Nieuwsbrief januari_2 2018

Nieuwsbrief januari_2 2018
Contributie
Website
Kom met ideeën voor natuur-speelvoorzieningen
Verkiezingsdebat op 9 maart
Lezing Twan Teunissen
ALV en lezing
IVN zomerweek

Contributie
In het afgelopen jaar hadden tot onze vreugde alle leden vóór 31 december de contributie betaald. Wij brengen hierbij dan ook de dank van de  penningmeester over. Het nieuwe jaar is begonnen en één dezer dagen zullen we de contributiefacturen verzenden. In 2018 is de contributie voor de IVN leden € 19,00, voor hun huisgenoten is dat € 15,60 euro. Voor leden van alleen de VNMW is de contributie onveranderd € 14,00.
Voor wie niet wachten kan, het rekeningnummer is: NL 87 RABO 0158 7363 70 ten name van Vereniging Natuur en Milieu met vermelding van naam en contributiejaar.

Website
Zeker eens per week is er iets nieuws te lezen op de website www.ivn.nl/vnmw .Wat er nieuw is, is in één oogopslag te zien op de homepage. De blokken daarop verwijzen naar de nieuw geplaatste artikelen.
Een van de blokken verwijst naar de foto pagina. Wij ontvangen graag (zelfgemaakte) natuurfoto’s van onze leden. Daar wordt elke maande de foto van de maand uitgekozen. Dus: stuur ze in, die mooie foto’s.

Kom met ideeën voor natuur-speelvoorzieningen
De gemeente heeft het project ‘Bouw, beleef, geniet!’ in het leven geroepen
om een aantal natuur-speel-beleefplekken in Cothen, Langbroek en Wijk bij
Duurstede te bouwen. Deze openbaar toegankelijke speelvoorzieningen
moeten passen binnen thema’s als spelen, bewegen, duurzaamheid, groen,
natuureducatie en/of cultuurhistorie.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door een schenking van de in 2016
opgeheven stichting De Speelhoek uit Cothen.
Per woonkern is € 50.000 beschikbaar, ideeën moeten voor 16 februari worden ingediend bij de gemeente (https://www.wijkbijduurstede.nl/nieuws/bouw-beleef-geniet.html).
De vereniging organiseert een brainstormavond op 1 februari om 20:00 aan het Walplantsoen 12 om te inventariseren welke ideeën er leven en vast te stellen of we als vereniging hier iets mee willen en kunnen.

Verkiezingsdebat op 9 maart
Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
Wat is de afgelopen raadsperiode bereikt op het gebied van groen, natuur en landschap? Wat zijn de plannen voor de komende jaren en hoe denken de partijen over de dossiers waarop binnenkort beslissingen moeten worden genomen? In welke partij hebben de inwoners van Wijk bij Duurstede het meeste vertrouwen? En hoe reageren de partijen op de stellingen die ze krijgen voorgelegd.
Op vrijdag 9 maart wordt alles duidelijk tijdens de bijeenkomst in het Muziektheater aan de Rijnstraat, we beginnen om 19:30, vol is vol.

Lezing Twan Teunissen
Op maandag 12 maart organiseert ons Groenberaad een lezing door Twan Teunissen van de Ark Natuurontwikkeling. Deze lezing vindt plaats in het Calypsotheater en begint om 20.00 uur. Nadere informatie volgt.

ALV en lezing
Op dinsdag 13 maart om 20.00 uur zal het druk zijn op Walplantsoen 12. Wij hopen dat we iedereen een stoel kunnen bieden in onze verenigingsruimte. We houden dan niet alleen onze algemene ledenvergadering, maar er is ook een boeiende lezing. Bart en Doortje Ebbinge zijn zomers altijd een periode vogelwachter op het eenzame Rotummerplaat. Over dat verblijf en over de vogels hebben zij veel te vertellen en daar zullen we met plezier naar luisteren.

IVN zomerweek
Het IVN organiseert elk jaar een zomerweek. Dit jaar is dat aan 3 t/m 10 augustus in het prachtige landschap van de stuwwal van Nijmegen en de rivier de Maas. Deze streek wordt ook wel het Land van de Heerlijkheden genoemd. Er wordt een compleet verzorgde excursieweek georganiseerd, geschikt voor alle natuur- en cultuurliefhebbers vanaf 7 jaar. Lees meer op www.ivn.nl/ivn-zomerweek/ivn-zomerweek-2018


Namens het bestuur,
Hennie Hadderingh
secretaris