Excursie Gidsen voor Gidsen

Zaterdag 25 juni gaan we in het kader van Gidsen voor Gidsen op pad in het Leggelderveld.  Het Leggelderveld is een afwisselend natuurgebied met bos, droge en natte heide, schraal grasland, zandafgravingen en veenputten.

Geef je toestemming om je gegevens te delen met andere deelnemers zodat carpoolen mogelijk is?