Slotakkoord Kolkenproject

Nieuws van IVN Bellingwedde-werkgroep Oldambt

November 2019

Het project “Herstel Oudeschanskerkolk” om de Oudeschanskerkolk uit te baggeren om daarmee de natuurwaarden te verbeteren heeft een grote uitstraling gehad.

We hebben minstens 150 schoolkinderen bij en in de kolk gehad die van alles hebben gedaan. Ze kregen les van IVN en KNNVop de scholen over de cultuurhistorie en de natuur. We gaven excursies en gingen het veld met hen in.Steevast gingen ouders en leerkrachten mee. Ook IVN- en KNNV-leden konden meedoen. We hebben besturen en politieke organen (gemeenten, provincie, waterschap) kunnen overtuigen van het belang van het ontwikkelen van de kolken voor de natuur zelf, en ten behoeve van ecologische structuren. Daar zijn we nog lang niet mee klaar, maar toch.

Als je alles bij elkaar optelt hebben we toch wel zo’n 30 politici en bestuurders weten te bereiken met onze doelstellingen.

Voorts heeft het project ons opgeleverd dat we de cursus Gastvrij Landschap Oldambt hebben kunnen ontwikkelen. 35 cursisten uit de politiek, ambtenaren, bestuurders en ondernemers hebben de cursus gevolgd, waarbij wij ook zelf een deel van de cursus voor onze rekening hebben genomen.

Diiverse verenigingen zijn bij inventarisaties in het project betrokken geweest . Het aantal mensen dat direct of indirect betrokken is geweest bij het herstel van de Oudeschanskerkolk is ongeveer 900 geweest.

Via persberichten werden de inwoners van Westerwolde en Oldambt op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.

 

Baggeren in de kolkBaggerwerkzaamheden in de Oudeschanskerkolk. Foto: Aart-Jan Langbroek.

Op dit moment, het is nu november 2019, wordt nog steeds gewerkt aan de financiële afwikkeling van het project. Het accountantsrapport is klaar, maar ligt nu ter beoordeling bij de provincie. Daar hoort ook een verslag bij over het verloop van het gehele project.

Het project was succesvol, alle onderdelen uit het projectplan zijn uitgevoerd. Dat de provincie nogal traag is bij de afwikkeling van het financiële traject, we zijn al weer een jaar verder (!), heeft ons zeer verbaasd en teleurgesteld.