Disclaimer en Privacy statement IVN Westerwolde-Oldambt

De teksten op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en onvolkomenheden. Er kunnen geen rechten aan de teksten worden ontleend.

De redactie doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op via het secretariaat van IVN Westerwolde-Oldambt.

IVN Westerwolde-Oldambt behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten en foto's). De informatie die op deze website staat, mag voor niet-commerciële doeleinden vrij verspreid worden en uitsluitend onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding; (bron: IVN-Westerwolde-Oldambt en indien bekend ook de naam van de fotograaf). 

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografen foto’s over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Deelname aan de wandel- en fietsexcursies is voor eigen risico. Dat betreft zowel uw eigen veiligheid als uw aansprakelijkheid t.o.v. de andere deelnemers en het overige verkeer.

IVN Westerwolde-Oldambt en/of de daaraan verbonden vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor welke gebeurtenis of omstandigheid dan ook.

Een IVN-excursie gaat in principe altijd door, tenzij de weersverwachting zo slecht is, dat via radio en tv aangeraden wordt de weg niet op te gaan. Dus bij zware storm, maar ook bij zeer dichte mist, ijzel of onweer blijven onze gidsen thuis. Ook bij ziekte kan een activiteit worden afgelast. Raadpleeg bij twijfel de informatie bij de betreffende activiteit op deze website.

Routebeschrijvingen en overige informatie bij de excursies zijn eigendom van IVN Westerwolde-Oldambt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Privacy Statement

Voor IVN Landelijk

IVN Westerwolde-Oldambt slaat de contactgegevens van de leden en vrienden op voor gebruik binnen de vereniging.
Wij delen deze gegevens niet met derden.
Afmelden voor e-mailnieuwsbrieven kan via de ledenadministratie.

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je indienen per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan Ledenadministratie IVN Westerwolde-Oldambt

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door EPA te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

(Met dank aan IVN Apeldoorn.)