Veendiep

In Oost Groningen, ten zuidwesten van Bellingwolde, loopt het Veendiep, een gekanaliseerde beek die de verbinding vormt tussen de Westerwoldsche Aa en het Boelo Tijdenskanaal. Naast dit kanaaltje liggen de Veendiepsplassen, die door zandwinning zijn ontstaan. Samen met een strook gemengd bos, struikgewas, graslanden en een dijkje vormt dit een natuurgebied: Het Veendiep.

VeendiepfietspadHet Veendiep is na de herinrichting  door de gemeente aan het waterschap Hunze en Aa's overgedragen. Het plassengebied zelf maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur, wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Wie er wandelt ervaart een welkome afwisseling; ruige vegetatie op de droge schrale grond, loofhout er langs en moerasplanten op de oevers van de plassen.

Vanaf het fietspad dat langs het kanaal loopt, heb je aan de ene kant uitzicht over een akker. Aan de andere kant is een oude houtwal met, in de herfst, Vliegenzwammen en Eekhoorntjesbrood. Af en toe kun je tussen de struiken door naar de plassen kijken.

Grote stinkzwamBij de bomen aan de overkant van het water groeien manshoge Koningsvarens, op de lager gelegen stukken Boterbloemen en zuring. Het grasland staat in de lente vol bloeiende planten als Vogelmelk, Glidkruid en Schapenzuring.  Als de zon schijnt komen Vuurvlinders en  blauwtjes er nectar eten.

Ieder jaar baltsen de Futen op het water en als het rustig is, zie je het IJsvogeltje vissen.  Zaagbekken hebben deze plek uitgekozen om te overwinteren. Een enkele keer zit een Karekiet in de rietkraag te zingen. In het voorjaar klinkt de roep van Koekoek en Wielewaal.

FuutHet gebied is rijk aan vlinders, die veelal mooie namen hebben. Kom je bij de bosrand dan zie je  zandoogjes, bij de braamstruiken kun je landkaartjes ontdekken. Om de Pinksterbloemen en het Look-zonder-look vliegen Oranjetipjes.

Oranje tip