De Vogelwerkgroep

Werkgroep Zwaluwen

Het programma voor excursies en tellingen            

Verslagen van excursies en tellingen

 

Jaarverslag VNMW 2020

Kijk ook op onze facebookpagina voor meer vogelberichtjes.

Bijeenkomst vogelwerkgroep op dinsdag 2 november om 20.00 uur Walplantsoen 12.

Door het coronavirus hebben de activieiten van de werkgroep een tijdje vrijwel stil gelegen. Het verminderen van de coronadreiging betekent voor de vogelwerkgroep dat er weer meer gezamenlijke activiteiten kunnen worden opgepakt. 

De laatste vergadering die we hebben gehouden was in oktober 2019. Op die avond hebben we het programma voor 2019/2020 vastgesteld, maar dit hebben we helaas niet kunnen uitvoeren. Daarom willen we dit programma nu als leidraad gebruiken voor 2021/2022. Tijdens de bijeenkomst op 2 november worden de activiteiten en planning voor het komend seizoen besproken.

We vragen je om je voor deze avond aan te melden, zodat we met de indeling van de zaal rekening kunnen houden met het aantal bezoekers, om toch zoveel mogelijk afstand te bewaren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een paar mooie foto's van Klaas Everards:              "huisvredebreuk"

foto van de maand

en "kramsvogel in vlucht"

foto van de maand

 

In de afgelopen jaren heeft de vogelwerkgroep vele excursies naar bijzondere vogelgebieden georganiseerd waar velen aan deelnamen. Ca. 50 werkgroepsleden en belangstellenden staan inmiddels op de mailinglijst. Er is daardoor in toenemende mate animo om tevens aan tellingen en vogelbeschermwerk mee te gaan doen.

Zo verzorgt een subgroep bijvoorbeeld de broedvogelmonitoring in de Waarden van Gravenbol, waar in het najaar ook een trekvogeltelpost bemensd wordt. Een andere subgroep heeft in het buitengebied talrijke nestkasten voor de kerk- en steenuil opgehangen. En met groot succes; er konden vele jongen geringd worden. Zomaar enkelen van de activiteiten.

De vogelwerkgroep neemt jaarlijks deel aan allerlei kortlopende tellingen in provinciaal (Utrechtse Vogelwacht), landelijk (SOVON en de Vogelbescherming) en internationaal verband (EuroBirdwatch).

Vanuit GroenaandeBuurt gaat een actiegroep van vogelaars in de drie woonkernen van onze gemeente de komende jaren aandacht vragen bij de bevolking voor de huis- en gierzwaluwen.

Ieders bijdrage om hun broed- en levensomstandigheden te verbeteren is van harte welkom!

Vijf jonge ooievaartjes op Vikinghofnest  mei 2018