Nieuwsbrief januari 2018


Knotten
Winterwandelling
ALV
Heggenvlechten
Sleedoornpage
Tuinvogeltelling
Vrijwilligers gezocht om padden over te zetten in Wijk bij Duurstede
Oostbroeklezingen
Debatavond

Knotten
Zoals de laatste jaren al gebruikelijk was zijn we op de eerste knotdag van het nieuwe jaar (zaterdag 6 januari)  bij de fam. Bakker aan de Bovenwijkerweg 28. Om te beginnen zijn daar veel wilgen die geknot moeten worden, maar aan het eind van de werkzaamheden vinden we daar ook de soep en de glühwein.

Winterwandeling
De wandeling wordt op zondag 7 januari georganiseerd. Een mooie gelegenheid om je mede-verenigingsleden een goed nieuwjaar wensen.
We wandelen op de landgoederen Heidestein en Bornia tussen Driebergen en Zeist. Een mooi gebied met bos, heide, zandverstuivingen en hier en daar wat water. De afstand is 10 a 12 km. Op ongeveer tweederde van de wandeling wijken we van de route af met bestemming Het Plein in Austerlitz, waar gelegenheid is de inwendige mens te versterken.
Het startpunt is de parkeerplaats aan de laan die vanaf de Prinses Margrietlaan naar Heidestein en de Schaapskooi leidt (vanaf de Arnhemse Bovenweg bijna aan het eind rechts).
We gaan bij voorkeur gezamenlijk naar het startpunt. Als je mee wilt wandelen, meld je dan aan op info@vnmw.nl . Laat bij aanmelding ook weten of je met iemand mee wilt rijden of dat er mogelijk anderen met jou mee kunnen rijden (tegen vergoeding).
Het gezamenlijk vertrek is om 9.30 uur vanaf Walplantsoen 12.
Voor wie op eigen gelegenheid naar het startpunt gaat: zorg dat je daar om 10 uur gereed staat.
Als de wandeling door slechte weersomstandigheden niet door zou gaan, staat er uiterlijk 9.00 uur een mededeling op de website.

ALV
Onze Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op  dinsdag 13 maart. Bij deze vergadering treedt Hennie Hadderingh af. Aukje Boer is bereid zich kandidaat te stellen als bestuurslid en zij zal dan ook voorgedragen worden door het bestuur.
Wij hebben Bart en Doortje Ebbinge gevraagd na het formele deel van de vergadering te komen vertellen over hun verblijf op Rottumerplaat. Een avond om er bij te zijn dus!!

Heggenvlechten
Op zaterdag 13 januari is er weer een Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek. Dit jaar vind het van 10.00 tot 18.00 uur plaats in Odijk, Landgoed Het Burgje, Weteringsdijk 6.

Sleedoornpage
Van de Vlinderstichting kregen wij het bericht dat ze op woensdag 24 januari in de essengrienden bij Overlangbroek naar eitjes van de Sleedoornpage gaan zoeken. Verzamelen op de parkeerplaats t.o. het kerkje van Overlangbroek om 10.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

Tuinvogeltelling
Tel tijdens de Nationale Tuinvogeltelling op 27 of 28 januari 2018 een half uurtje de vogels in de eigen tuin en geef de resultaten door via de website https://www.tuinvogeltelling.nl/
Op deze site staat ook alle verdere informatie inclusief een overzicht met foto’s van de vogels die mogelijk in de tuin te verwachten zijn.
    
Vrijwilligers gezocht om padden over te zetten in Wijk bij Duurstede
Wie helpt de padden in Wijk bij Duurstede veilig de weg over tijdens hun voorjaarstrek? Wij zoeken vrijwilligers die in het vroege voorjaar willen helpen de paddentrek op de straten langs de Kromme Rijn in goede banen te leiden. Het gaat met name om de Keizer, de Prins Hendrikweg en Het Sant. Op het grootste deel van deze straten mogen auto’s rijden, wat de afgelopen jaren leidde tot een waar slagveld onder migrerende padden.

Tussen half februari en eind april maken padden, kikkers en salamanders de tocht van hun overwinteringsplek naar het water waar ze zich voortplanten. Ze kunnen daarbij wel kilometers afleggen. Vaak gaan ze voor de paring terug naar hun eigen geboortewater, dat ze schijnbaar moeiteloos terugvinden.
De diertjes gaan ’s avonds op pad, vanaf het invallen van de schemering. In het genoemde gebied trekken ze in groten getale over straten waar auto’s rijden. Vooral op milde en vochtige avonden kunnen er honderden padden worden doodgereden.
In Nederland zijn het met name de gewone pad, de bruine kikker en de watersalamander die massaal migreren. Vooral de gewone pad loopt veel gevaar met oversteken, doordat hij zich erg langzaam voortbeweegt. Bovendien blijft hij soms minutenlang zitten als hij door koplampen wordt beschenen. De bruine kikker beweegt zich redelijk snel voort en heeft dan ook meer kans de overkant te bereiken. Salamanders zijn in het nadeel doordat ze niet erg opvallen en daardoor vaak niet worden gezien door automobilisten.

Op verschillende plaatsen in het land trekken vrijwilligers erop uit om de amfibieën te helpen bij het oversteken. Bijvoorbeeld door ze op te pakken en over te zetten, tunnels aan te leggen of de trekroutes om te leiden. De Vereniging Natuur en Milieu zou in Wijk bij Duurstede graag een werkgroep op poten zetten die de padden veilig de weg over helpt. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het overzetten van de diertjes, en iemand die de coördinatie op zich wil nemen. Padden overzetten is laagdrempelig en dankbaar werk: al met een paar uur lopen kunnen vele leventjes worden gered.
Wilt u helpen of hier meer over weten? Neem dan contact op via info@vnmw.nl of tel. 0343-575663.

Oostbroeklezingen
De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers  interessante, boeiende lezingen. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk (het aantal plekken is beperkt).     
30 januari: Filmpremière ‘Call of the forest’ in Nederland
Deze documentaire gaat over de mooiste bossen van het noordelijk halfrond, de verbazingwekkende verhalen achter deze oude bossen en gaat ook in op de wetenschap van bomen.
20 februari: Amfibieën van Utrecht
Wim de Wild van RAVON neemt ons mee in de wereld van kikkers, padden en salamanders.
Meer informatie en aanmelden: www.ivn.nl/provincie/utrecht/activiteiten  (zoek op datum)

Debatavond
Alvast voor in de agenda’s: vrijdag 9 maart debatavond.
Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wat is de afgelopen raadsperiode bereikt op het gebied van natuur, landschap en openbaar groen? Wat zijn de plannen voor de komende jaren en hoe denken de partijen over de dossiers waarop binnenkort beslissingen moeten worden genomen? In welke partij hebben we het meeste vertrouwen? Op vrijdag 9 maart wordt dat allemaal duidelijk tijdens de bijeenkomst in het Muziektheater aan de Rijnstraat, we beginnen om 19:30, vol is vol.

Nieuwsbrief december 2017