Westerveld
Overig
zondag15jan2017

Laat de bermen zoemen

Dit jaar is IVN Westerveld 25 jaar aktief in het zuid-westen van Drenthe. Reden tot feest en de uitvoering van een bijzonder project, dat tot doel heeft om de leef-omstandigheden voor insecten, met name de bestuivers bijen, hommels te verbeteren.

 

Zondag, 8 januari, stond de jaarlijkse nieuwjaars activiteit in het teken van de bijen. Zo'n 35 leden deden mee, waaronder het jongste lid van 8 jaar oud.

Centraal stonden de plannen voor het 25-jarig jubileum van de afdeling, dat dit jaar wordt gehouden. Het was een dag met een gevarieerd programma. De nieuwe PowerPoint, bedoelt voor informatie-bijeenkomsten in de gemeente,  werd gepresenteerd. Het thema is "Bijen, bermen en biodiversiteit". Door vooral de groene bermen meer bloemenkleur te geven kunnen insecten de afstanden overbruggen naar honingrijke velden.

Daarna maakten de aanwezigen kennis  met verschillende activiteiten, die in het voorjaar ook in de dorpen en op de scholen zullen worden georganiseerd. Het enthousiasme was groot. Klaverzaad werd gemengd met klei en potaarde en daarna gevormd tot bolletjes. Zo werden er vele klaverknikkers gemaakt, die in het voorjaar buiten uit kunnen worden gestrooid. Alle soorten bijen zullen van de klaver smullen. Verder kon men aan de slag met het maken van insectenhotels. Al het nodige materiaal was aanwezig en velen waren druk bezig met het zagen van holle rietstengels. Door  deze onder een houten afdakje te schuiven kunnen ze als nest dienen voor solitaire bijen en hommels. Ze zijn blij met een bijenhotel waar hun broed kan overwinteren. Ook met deze activiteit zullen dorpsbewoners in de komende maanden mee kunnen doen. Verschillende deelnemers hadden moeite om bij de afsluiting van de middag te stoppen met hun activiteit. Het belooft wat voor het komende voorjaar.