ACTIEF WORDEN

VNMW/ IVN heet vrijwilligers welkom!

Wij  zoeken voor alle werkgroepen mensen die graag actief bezig willen zijn met allerlei activiteiten samen met andere natuurliefhebbers. Die zich snel thuis zullen voelen bij een gezellige vereniging van mensen die hun kennis en beleving van de natuur willen overdragen aan anderen. Lijkt het u leuk om eens met een activiteit mee te doen, neem dan contact met ons op via info@vnmw.nl


Spreekt VNMW/IVN u aan en wilt u meedoen met onze activiteiten?

Meld u dan aan als lid. Als lid draagt u ook bij aan het doel van het IVN:  mensen laten genieten en leren van de natuur en daarmee hun leven verrijken. Wij willen mensen ook laten nadenken over hun gedrag en daarmee motiveren tot milieubewust handelen. Vandaar dat we ons Vereniging Natuur & Milieu Wijk bij Duurstede noemen.

Leden ontvangen regelmatig onze nieuwsbrief en  hebben toegang tot activiteiten van de vereniging, die dan voor hen meestal gratis zijn. Voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Niet-leden kunnen meedoen aan de publieksexcursies waar vaak een kostendekkende vergoeding voor wordt gevraagd.
Ook krijgen leden van het IVN 4 x per jaar het blad ‘Mens en Natuur’, kunnen ze deelnemen aan de door het IVN aangeboden workshops en cursussen en ontvangen ze 10% korting in de IVN webshop.

Enthousiast geworden? Wilt u actief worden of ons financieel ondersteunen?

Geef u dan via dit aanmeldformulier op als lid of als donateur.

Vereniging Natuur en Milieu / IVN afdeling Wijk bij Duurstede
Walplantsoen 12
3960 CA Wijk bij Duurstede
info@vnmw.nl

Contributie in 2019:

leden € 23,00
huisgenootleden € 14,00
donateurs minimaal € 10,00

De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 87 RABO 0158 7363 70 ten name van Ver. Natuur en Milieu onder vermelding van naam en contributiejaar.

Het lidmaatschap of donateurschap van de vereniging loopt per kalenderjaar. Opzeggingen voor het nieuwe jaar dienen in het lopende jaar uiterlijk 6 weken van tevoren schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie binnen te zijn.

Bij aanmelding in de loop van een jaar wordt vanaf 1 april en 1 oktober van dat jaar een gereduceerde contributie gehanteerd.