Landelijke Links

Diverse natuuronderwerpen hebben hun eigen verenigingen,stichtingen of geinterreseerden. Hieronder vindt u enkele landelijke verenigingen en particulieren met hun website.

IVN Nederland: IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Dit doen we meestal in samenwerking met verschillende soorten partners. Onze opdrachtgevers zijn: onderwijsinstellingen, NME-organisaties en overheden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. IVN-vrijwilligers zijn door heel het land actief in en voor de natuur in hun omgeving.

WoesteLand: WoesteLand is de landelijke jongerenwerkgroep van het IVN, vereniging voor natuur- en milieu-educatie. De werkgroep bestaat uit jonge enthousiaste vrijwilligers die activiteiten voor jongeren organiseren in binnen- en buitenland.

SOVON: Vogelonderzoek Nederland: coördineert de landelijke vogeltellingen en -inventarisaties en brengt daarover publicaties uit.

Staatsbosbeheer: SBB: is een overheidsinstelling en beheert vele natuurgebieden in Nederland.

VZZ,  Zoogdiervereniging: verzamelt kennis en draagt dit uit voor de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden.

Vleermuisnet: algehele informatie mbt vleermuizen

Vlinderstichting: een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud en herstel van vlinders en libellen. Veel aandacht voor dagvlinders en macrovlinders in Nederland.  

Brachytron, Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie: Het doel van de Nederlandse Vereniging Voor Libellenstudie is het stimuleren van de studie naar en de bescherming van libellen van soorten die in Nederland voorkomen.

RAVON: werkt aan het behoud en herstel van de Nederlandse reptielen, amfibieën en vissen.

KNNV:  Vereniging voor veldbiologie; zet zich landelijk actief in voor natuurstudie en natuurbescherming en geeft publicaties uit.

FLORON: inventariseert en organiseert excursies om de ontwikkelingen te volgen ivm de Nederlandse flora. Welke soorten dreigen te verdwijnen, welke soorten komen zijn nieuw?

Nature To Day: Is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijkt men naar de timing in de natuur in relatie tot het klimaat.

NMV,  Nederlandse Mycologische Vereniging: actief op het gebied van onderzoek en bescherming van paddenstoelen.

NEV,  Nederlandse Entomologische Vereniging: voor iedereen met belangstelling voor spinachtige, insecten of duizend( miljoen)poten.

Waarnemingen: Hier kunt u uw waarmeningen melden.

Tel mee: Hier kunt u uw waarnemingen invoeren.

Natuurmonumenten: Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 800.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Zij verwerven en beheren natuurgebieden. Zo houden zij Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.

Nederlands soortenregister: Het soortenregister geeft een actueel en volledig overzicht van de Nederlandse soorten. Dit op basis van gegevens die experts op de verschillende gebieden voor het Soortenregister bijeenbrengen. Men werkt nauw samen met o.a. Naturalis uit Leiden.

Naturalis Leiden:  Werkt aan biodiversiteit. Zij doen dit met een collectie van wereldformaat, een combinatie van onderwijs, onderzoek, publiekseducatie en persoonlijke beleving en een academische werkplaats waar Naturalis Biodiversity Center met Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam en Wageningen University samen onderzoek doen. Zij bieden ons een thuis voor wetenschap en collectie, onderwijs en publiek.

Nederlandse Malacologische Vereniging: Deze vereniging is er één van en voor mensen met belangstelling voor schelpen en weekdieren.

Stichting Anemoon: Stichting ANEMOON is dé organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het marine milieu. Het signaleert ecologische veranderingen in de nabije kustzone en informeert overheid en milieuorganisaties.

Natuurinformatie:  Natuurinformatie.nl is een vat vol kennis over de natuur, over biologie en over geologie.

Vogelbescheming Nederland: Vogelbescherming Nederland is een onafhankelijke, landelijke natuurbeschermingsorganisatie en is de Nederlandse partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden.
Vogelbescherming is opgericht in 1899 en in Nederland de organisatie voor de bescherming van wilde vogels en hun leefgebieden.

Wetenschappelijke Namen Vogels in Europa: Deze site geeft, in de vorm van artikelen, uitleg over de wetenschappelijke namen van de vogels van Europa. 

Prins Bernhard Cultuurfonds: Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.