Lid worden van de VNMW

VNMW/ IVN heet vrijwilligers welkom!

Wij  zoeken voor alle werkgroepen en het bestuur mensen die graag bezig willen zijn met allerlei activiteiten samen met andere natuurliefhebbers. Die zullen zich snel thuis voelen bij een gezellige vereniging van mensen die hun kennis en beleving van de natuur willen overdragen aan anderen.

Spreekt VNMW/IVN u aan en wilt u met ons meedoen?

Meld u dan aan als lid. Als lid draagt u ook bij aan het doel van het IVN:  mensen laten genieten en leren van de natuur en daarmee hun leven verrijken. Wij willen mensen ook laten nadenken over hun gedrag en daarmee motiveren tot milieubewust handelen.

Leden ontvangen onze nieuwsbrief en jaarverslag en hebben toegang tot activiteiten van de vereniging, die dan voor hen meestal gratis zijn; voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ook krijgen leden van het IVN 4 x per jaar het blad ‘Mens en Natuur’, kunnen ze deelnemen aan de door het IVN aangeboden workshops en cursussen en ontvangen ze 10% korting in de IVN webshop. Iedereen die lid is van de vereniging is via het IVN verzekerd tijdens verenigingsactiviteiten. Leden bepalen de koers van de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.

De vereniging kent ook donateurs. Deze hebben hebben niet de voordelen van het lidmaatschap, maar ondersteunen ons omdat ze ons werk belangrijk vinden. Zij ontvangen wel het jaarverslag.

Enthousiast geworden? Wilt u actief worden of ons financieel ondersteunen?

Geef u dan via dit aanmeldformulier op als lid of als donateur.

Vereniging Natuur en Milieu / IVN afdeling Wijk bij Duurstede
Walplantsoen 12
3961 CA Wijk bij Duurstede
info@vnmw.nl

Contributie in 2021 en 2022:

Leden € 24,00
Huisgenootleden € 14,00
Gastleden (ook lid van andere IVN afdeling) € 12,00
Jeugdleden € 5,00
Donateurs minimaal € 10,00

Het lidmaatschap of donateurschap van de vereniging loopt per kalenderjaar mits lokaal bij onze vereniging opgegeven. Het landelijke IVN hanteert een 'verjaarsmodel'. Opzeggingen voor een nieuw lidmaatschapsjaar dienen in het lopende jaar uiterlijk 4 weken van tevoren schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Bij lokale aanmelding in de loop van een jaar wordt vanaf 1 april en vanaf 1 oktober van dat jaar een gereduceerde contributie gehanteerd.