Hondhalstermeer

Het Hondshalstermeer in Oldambt is een natuurgebied, midden in het Oost-Groningse landschap met zijn grote herenboerderijen en boomgaarden. De oevers zijn begroeid met Riet, Elzen, Wilgen en Beuken.

Het meer is in 1980 aangelegd op voormalige landbouwgrond tussen Wagenborgen en Nieuwolda. Het fungeert als boezem- en natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat het ondiep is komt er een grote diversiteit aan water- en moerasvogels voor. Op de oevers en eilandjes broeden tientallen soorten vogels. In het voor- en najaar is het Hondshalstermeer een belangrijk gebied voor trekvogels.