Logboek Heemtuin

LOGBOEK 2020

Op  onze facebookpagina is ook regelmatig wat te lezen over de heemtuin.    ( www.facebook.com/vnmwbd )

19 oktober 2020   Op deze herfstige ochtend werkten Conny, Hennie, Lex, Jos en Karin in de heemtuin.
De uitlopers van het afgezaagde (bol)boompje bij de akker zijn door ons weggehaald. De komende week gaat de graanakker bewerkt worden. Lex heeft na het vastrijden van de grond aangedrongen op het weer los maken tot wel 40 cm. Het water moet nu niet meer blijven staan. De bedoeling is dat de grond zaaiklaar wordt achtergelaten en over 2 weken zouden we dus moeten kunnen zaaien.

Jos zorgt dat de hagen er strak geknipt en van klimop ontdaan bijstaan. Hennie ging aan de slag om de overhangende takken van de struiken bij het nat hooiland weg te halen. Connie wierp zich op het verwijderen van gras op het leempaadje. Lex nam poolshoogte bij het elzenbroekbos. Jos heeft daar alle zaailingen die al bijna struiken waren, weggesnoeid. Nu komt er weer wat meer licht op de grond van het Elzenbroekbos en kan de kruidlaag zich goed ontwikkelen. Een solitaire Vlier handhaven we; die hoort in deze biotoop thuis. Toen Jos weer naar de haag ging (het fatsoeneren van de laatste 10 meter is in zicht!), heeft Hennie al het snoeiafval naar de weg gebracht. Karin verwijderde onkruid uit de kruidentuin en zorgde dat de grond losgeharkt werd.Heemtuin
Na een gezellige koffiepauze werd er langzamerhand weer opgeruimd en gingen wij voldaan weer naar huis.

 

 5 oktober 2020  Het zag er regenachtig uit maar gelukkig viel het mee en bleek het bijna de hele ochtend droog te blijven. Agatha en Hennie hebben het opschot bij de peren weggehaald terwijl Jos doorging met het verwijderen van de ondergroei bij de heg. En Conny heeft op meerdere plaatsen overtollig groen weggehaald, o.a. op de paden. En Jetty is wat later op de ochtend in de kruidentuin aan de slag geweest. Ze heeft drie vakken bijna onkruidvrij gemaakt. Het zaad van de door ons geplante plantjes is weer tot ontwikkeling gekomen. Alsof het voorjaar is.

 

15 september 2020
Agatha heeft hoopjes hooi bij elkaar geharkt, omdat bij ecologisch beheer geen bladblazers en maai/zuigcombinaties passen.
Voor het beheer van de Heemtuin moet de stand van de flora leidend zijn in wanneer er gemaaid moet worden en niet de beschikbaarheid van de aannemer. Daarom proberen we een werkgroep op te zetten met vrijwilligers die het maaibeleid met de zeis mogelijk maken. Het streven is om in 2021 het maaibeheer van de gemeente over te nemen.
Dit voorjaar was nieuw voor ons: toen alles nog vol in bloei stond, er nog vrijwel niets zaad gezet had, werd de eerste maaibeurt voorgesteld. Toen ons dat verbaasde, werd de tweede week van juli als andere mogelijkheid gegeven. In het najaar is vaak de tweede maaibeurt, maar sinds juli is er vrijwel niets in tweede bloei geschoten; het was ook veel te laat geworden.
De Heemtuin is mooi, omdat we altijd delen laten staan die soorten hebben die laat bloeien, zoals Beemdooievaarsbek, Ruig klokje en Blaassilene. Ook de Poel met Zegge en Moerasspirea en het hele Nat hooiland zorgen nu voor groen en bloemen. In de Perenboomgaard konden we de spots, de molshopen gelukkig laten staan.

HeemtuinHeemtuin Intussen was Jos druk met het opschonen van de heg. Op de foto's de eerste heg, opgeschoond van braam, hedera, liguster, brandnetel en andere ongewenste planten. En een kruiwagen vol met braam verwijderd uit de heuvel.

Anne verwijderde onkruid uit de kruidentuin en ook overtollige grasgroei op de muur. Hennie zorgde dat de door ons gewenste planten in het Elzenbroekbos weer de ruimte hadden.

Droogte of niet - de heemtuin staat er toch wel groen bij.Heemtuin

24 augustus 2020 Vlak voordat we weer aan het werk gingen in de heemtuin regende het even flink. De grond is daardoor goed bewerkbaar. De temperatuur is rond de 20 graden. Vandaag zijn Lex, Anne, Karin en Jos er.
Jos is, nadat hij alle hagen heeft gesnoeid, bezig de oeverbegroeiing van met name klimop weg te halen bij de meidoornhagen. We hopen dat de meidoorn van onderen weer gaat uitlopen. Ook de heggetjes in de kruidentuin worden door hem gesnoeid. Ze hebben zich goed ontwikkeld.
We bespreken het een en ander over de planten in de kruidentuin. Lex ontfermt zich over de appel- en perenbomen. Anne en Karin verwijderen wat onkruid uit de kruidentuin en halen de cultivator over de grond om deze luchtig te houden.  Er zijn twee kleine uitlopers van de Japanse Duizendknoop.Heemtuin
Het wordt duidelijk nazomer, de meeste planten hebben nu zaden. De boerenwormkruid bloeit nog geel. Op de bloemenheuvel staan met name veel kaardenbollen en zien we de schermen met zaden van de inlandse berenklauw, die niet bestreden hoeft te worden zoals z’n grote broer.Heemtuin
Na afloop drinken we koffie aan de picknicktafel.

Voor meer foto's: 200824 heemtuinfoto's

13 juli 2020 Bij aangename temperaturen werkten we vanochtend met ons clubje in de heemtuin met als nieuwe vrijwilligers Jos en zijn vrouw Marian.
Jos legt zich met name toe op het netjes onderhouden van de hagen. Ook Anne heeft hieraan haar steentje bijgedragen door lange slierten van de braam uit de heg te knippen.
In de kruidentuin werden hoge omvallende kruiden opgebonden, afstervende stengels van de wede afgeknipt, onkruid gewied, de heggetjes bijgewerkt en de aarde met een drietand rul gemaakt.
Beemdooievaarsbek staat volop te bloeien en daarboven uit steken de witte schermen van de inlandse berenklauw. In de ruigte bloeien de ruigklokjes en aan de rand een aantal akkerklokjes.
Ook het Koninginnekruid (Leverkruid) staat volop in bloei.
Het nat hooiland ziet geel van de moerasrolklaver en de grote wederik staat op uitkomen. Daarnaast nog veel andere leuke plantjes.Heemtuin

8 juni 2020 Na het begin van covid-19 voor het eerst  weer met de groep afgesproken. HeemtuinWe zijn begonnen met een soort “excursie” door de heemtuin en de perenboomgaard naar het elzenbroekbos om te zien wat er op dit moment allemaal groeit en bloeit en de aanpak te bespreken. Na de regen van de afgelopen dagen staat alles er frisser bij. Het onkruid in de kruidentuin hebben we goed onder controle. De vorig jaar nieuw aangeplante haagjes doen het goed. De verschillende rozen beginnen mooi te bloemen en de aardbeitjes eronder zijn heel smakelijk. De zaden van de verfplant wede zijn leuk om te zien. De verfbrem bloeit mooi geel. De engelwortel staat heel indrukwekkend te wezen met zijn grote schermen.

Heemtuin

Hier en daar snoeien we overhangende takken over de paden en verwijderen braam in gebiedjes. De diverse soorten gras wuiven zachtjes in de wind. Het nat hooiland begint zich mooi te ontwikkelen met ratelaar, knikkend nagelkruid en echte koekoeksbloem. HeemtuinEn de akker ziet er (ondanks de droogte) leuk uit met vooral aan de rand haver, klaprozen, bolderik, herik en op het middenstuk vooral veel kamille. Op de bloemenheuvel staan kaardebollen. Leuk straks voor de puttertjes!

In de poel zien we een aantal salamanders, volgens tellingen zouden het er een stuk of 20 moeten zijn.

Voor meer foto's: 200608 heemtuin

27 april 2020    hieronder een beeld uit de kruidentuin. 

Heemtuin

13 april 2020  Er wordt niet met de hele groep heemtuin vrijwilligers tegelijk in de heemtuin gewerkt. Maar het onderhoud moet wel voortgezet worden. Ieder zoekt zelf een karweitje, gaat dat op een willekeurig tijdstip doen en laat daarna aan de andere weten, wat er gedaan is. Soms komen we elkaar in de heemtuin tegen en dan houden we natuurlijk keurig afstand.

Het werk in de kruidentuin moet in elk geval doorgaan omdat anders onkruid de overhand zou krijgen. Lex probeert ook met onze waterpomp de vers ingezaaide akker nog wat nat te houden, maar dat valt niet mee. In het Elzenbroekbos houden we de oever weer vrij van onkruid om onze mooie zegges en de andere planten een ruime kans te geven. Intussen staan de perenbomen in onze boomgaard in bloei en begint ook het fluitekruid zich behoorlijk te laten zien.

Op onze faceboek pagina  www.facebook.com/vnmwbd  treft u ook een soort dagboek aan met veel foto's.

Heemtuin

18 maart  Vanochtend hebben we dan eindelijk de akker ingezaaid met wintergranen. Tot op heden was het steeds te nat om dat te doen.
Door alle regen heeft zich een harde koek gevormd op de akker, die we zoveel mogelijk hebben geprobeerd los te harken.Heemtuin
Met z’n vieren hebben we vervolgens in de lengterichting het vooraf gemengde zaaigoed verstrooid.
De ooievaar keek toe vanuit de treurwilg. Hij hoopte wellicht een worm of kikker te kunnen verschalken …

Hieronder: alles op gepaste afstand, zowel bij het werk, als bij de koffie.

En intussen wordt er prachtig gebloeid in de heemtuin.

Heemtuin

9 maart  HeemtuinEr is de laatste tijd een enorme hoeveelheid aan water gevallen. De grond is daardoor heel erg nat. Het nat hooiland staat onder water. Maar vandaag scheen het zonnetje en werkten Lex, Anne, Conny, Agatha, Karin en Pien in de kruidentuin. Vanwege het warme weer zijn al veel kruiden aan het uitlopen. Wij hebben  paardenbloemrozetten, gras en ander onkruid verwijderd evenals dode stengels. De rozen zijn voorzichtig gesnoeid. Na een uur zag de kruidentuin er alweer een stuk mooier uit.Heemtuin

Heemtuin

19 februari    Nu komt het blauw van de Sterhyacinth.

Heemtuin12 februari   De Stinzenhoek staat te stralen! Na de eerste sneeuwklokjes en crocussen kwam er vandaag het geel van de narcissen bij.

Heemtuin

Donderdag 9 januari.  Zoals elk jaar is er in samenwerking met de buitenploeg van de gemeente en de werkgroepen “Landschapsbeheer” in de heemtuin gewerkt. Er is weer een knotwilg geknot zodat bezoekers de verschillende stadia langs onze meander zien.

Heemtuin Ook 1/3 van de Wilgengriend is weer teruggezet. Als laatste is het bosplantsoen aan de kant van het landhuis gedund. Met al het snoeihout is een takkenril langs het hek gemaakt die ook weer bijdraagt aan de biodiversiteit.Heemtuin

 

Heemtuin logboek 2019

logboek heemtuin 2018

logboekheemtuin 2017

logboekheemtuin 2016

Terug naar Werkgroep Heemtuin