Verenigingsnieuws

Over de ledenadminstratie

Lees hier meer over de mailing lijst en de regels bij het opzeggen van het lidmaatschap.

We zijn verhuisd.

Eind juli zijn we verhuisd naar het Educatief Centrum op de Kinderboerderij De Vliert. Zaterdag 1 oktober tussen 10.30 en 12.00 uur is iedereen welkom om hier een kijkje te komen nemen.

Oogstfeest

We waren er bij op zaterdag 27 augustus 2022 bij het Oogstfeest op de Kapelleweg in Cothen. Kijk even op www.oogstfeestkrommerijnstreek.nl voor meer informatie. De VNMW was op dit feest weer aanwezig zijn met een marktkraam waarin we wat van onze activiteiten laten zien en waar we weer vele leuke gesprekken hebben met bezoekers.

oogstfeestoogstfeest

We zijn verhuisd.

Eind juli zijn we verhuisd naar het Educatief Centrum op de Kinderboerderij De Vliert. Hiermee vervalt ook ons adres op het Walplantsoen. Ons contactadres is nu het adres van de secretaris, zie onder Contact.

Ons hebben en houden op de kar en daarna al een beetje ingericht in ons nieuwe onderkomen.

verhuizing

Nieuwsbrief juli 2022

Alle leden hebben weer een nieuwsbrief toegestuurd gekregen.

Daarin staat nieuws over de voorgenomen verhuizing van de ruimte aan het Walplantsoen naar het Educatief Centrum van Kinderboerderij De Vliert. Die verhuizing zal plaatsvinden op 30 juli.

Informatie over het Oogstfeest op 27 augustus op de Kapelleweg in Cothen.

Ook worden de activiteiten met kinderen genoemd. Die informatie staat ook op de pagina van de Werkgroep Natuureducatie.

 

Jaarfeest

FOTO'S van de BBQ: Jaarfeest 2022

FOTO'S van De Blauwe Bever: 220604 Blauwe Bever

We hebben het twee achtereenvolgende jaren over moeten slaan maar in 2022 was het organiseren van een jaarfeest weer mogelijk. Op zaterdag 28 mei was er een barbecue en op zaterdag 4 juni een vaart met De Blauwe Bever. Alle leden waren welkom op één van deze dagen of op beide.

De barbecue werd gehouden op de Groenesteinhoeve, Langbroekerdijk A14 in Langbroek. Een prachtige locatie waar we een mooie binnenruimte, een overdekt terras en een compleet voetbalveld ter beschikking hadden.
Uiteraard zorgde de organisatie, Brigitte en Hennie, dat er wat te drinken was, dat er voldoende was om op de barbecue te leggen en wat er verder op de bordjes gelegd kon worden.  Naast alle gezelligheid die de onderlinge gesprekken boden was het op deze plek een genoegen om een poosje uit te staren over de velden tussen Langbroeker- en Gooijerdijk. Er was veel belangstelling voor een avondwandeling. Onder leiding van Veronique werd het nabij gelegen hazelaarhakhout bos op Sandenburg bezocht. Voor velen een verrassing, net als een ook dichtbij gelegen prachtig wandelpad.

Inmiddels werd er door enkele vrijwilligers afgewassen (dat ging sneller dan de afwasmachine) en werd er koffie gezet. Na de koffie met appeltaart gingen de 35 deelnemers geleidelijk allen huiswaarts.

Nadat we de eigenaar van de Groenesteinhoeve hadden gemeld  dat de gasten vertrokken waren hebben we hen nogmaals hartelijk bedankt voor de megelijkheid ons feest op deze locatie te houden.

Met de Blauwe Bever voeren we vanaf de Rijnkade in Rhenen naar de Jufferswaard. In dit geval waren partners van leden ook welkom en met totaal 44 deelnemers stonden we tijdig aan de kade waar De Blauwe Bever al op ons lag te wachten. Er waren 3 gidsen aan boord die ons veel konden vertellen. Tijdens de vaart vertelden ze over de rivier en alles wat er op de oevers te zien was.

De tocht ging naar de Jufferswaard tussen Renkum en de Rijn, waar de Renkumse en de Heelsumse beek samenkomen. Op de Jufferswaard gingen we van boord en maakten we onder begeleiding van de gidsen in drie groepen een mooie wandeling in het gebied.

Na de walexcursie voer de Blauwe Bever terug naar Rhenen. Het weer was ons deze middag goed gezind en mede daardoor ging iedereen in Rhenen heel tevreden weer aan wal.

Brigitte Vos en Hennie Hadderingh

De voorjaars-ledenvergadering op 22 maart 2022

De ALV van de VNMW werd gehouden op dinsdag 22 maart 2022 in dorpshuis De Toekomst in Langbroek. Bij deze vergadering kwamen onder andere aan de orde:

Financiële verantwoording 2021, doorkijk 2023, rapportage financiële commissie. Het financiële beleid werd door de vergadering goedgekeurd. Ook het jaarverslag werd goedgekeurd. Jaarverslag VNMW 2021   Hiermee is het concept financiële verslag zoals het in het jaarverslag staat, een definitief verslag geworden. Ook was er goedkeuring voor het door het bestuur gevoerde beleid.

Anke Matthijs (moest helaas verstek laten gaan) en Niek van Staaden traden af, onder dankzegging voor hun inzet voor het bestuur.  Aukje Boer was ook aftredend, maar wel herkiesbaar. Zij werd dan ook herkozen.

Daarna stemde de vergadering unaniem in met het bestuursvoorstel om Reddy Schreuder, Jean-Paul Herbulot en Paul Gortworst als bestuurslid te benoemen.

Na de pauze vertelde Walter Jaaltink over zijn werk als landschapscoördinator van de Kromme Rijnstreek. Hij is dagelijks bezig met het adviseren over de inrichting van erven, aanleg van landschapselementen en het vergroten van de biodiversiteit in ons mooie buitengebied. Meer informatie is alvast te vinden op de website van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, www.krommerijnlandschap.nl.

Het bestuur tot 22 maart 2022: Niek, Henny, Anke, Aukje.

bestuur

 

 

De winterwandeling

Op zondag 27 maart 2022, een van de eerste lentedagen en de dag waarop de zomertijd ingaat was er de uitgestelde winterwandeling. wandelingOm half 11 startten 8 leden van de vereniging vanaf pannenkoekenhuis Bergzicht tussen Maarn en Amersfoort. De wandeling ging over het heideveld en door de daar achter gelegen bossen. Toen de groep om een uur of één terug was bij Bergzicht waren er voldoende calorieen verbruikt om naast een drankje ook nog wat voedzaams te nuttigen.

Levendige debatavond in Calypso

Op 28 februari 2022 organiseerde de VNMW een politieke debatavond in Calypso. De zaal was goed gevuld, na het aflopen van de lockdown maatregelen heerste er een bijna uitbundige sfeer. Alle partijen hadden hun kopstukken gestuurd om het debat aan te gaan. Nieuw element was dat de bijeenkomst ook te volgen was via Zoom, ook hiervoor bleek veel belangstelling te zijn.

debatAan het begin van de avond kreeg iedere partij 2 minuten ‘zendtijd voor politieke partijen’, korte toespraken waarin ze zichzelf, hun partij en belangrijke standpunten aan bod lieten komen. Daarna begon het debat aan de hand van 7 stellingen. De mensen die aangesloten waren via de Zoom konden, net als het publiek in de zaal, volop meedoen en vragen stellen.De eerste vier onderwerpen die aan bod kwamen waren het ondergronds parkeren, zonnepanelen op daken, het vergroenen van de woonomgeving en het stadsstrand. De meningen waren en bleven verdeeld, hoewel de meeste partijen een stadsstrand toch wel zien zitten mits dit op een betaalbare manier kan worden gerealiseerd.

Daarna was iedereen het wel eens over de vijfde stelling, namelijk dat de ondersteuning van de meer dan 100 vrijwilligers die de gemeente vrij houden van zwerfafval overeind moet blijven.

Bij de laatste twee stellingen over diftar en het plaatsen van windturbines lang het ARK ging het er fel aan toe, blijkbaar zijn dit principiële kwesties voor de partijen. Ook het publiek in de zaal en de deelnemers in de Zoom roerden zich behoorlijk. Vrijwel iedereen was het er over eens dat voor bepaalde groepen bewoners de diftar-regeling moet worden verbeterd, maar dit komt binnenkort in de gemeenteraad.

Aan het eind van de avond bleek uit de twee gehouden stemmingen dat het debat duidelijkheid heeft gegeven, het aanwezige publiek wist nu beter welke partijen hun stem verdienen. Burgerbelangen en de SP hadden daarbij het meest aan vertrouwen gewonnen, waarmee Nynke Plaatsman-Visser en Jeroen Brouwer de winnaars van de avond waren.