Jubileum 2017

In 2017 bestaat IVN Westerveld 25 jaar. In dit jubileumjaar zetten we de bij centraal. Dat doen we door een symposium te organiseren en aandacht te vragen voor bijen en bloemrijke bermen.

Met de bijen (de wilde bij, hommel en honingbij) gaat het slecht. Voor dit jubileum hebben we dan ook het plan opgevat om aandacht te vragen voor de bedreigde positie van de bijen. En daarbij de belangrijke rol die de wegbermen in de verbetering van hun leefomstandigheden
kunnen spelen.

Om aandacht te vragen voor de bijen organiseren we informatieavonden in de verschillende dorpen en plaatsen we voorbeeldbakken met een bloemrijke vegetatie bij de dorpskernen. We willen insectenhotels bouwen zowel op de basisscholen als met volwassenen en we organiseren van een fotowedstrijd. Daarnaast organiseren we een symposium.

Symposium

Het symposium wordt gehouden op 9 en 10 juni. Voor dat symposium heeft de Britse hoogleraar Dave Goulson zijn medewerking toegezegd.

Net als veel IVN’ers, is Dave Goulson van jongs af aan gefascineerd door natuur. Aangespoord door zijn jeugdige fascinatie heeft hij zich ontwikkeld tot een inspirerend onderzoeker naar het leven van hommels. In zijn boek ‘Een verhaal met een angel’ doet hij verslag van zijn ontdekkingen, verwondering en zorgen. Henk Barendsen, erelid van IVN Westerveld, was zo getroffen door dit boek dat hij er, tijdens zijn ziekbed van droomde Goulson uit te nodigen naar Westerveld. Want net als Goulson maakte Henk Barendsen zich zorgen over de ontwikkeling van de biodiversiteit in onze omgeving: de bijen en de bermen.

Dave Goulson heeft zijn medewerking toegezegd aan het symposium. We willen met het symposium anderen inspireren. Wat kunnen we doen om de leefomstandigheden van bijen en hommels te versterken? Kunnen we iets bereiken met een beter ecologisch beheer van bermen en groen? En zo ja, hoe pakken we dat aan?

We willen met het symposium mensen inspireren. We hopen ecologisch beheer onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Daarbij willen we met name aandacht voor maatregelen die bijdragen aan versterking van wilde bijen.

Lees meer over het symposium via deze link. U kunt zich aanmelden voor het symposium via het aanmeldformulier

Meer informatie