Ledenadministratie

Regels voor het opzeggen van het lidmaatschap

Niet iedereen die zijn of haar lidmaatschap opzegt houdt zich uiteraard aan de regels die wij daarvoor hebben afgesproken en die te vinden zijn op de website (zie Actief worden onderaan de pagina).

Het lidmaatschap van onze vereniging loopt per kalenderjaar. Dit betekent dat u alleen kunt opzeggen per 1 januari van het nieuwe jaar (minimaal 4 weken voor de jaarwisseling). Doet u dat bijvoorbeeld voor dit jaar na de jaarwisseling dan dient u alsnog de contributie voor 2021 te betalen. U blijft dan nog tot het einde van dit jaar lid van de vereniging.

Het niet betalen van de contributie heeft voor ons financiële consequenties. Dit heeft te maken met de jaarlijkse afdracht aan het IVN van de helft van de contributie die u hebt betaald. Voor een contributie van € 24 is dat dus € 12. Het IVN neemt als peildatum voor het aantal betalende leden 1 januari van het nieuwe jaar, dus zijn we altijd die € 12 kwijt ook als u uw lidmaatschap opzegt voor het lopende jaar en toch niet betaalt.

Het IVN mailingsysteem en de mogelijkheid om uit te schrijven

Sinds afgelopen zomer maken wij gebruik van het mailsysteem van het IVN voor het sturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen (b.v. voor de ALV) en betalingsverzoeken voor de contributie of donatie.

Dit systeem heeft voor ons voordelen boven een ‘gewoon’ mailprogramma. Buiten het feit dat we geen dubbele verzendlijsten meer hoeven te maken biedt het systeem een sjabloon waarmee we vrij eenvoudig een eigen lay-out kunnen ontwerpen die een stuk representatiever is dan een gewone mail. Het resultaat ziet u o.a. in deze nieuwsbrief.

Het genoemde sjabloon heeft één nadeel en dat is dat de mogelijkheid onderaan het sjabloon om je met één druk op de knop uit te laten schrijven voor mails van de VNMW niet verwijderd kan worden. Wij vinden dit onwenselijk, vooral voor de betalingsverzoeken. Ook vinden wij het belangrijk om zoveel leden met onze informatie te bereiken. Daarom maken wij van lijsten gebruik die niet gewijzigd worden door dit soort uitschrijvingen.

Mocht u echt geen prijs meer stellen op de informatie van de vereniging per mail dan kunt u dat kenbaar maken via info@vnmw.nl. Dit geld niet voor de verzoeken tot betaling van contributie of donatie!

Wij zorgen er dan voor dat u uit de verzendlijst voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, e.d. wordt gehaald.

Anke Matthijs