Verenigingsnieuws

Over de ledenadminstratie

Lees hier meer over de mailing lijst en de regels bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Vereniging Natuur en Milieu-IVN zoekt bestuursleden

Vereniging Natuur en Milieu-IVN behoort met bijna 200 leden tot de grootste verenigingen van Wijk bij Duurstede. Veel leden zetten zich in als vrijwilliger in één van de werkgroepen. Dat is leuk werk, maar de vereniging moet ook bestuurd worden. De VNMW heeft dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. De zittende bestuursleden (zie hieronder) vertellen waarom je je juist nu hiervoor moet aanmelden.

bestuur“De grootste voldoening zit in het gezamenlijk met gelijkgestemden iets moois voor elkaar krijgen, waar je vervolgens iedere dag van kunt genieten omdat het allemaal in je eigen gemeente is. Je voelt dat je als bestuurslid en als vereniging echt werkt aan belangrijke doelen. Daarbij komen je ook nog eens in contact met leuke en interessante mensen die je anders waarschijnlijk nooit zou hebben ontmoet.

En ja, het is soms hard en lang werken om iets te bereiken, maar het kan ook makkelijker gaan dan je denkt. Het groot onderhoud in de Heemtuin was bijvoorbeeld al jaren een zorg en niet oplosbaar probleem. Toen dit een keer ter sprake kwam bij een overleg met de wethouder en ambtenaren werd er meteen actie ondernomen en een paar weken later heeft de gemeente ons hier fantastisch mee geholpen.

Als bestuur hebben we een aantal jaren geleden een nieuwe werkgroep opgezet die zich bezig ging houden met het groenbeleid in de gemeente, dus met bestemmingplannen, kapvergunningen en natuurprojecten. De afgelopen tijd was natuureducatie voor kinderen wat weggezakt. Dat hebben we weer nieuw leven ingeblazen door de samenwerking te zoeken met Natuurlijk heel leuk, De Wijkse Moestuin en Kinderboerderij De Vliert. Voor de komende jaren ligt de uitdaging vooral in het behouden van de continuïteit binnen het bestuur. Daarom zijn we op zoek naar mensen met hart voor natuur en milieu, die zich samen met de leden van de vereniging willen inzetten om nog meer ‘groen’ te realiseren in Wijk bij Duurstede.”

Ook bestuurslid worden bij Vereniging Natuur en Milieu/IVN?

We zoeken enthousiaste bestuursleden die samen met het huidige bestuur en in nauwe samenwerking met de werkgroepen de koers van de vereniging bepalen en zorgdragen voor een toekomstbestendige vereniging. Ervaring binnen een bestuursfunctie is prettig. Maar het belangrijkste is de inzet en ambitie waarmee de functie vervuld wordt. De sfeer in het bestuur is professioneel maar toch gemoedelijk, we kennen elkaar en gebruiken elkaars sterke punten. Affiniteit met en kennis van natuur en/of landschap is een pre, maar niet beslist noodzakelijk.

We zouden heel blij zijn met een nieuwe penningmeester, maar andere bestuursleden zijn ook van harte welkom. Het bestuur vergadert zo’n  6-8 keer per jaar in de avonduren (in overleg), daarnaast zijn er twee ledenvergaderingen. Verder onderhouden we contacten met andere (regionale) natuurorganisaties.

Interesse in een boeiende bestuursfunctie? Stuur een mailtje met je contactgegevens naar info@vnmw.nl.  Dan bellen we je terug.

 

Open dag Wijkse Moestuin.moestuin

Onze vereniging was vertegenwoordigd tijdens de open dag van de Wijkse Moestuin op 3 juli 20121. We konden weer veel bezoekers informatie over onze vereniging geven en we hebben weer een nieuw lid mogen noteren.

Wildcamera.

Sinds kort beschikt de vereniging over een wildcamera, waarmee je 24 uur per dag opnames kunt maken van dieren in de natuur. Je maakt de wildcamera op een stevige manier vast, zet hem aan en een paar dagen later ga je kijken of er dieren zijn opgenomen. Voor de liefhebbers, we hebben een Browning BTC-8E-HP4. Weet je een goede plek om de camera op te hangen, laat het even weten, bijvoorbeeld ook in de eigen tuin.

We hebben de camera uitgeprobeerd op de meest westelijke punt op het schiereiland de Gravenbol, de plek waar bevers proberen de 5 monumentale populieren om te knagen. Met een aantal vrijwilligers hebben we daar de bomen beschermd met stevig gaas. Op de filmpjes die de camera heeft opgenomen staan helaas geen bevers, wel eenden, ganzen en wandelaars. Het blijkt dat de bescherming afdoende heeft gewerkt, de bevers zijn nu blijkbaar op andere plekken aan het werk.

Later is de camera opgehangen in de Lunenburgerwaard. Daar zijn meer dan 100 filmpjes opgenomen van bevers, reigers, nijlganzen, een boommarter maar ook wandelaars en loslopende honden. De leukste filmpjes staan op de facebook pagina van de vereniging.

Over apparatuur gesproken, we beschikken ook al enige tijd over een batdetector, een Batbox Duet, waarmee vleermuizen kunnen worden gespot. Nog een beetje vroeg in het seizoen op dit moment, maar ook dit apparaat is uiteraard voor leden te leen.

https://www.facebook.com/vnmwbd

Algemene Ledenvergadering op donderdag 18 maart 2021 19:30 via Zoom

Er waren 23 leden aanwezig bij deze digitale vergadering. Achtereenvolgens werden de agendapunten: Verenigingszaken, wat speelt er, de notulen van de ALV van 15 oktober 2020 en de actiepunten van vorige ALV’s behandeld.
Daarna volgde de financiële verantwoording 2020 en doorkijk 2022. De financiële verantwoording staat in het Jaarverslag VNMW 2020

De financiële commissie (Veronique Regout en Conny Eweg) keurde het financiele beleid en de gevoerde administratie goed en de vergadering stemde daarmee in. Ook gaf de vergadering goedkeuring aan het door het bestuur gevoerde beleid.
De vergadering benoemde Henny Olthof voor een extra termijn als voorzitter.

In verband met het aftreden van Maurits van Jaarsveld en in 2022 het aftreden van Anke Matthijs zoekt het bestuur kandidaten voor een bestuursfunctie.
De voorzitter merkt over een functie in het bestuur op “Het bestuur van de VNMW heeft mij veel opgeleverd. Niet alleen heb ik veel mensen leren kennen die ik anders nooit zou hebben ontmoet, maar het geeft ongelofelijk veel voldoening als je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor je eigen woonomgeving. Daar geniet je iedere dag van’.
Spreek gerust een van de bestuursleden aan of stuur een mailtje naar info@vnmw.nl

Algemene Ledenvergadering op 15 oktober 2020 in Calypso

Zeven maanden na de oorspronkelijk vastgestelde datum houden we dan toch de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VNMW. Omdat we nog steeds in ‘corona-tijd’ leven ziet die vergadering er anders uit dan andere jaren.

Het was een zeer beknopte vergadering vanwege de aangescherpte corona regels. Een beperkt aantal leden zat verspreid in de zaal en vier bestuursleden hadden elk een eigen tafeltje voorin.

De voorzitter besprak verschillende lopende zaken. Het jaarverslag 2019 werd door de vergadering goedgekeurd. De financiele verantwoording 2019 en de begroting 2021 werden besproken. De financiele commissie had daar al met waarderende woorden haar goedkeuring aan gegeven en ook de vergadering keurde het gevoerde beleid goed.

Van de feestcommissie

Voor het jaarfeest hadden eerst 23 mei 2020 als datum gekozen, daarna werd het 26 september. Maar ook dat kon niet doorgaan. Het zal nu wel najaar 2021 worden. Zodra de vooruitzichten weer beter zijn meldt de feestcommissie zich weer met dezelfde plannen: verrassingsjaarfeest met als steekwoorden – sportief puzzelen, eten, drinken en spelen.  Brigitte Vos en Hennie Hadderingh

Bijeenkomst op 11 juni 2020.

Het was prachtig weer en de buitenruimte achter ons clubgebouw blijkt een mooie locatie te zijn voor een bijeenkomst. Zeker als er anderhalve meter afstand gehouden moet worden. Maar die afstand stond een goed gesprek niet in de weg.bijeenkomst

Bericht van het bestuur

De wereld ziet er anders uit als gevolg van de maatregelen die worden genomen om de gevolgen van het coronavirus te beteugelen. Plotseling is duidelijk hoe kwetsbaar wij, onze sociale context en economische structuren zijn. HKH prinses Irene schreef op 7 april een ingezonden brief in de Volkskrant, volgens haar betalen we nu de prijs voor onze ongebreidelde economische groei. Ze roept in het artikel op tot een bezinning en heroriëntatie op onze ingesleten patronen. Grote woorden, maar ook een grote crisis.
Uiteraard is ook de VNMW niet ontkomen aan het nemen van maatregelen. Zo is de ALV uitgesteld, is de Boomplantdag niet doorgegaan, loopt de start van de natuurclub voor kinderen vertraging op, heeft Landschapsbeheer de afsluitende avond moeten uitstellen en is de landelijke Opschoondag geannuleerd. Heel jammer allemaal, maar wel noodzakelijk. We hebben ook de eerste IVN-regiovergadering via ZOOM achter de rug, een heel aparte ervaring.
Waar we in de meeste berichten op de website moeten melden wat er niet meer kan, is het goed om nu aandacht te besteden aan wat er nog wel mogelijk is. Want helemaal stilzitten is niet nodig, juist in tijden van social distancing kan extra energie en motivatie uit de natuur gehaald worden. Wat betreft dat beleven van de natuur willen we vier mogelijkheden noemen:

•    Neem een abonnement op Nature Today. Via de website naturetoday.nl kun je na het aanmaken van een account regelen dat je regelmatig, bijvoorbeeld iedere week, een mail ontvangt met belangrijk nieuws uit de natuur. Ook kun je zien wat er op dit moment buiten te zien en beleven is.
•    De toegang tot veel natuurparken en gebieden is momenteel beperkt, daarom is het goed te weten dan veel gebieden ook vanuit huis te bezoeken zijn via dwaalfilm.eu. Dus wilde je altijd eens hengstengevechten zien in de uiterwaard bij Beuningen of het vissen van Aalscholvers, het kan allemaal vanaf de luie stoel.
•    Ons eigen IVN is een mooie campagne gestart met de naam Groen om te doen (ivn.nl/groen-om-te-doen). Hiermee kun je iedere dag een tip krijgen over wat je vandaag in je eigen huis, tuin of balkon kunt doen met de natuur, zoals het maken van een salade of uitvoeren van een kikkerdriltelling. Zo blijven we toch een beetje bezig.
•    Een ommetje maken in de buurt mag, mits we ons houden aan de intussen bekende regels van het RIVM. Denk dan ook eens aan de Heemtuin aan de Hoge Hoffweg, waar met het mooie lenteweer van alles te zien is.
•    De nieuwe datum voor ons jaarfeest is bekend, namelijk zaterdag 26 september 2020. We gaan ervan uit dat we tegen die tijd elkaar weer mogen ontmoeten.
•    De gemeente zoekt mensen met kennis van de cultuurhistorie (gebouwen en landschap) om zitting te nemen in een klankbordgroep en mee te denken en werken aan een culturele waardenkaart. Heb je kennis op dit gebied, geef je dan op bij Wendy Norg van de gemeente, norg@wijkbijduurstede.nl. Heb je vragen, kun je haar bellen op 0343 595551.
Tenslotte, blijf onze webpagina www.ivn.nl/vnmw en Facebook pagina www.facebook.com/vnmwbd volgen, we proberen hier regelmatig nieuws te plaatsen.

Samenwerking natuurorganisaties

Op vrijdag 31 januari 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de VNMW, Natuurlijk heel leuk, de Kinderboerderij en de Wijkse Moestuin getekend. Dit gebeurde feestelijk in het Educatief Centrum op de Kinderboerderij. Er waren enkele korte toespraken van de deelnemende natuurorganisaties en ook wethouder Wil Kosterman zei een paar mooie woorden. Na het zetten van de handtekeningen ging de samenwerking van start met het het aansteken van een gezamenlijk kampvuur. De overeenkomst werd beklonken met een drankje, met o.a.een kopje thee uit de ketel boven het vuur.samenwerking natuurorganisaties

De vier partijen gaan samen activiteiten organiseren op gebied van natuureducatie en natuurspelen. Ze hebben daarvoor een heel jaarplan gemaakt. Alle partijen zeiden net als  de wethouder heel blij te zijn met deze samenwerking die zich vooral gaat richten op de Wijkse jeugd. “Lekker buiten spelen is zo belangrijk voor kinderen en het is vooral erg leuk!”

Winterwandeling

Op zondag 5 januari 2020 werd de traditionele winterwandeling georganiseerd. Een groene en een sportieve gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Zo'n 15 deelnemers wandelden onder leiding van Karel en Anke Matthijs een kilometer of 10 door de Kaapse bossen.

wandeling

Het was is een afwisselende wandeling over onverharde paden en mooie lanen van de landgoederen Huis te Maarn, De Ruitenberg en Sandenburg. Halverwege passeerden we het recreatiegebied het Doornse Gat. Via de oude Postweg aan de zuidkant van de Heuvelrug keerden we terug naar de heuvels van de Kaapse Bossen. Een gebied met veel eikenhakhout percelen en brede beukenlanen. Over het heideveldje bij de zandverstuiving kwamen we weer bij Chalet Helenaheuvel waar we de wandeling begonnen waren.

wandeling

Op het terras van Chalet Helenaheuvel deden de deelnemers zich tegoed aan chocolademelk, al dan niet met slagroom, broodjes tonijn of zalm, koppen soep, kroketten en een heerlijk stukje gebak.

Voor meer foto's: 200105 wandeling

11 december 2019

Sinds vandaag is de vereniging van de Rabobank overgestapt naar de Triodosbank. Vanaf 1 januari 2020 wordt het rekeningnummer: NL52 TRIO 0788811541. Het nieuwe bankrekening nummer zal volgend jaar ook op de contributiefactuur staan.

 

ALV op 10 oktober

 

Op 10 oktober jongstleden waren onvoldoende leden aanwezig op de extra ALV om besluiten te kunnen nemen over onze statuten. De procedure is dan zo dat een nieuwe ALV hierover wel besluiten kan nemen op basis van 2/3 van de dan aanwezige leden. Het bestuur roept daarom de leden bijeen voor een ALV op 31 oktober 2019 om 19:30 in onze ruimte op Walplantsoen 12. Tevens wordt op die vergadering een wijziging in het HH reglement besproken en besloten, doen we een voorstel voor het uitbreiden van het bestuur en stellen we de begroting voor 2020 definitief vast. Ook legt het bestuur uit wat er is gedaan met de acties van vorige ALV's. Na een korte pauze komen onze 7 werkgroepen aan het woord om te vertellen wat er zoal op de planning staat voor 2020.

Statuten zijn belangrijk voor iedere vereniging. Daarin is notarieel vastgelegd wat de doelen zijn en hoe die kunnen / mogen worden bereikt. Ook staan de taken en bevoegdheden van het bestuur en de ledenvergadering uitgelegd, ofwel hoe de vereniging werkt. Statuten worden vaak opgevraagd door partijen waar we mee samenwerken, maar altijd opgevraagd als we formele procedures beginnen en zienswijzen indienen. Goede statuten maken een vereniging sterker, we hopen daarom dat veel leden met ons willen praten over onze nieuwe statuten.

Statuten

We sluiten aan bij de actuele modelstatuten voor een afdeling van het IVN. De enige afwijking is de toevoeging van de woorden ‘na 4 juli 2011’ in artikel 6.4, waarmee we voorkomen dat onze lokale leden automatisch lid worden van het IVN. Bijgevoegd zijn de huidige statuten, de voorgestelde statuten en een overzicht met de verschillen. Voor het wijzigen van de statuten is een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vereist in de vergadering, waarbij tenminste ¾ van het aantal leden van de vereniging aanwezig is.

HH reglement

We sluiten ook hier aan bij het voorbeeld reglement van het IVN, aangevuld met artikelen 7 en 8 die we bij de vorige wijziging op 29 september 2016 hadden ingevoerd over financiën en onkostenvergoedingen, respectievelijk de website en facebook. De belangrijkste wijzigingen zijn het opnemen van jeugdleden (artikel 1.7), het schorsen van leden (artikel 1.12), financiën (artikelen 7.1 en 7.2), aangevraagde activiteiten (artikel 9), het beleid 'In veilige handen’ (artikel 10) en de privacy (artikel 11). Bijgevoegd zijn het huidige HH reglement en het voorstel. Voor het wijzigen van het HH reglement is een gewone meerderheid van de aanwezige leden vereist.

In het nieuwe HH reglement staat (artikel 11a) dat de ALV beslist over de contributie voor jeugdleden.
We stellen voor dat bedrag vast te stellen op € 5.
In artikel 10.1 en 10.2 staat dat we omgangsregels en een gedragscode hanteren die door de ALV wordt vastgesteld. Wij stellen voor hiervoor de code en regels over te nemen van het IVN zoals beschreven in de brochure ‘In veilige handen’.
Het wijzigen van statuten is een belangrijke zaak binnen een vereniging. We hopen dan ook dat veel leden zich over deze wijziging willen buigen en uitspreken.

 

 

 

Verenigingsnieuws in 2018-2019

Verenigingsnieuws

 

Actie voor de huis- en gierzwaluw

Hierover is alle informatie bereikbar via de pagina van de werkgroep Vogels op deze website.