OVERSTEKENDE PADDEN

 

Attentie s.v.p.:  VOORZICHTIG OVERSTEKENDE PADDEN EN BRUINE KIKKERS!

Zoals waarschijnlijk al bekend is de jaarlijkse voorjaarstrek van Padden, Bruine kikkers en Watersalamanders vanuit hun winterschuilplaatsen naar waterpartijen om daar voor nakomelingen te zorgen nu echt van start gegaan. Het zich verplaatsen van deze mooie koudbloedige amfibieën gaat uiterst langzaam en veelal blijven ze, m.u.v. salamanders, helaas midden op de weg zitten en wachten m.n. de kleine mannetjes op voorbij schuifelende vrouwelijke soortgenoten. Bij gunstige weersomstandigheden vanaf schemertijd tot de ochtend.  Op een groot aantal plekken in onze gemeente zie je dan geplette exemplaren (incl. “stelletjes”)  en speurende mannetjes. paddenHet plaatsen van schermen en het overzetten zoals we in naburige gemeenten zien is in onze gemeente niet of nauwelijks mogelijk. In 2017 was er een duidelijke melding dat in de Noorderwaard nabij de Prins Hendrikweg ieder jaar veel slachtoffers vielen door autoverkeer hetgeen met “ploffen” gepaard ging. (VNMW)IVN heeft naar aanleiding daarvan een informatieavond georganiseerd waarbij o.a. uitleg hoe te handelen om het aantal slachtoffers in ieders omgeving te beperken. Praktisch bleek de op het wegdek en nabij gelegen opritten verblijvende dieren in een emmer of plastic zakje te verzamelen en meteen uit te zetten aan de rand van naburige waterpartijen,  zo mogelijk niet verder dan 50 meter van de vindplaats.

Voorjaar 2018 was er een groepje vrijwilligers die de Prins Hendrikweg en ’t Sant met succes heeft beheerd. Dit voorjaar zijn daar tot nu toe (29-3) al zo’n tweehonderdvijftig padden/kikkers van het wegdek opgeraapt en verplaatst. Op veel andere plekken in de gemeente zijn de dieren nu ook tevoorschijn gekomen, ongetwijfeld met dezelfde aantallen.
Ons verzoek is dat wanneer er padden/kikkers op uw pad komen deze zo mogelijk te ontzien en helpen mag natuurlijk ook.
Op de website Padden.Nu staat behalve deskundige informatie ook de dagelijkse resultaten van diverse Paddenwerkgroepen.