Werkgroepen

Binnen onze afdeling bevinden zich enkele werkgroepen:

Voorlichting & educatie

Ruimtelijke ordening & natuurontwikkeling

Planten

Vleermuizen

Ledenblad "Natuurrijk"