leidden de  deelnemers rond in en om het kasteel en vertelden over de historie. De toren kon beklommen worden en boven had men een prachtig uitzicht over het Langbroekerweteringgebied en een behoorlijk deel van de provincie Utrecht.

10 mei 2018 NieuwsbriefNieuwsbrief mei 2018

Met bezoek op kasteel Sterkenburg, Onze kraam op de Markt van de toekomst, Meet je landschap, Een lintje, De Boswerf

21 maart 2018 Nieuwsbrief 

Nieuwsbrief maart_2Met als onderwerpen:  De Algemene Ledenvergadering, Landelijke opschoondag, Moestuin cursus, Tentoonstelling huis- en gierzwaluwen, Nieuwe coördinator gezocht Landschapsbeheer, Debat en Lezing, Boomziekten

5 maart 2018 Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Met Verkiezingsdebat, Lezing Twan Teunissen, Opruimactiviteiten, Markt van de toekomst, Oostbroeklezing Heidestein, Cursus determineren van wilde planten voor beginners

29 januari 2018 Nieuwsbrief

De tweede nieuwsbrief in januari.      met o.a. contributie, website, ALV en lezing, IVN zomerweek

Verslag van de winterwandeling

 

2 januari 2018 Nieuwsbrief      

Hier kunt u de januari nieuwsbrief lezen. Met als inhoud: Knotten, Winterwandelling, ALV, Heggenvlechten, Sleedoornpage, Tuinvogeltelling, Vrijwilligers gezocht om padden over te zetten in Wijk bij Duurstede, Oostbroeklezingen, Debatavond

 

Actie voor de huis- en gierzwaluw
Hierover is alle informatie bereikbar via de pagina van de werkgroep Vogels op deze website.