Contact Wijk bij Duurstede (VNMW)

Contactgegevens
Email: info@vnmw.nl
Correspondentieadres:
Walplantsoen 12
3960 CA Wijk bij Duurstede

Het bestuur

Henny Olthof | Voorzitter

Aukje Boer |Secretaris & ledenadministratie

Anke Matthijs | Penningmeester

Niek van Staaden | Lid

Coördinatoren

Flora | Linda Horst

Groenberaad | Henny Olthof: groenberaad@vnmw.nl

Heemtuin | Lex Kramer

Landschapsbeheer | Hennie Hadderingh

Natuureducatie | Aukje Boer

Opgeruimd Wijk | Alfred van Kessel: opgeruimdwijk@vnmw.nl

Vogels | René Nijenhuis

Websitebeheer | Hennie Hadderingh: info@vnmw.nl