Film herstel Oudeschanskerkolk

In juli 2018 werd de Oudeschanskerkolk verlost van een bijna 6 meter dikke sliblaag. Deze laag belemmerde de ontwikkeling van een gezonde zoetwater levensgemeenschap.

Verwacht wordt dat na het baggeren zich in het diepe heldere water een rijke planten- en dierenwereld zal ontwikkelen.

Archeologische vondsten en documentonderzoek hebben de cultuurhistorie van Oudeschans en omgeving inzichtelijker gemaakt.

Het project werd ontwikkeld en uitgevoerd door de werkgroep Oldambt van IVN Westerwolde-Oldambt.

Klik op de film om het te bekijken.