Nieuwsbrief december 2017

Wij wensen alle leden heel prettige kerstdagen en een gezellige en veilige jaarwisseling.

    De website
    Foto van de maand
    Het bestuur
    Knotten
    Af te halen: mooie perenbomen voor in de eigen tuin
    Winterwandeling
    Heggenvlechten
    ALV
    Padden
    Jaarfeest

De website.
Hij is in de lucht, onze nieuwe website!
Na al die jaren hebben we afscheid genomen van onze vertrouwde website vnmw.nl  Alle informatie, actueel nieuws, verslagen van activiteiten staan van nu af op www.ivn.nl/vnmw .
De oude site wordt niet meer onderhouden, maar blijft het komende jaar nog wel bereikbaar. Op de nieuwe site wordt hier en daar ook nog verwezen naar de oude.
Ons emailadres info@vnmw.nl verandert niet.
Kijk dus voor actueel nieuws op www.ivn.nl/vnmw of op www.facebook.com/vnmwbd

Foto van de maand
Voor de nieuwe website willen we starten met een nieuwe rubriek: De foto van de maand. Heb je een leuke foto stuur die dan op en een deskundige jury kiest per maand de winnaar. Die foto komt dan prominent op een van de webpagina’s en op Facebook te staan. Wie durft de eerste te zijn?

Het bestuur
We hebben een kandidaat secretaris gevonden die op de ALV zal worden voorgedragen. Alle energie kan vanaf nu dus worden besteed aan het zoeken van een voorzitter. Wie kent iemand die deze mooie taak op zich wil nemen?

Knotten
Op zaterdag 16 december wordt er gewerkt aan de knotwilgen in de Uiterwaarden, aan de Lekdijk. Start van de werkzaakheden om 9.00 uur. Vanaf Wijk bij Duurstede even verder dan het Beusichemse veer en het dijkhuisje. Voor koffie en aanverwante zaken die de inwendige mens betreffen, wordt gezorgd.
Zoals de laatste jaren al gebruikelijk was zijn we op de eerste knotdag van het nieuwe jaar (zaterdag 6 januari)  bij de fam. Bakker aan de Bovenwijkerweg 28. Om te beginnen zijn daar veel wilgen die geknot moeten worden, maar aan het eind van de werkzaamheden vinden we daar ook de soep en de glühwein.

Perenbomen
Af te halen: mooie perenbomen voor in de eigen tuin
De oude Hordenhal wordt afgebroken en op die plaats komt een appartementencomplex. Daarbij wordt ook de Zeeuwse Steen omgelegd, waardoor de perenbomen in de knel komen. Deze bomen kunnen we gaan redden.
Er staan nu nog 7 laagstam Zwijndrechtse Wijnperen, mooi, vitaal en ieder jaar deskundig gesnoeid. Deze karaktervolle bomen van meer dan 40 jaar oud gaan nog vele jaren mee en zijn een blikvanger in iedere tuin. De Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) heeft met de gemeente afgesproken dat liefhebbers van onze vereniging deze bomen gratis kunnen ophalen als we helpen met ontgraven.

De gemeente schakelt een boomverzorgingsbedrijf in dat het uitgraven begeleidt. Er liggen kabels en leidingen binnen korte afstand van de wortels. Dat maakt het nodig dat dit bedrijf proefsleuven graaft om zeker te zijn dat deze kabels en leidingen niet beschadigen of gevaar opleveren. Het boomverzorgingsbedrijf helpt bij het uitgraven een handje met een kraantje. Het merendeel van het handwerk en het in de eigen tuin weer planten is voor de liefhebbers/vrijwilligers van onze vereniging.
Bomen waarvan de wortels in, of gevaarlijk dicht, bij kabels en leidingen liggen blijven staan en worden te zijner tijd door de aannemer van de bouwer verwijderd. Ditzelfde geldt voor bomen waarvoor geen belangstelling is bij een vrijwilliger.
De bedoeling is dat de bomen op één dag door het boomverzorgingsbedrijf en liefhebbers/vrijwilligers worden verplant. Dat zal op woensdag 20 december gebeuren. Het is nu ook in het goede seizoen voor het verplanten van bomen.
Heb je belangstelling, neem dan even contact op met groenberaad@vnmw.nl.

Winterwandeling
Op zondag 7 januari kunnen we tijdens een wandeling elkaar weer een goed nieuwjaar wensen.
We gaan een mooie wandeling maken van rond de 12 kilometer en niet te ver van huis.
De tijd waarop en de plaats waar we verzamelen volgt nog.

Heggenvlechten
Op zaterdag 13 januari is er weer een Kampioenschap Heggenvlechten Kromme Rijnstreek. Dit jaar vind het van 10.00 tot 18.00 uur plaats in Odijk, Landgoed Het Burgje, Weteringsdijk 6.

ALV
Nog een datum om alvast te noteren is  dinsdag 13 maart. Dan houden we onze Algemene Ledenvergadering.

Padden
Bij de Prins Hendrikweg en omgeving worden in de periode van de paddentrek veel padden doodgereden. We zouden dat graag willen voorkomen. We hebben in de vereniging geen paddenwerkgroep, maar misschien zijn er wel leden die zich hiervoor in willen zetten. We vernemen het graag op info@vnmw.nl .

Jaarfeest
Wie heeft er ideeën voor een jaarfeest? Verschillende werkgroepen organiseerden binnen de eigen groep soms wat, maar het lijkt het bestuur leuk om eens per jaar met alle leden van de vereniging bij elkaar komen.
Wie heeft een leuk idee over hoe zo’n bijeenkomst of feest er uit zou kunnen zien? Wat gaan we doen, waar?
Iedereen die ideeën heeft en het leuk vind om zoiets te organiseren wordt uitgenodigd om zich te melden. Er is budget!