Oproep: waar is soortenbescherming nodig?

Oproep aan onze leden van IVN/VNMW om locaties in het openbaar groen door te geven waar planten staan die bescherming nodig hebben of een ander maaibeheer vereisen.

Waar moet er afgeweken worden van het maaibeheer? Denk ook aan andere beschermde soorten dan flora: fauna en amfibieën zijn van belang.

Het nieuwe maaibeheer kent met 2 maairondes: op 6 juni tot eind juni en op 22 augustus tot 26 sept.

Het ecologische maaibeheer omvat 25 % van de bermen. Daar wordt ook 2 maal gemaaid, maar niet opgezogen: 3 dagen blijft het maaisel liggen en na 5 dagen wordt het afgevoerd. Waar mogelijk wordt 20 % van het opp niet gemaaid.

Het is zaak om op tijd de locaties aangeven waar afgeweken moet worden van frequentie of data. Soms moet er niet of maar een maal gemaaid worden of pas in het najaar. Aan jullie allen vraag ik om locaties met kwetsbare biotopen aan mij door te geven. Welke biotopen vereisen een ander maaibeleid? Wel graag met de soort(en) waar het om gaat. Wij moeten ze doorgeven voor 23 mei, ivm de 1e maaironde.