Contact Wijk bij Duurstede (VNMW)

Contactgegevens
Email: info@vnmw.nl
Correspondentieadres:
Walplantsoen 12
3960 CA Wijk bij Duurstede

Het bestuur

Voorzitter | vacature
Henny Olthof | Interim-voorzitter

Aukje Boer |Secretaris & ledenadministratie

Anke Matthijs | Penningmeester

Lex Kramer | PR

Niek van Staaden | lid

Coördinatoren

Flora | Linda Horst

Groenberaad | Henny Olthof
groenberaad@vnmw.nl

Heemtuin | Lex Kramer

Landschapsbeheer | vacature
Hennie Hadderingh | Interim-coördinator

Natuureducatie | Ruud Waltman

Opgeruimd Wijk | Alfred van Kessel
wijkschoongewoon@gmail.com

Vogels | René Nijenhuis

Websitebeheer | Hennie Hadderingh
webmaster@vnmw.nl